Eines i materials de tecnologia

L'objectiu d'aquesta pràctica és fer un recorregut per diversos materials disponibles a la xarxa que ens permetin conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball.

Els continguts que treballarem a aquesta primera pràctica seran:

  • Reconeixement i anàlisi d’eines i màquines pròpies de l’entorn

tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat.

  • Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció

de les seves aplicacions a partir de l’observació i anàlisi de diferents objectes.

  • Valoració de la necessitat d’utilitzar les eines i tècniques adients per

treballar amb cada material seguint les normes de seguretat.

Desenvolupament de la pràctica

La xarxa ens ofereix un bon ventall de materials per treballar el tema de les eines de l'aula de tecnologia. Tot seguit visitarem una selecció de recursos web que ens poden resultar d'utilitat per treballar aquest tema amb l'alumnat de primer cicle de l'ESO.

Potser una part dels recursos que ara veurem ja els coneixes, en tot cas, sempre és interessant recordar-los i tenir-los ben presents per poder-los fer servir en un moment donat a l'aula.

També és important tenir present de quina manera utilitzarem aquests recursos a l'aula, cal reflexionar sobre possibles dinàmiques d'aula per mirar d'aprofitar el potencial didàctic de les TIC.

Per tant, a mesura que visitem aquesta primera selecció de recursos, podem anar pensant com els farem servir amb el nostre alumnat.

MUD de tecnologia: Les eines de l'aula de tecnologia

Visitarem la MUD de les eines que tenim al portal educatiu edu365.cat Les eines de l'aula de tecnologia és una MUD que ens presenta les eines i maquines-eina més comunes que podem trobar a l'aula de tecnologia. Pot resultar especialment interessant l'apartat de glossari per reforçar i consolidar el tema.

Portada de la MUD

Web: Les eines de l'aula de tecnologia

El web auladetecnologia.com té un espai per aprofundir en el tema de les eines, en aquest cas es tracta de la Guia d'Eines de l'aula de Tecnologia. Aquest recurs és un material interactiu per treballar amb l'alumnat de primer cicle: el lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat de les eines de l'aula de tecnologia.

Portada de la Guia d'eines de l'aula de tecnologia

Les seccions d'activitats (fitxes de treball i autoavaluació) i les galeries d'imatges poden resultat força útils per treballar a l'aula. Podeu veure un bon exemple a la imatge següent.

Captura de pantalla de la secció de la galeria d'imatges

Recurs JClic: Eines de l'aula de tecnologia

Com a tercera parada en aquest recorregut per les eines, visitarem un recurs de la ZonaClic, es tracta de l'activitat Eines de l'aula de tecnologia, un paquet d'activitats que ens presenta les eines agrupades per famílies.

Recurs Edu3.cat: recursos audiovisuals educatius

Edu3.cat és un portal de ràdio i tv educatives per Internet. L'Edu3 us proposa més de 5500 audiovisuals d'àmbits de coneixement agrupats per àrees temàtiques o/i nivells educatius. L'audiovisual L'art de filar, un dels oficis més antics ens proposa un recorregut per un dels oficis avui en dia ja desapareguts.

Informació complementària

Podeu accedir a més recursos i materials d'aula a les referències següents:

Títols de la col.lecció Sinera en Disc

Xavier Bachs i Valldeneu

Alonso Pallí i Aguilera

Xavier Bachs i Valldeneu (coord.)

Xavier Bachs i Valldeneu (coord.)

Eduard Inglada; Alonso Pallí; Francisco Fernández


Imatges per comentar a l'aula

Flickr - Xavier Rosell