Les tecnologies a la XTEC

L'objectiu d'aquesta pràctica és fer un recorregut pel portal educatiu XTEC del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i identificar els diversos recursos TIC i TAC que hi podem trobar.

Desenvolupament de la pràctica

Durant aquesta pràctica visitarem amb deteniment els portals educatius del Departament d'Educació. Mirarem de conèixer-los de manera que puguem accedir a tots els recursos TIC que tenen referenciats i que ens poden permetre treballar a l'aula.

Possiblement una part dels materials i recursos que ara visitarem ja els coneixereu, però en tot cas és important visitar-los de nou per comprovar si hi ha nous materials i actualització de recursos i informacions.

Portal educatiu: XTEC

El primer punt d'aquesta pràctica serà visitar la web de la XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya).

Actualment la XTEC connecta la comunitat educativa no universitària de Catalunya, proporcionant serveis Internet als centres docents, al professorat i a l'alumnat. La XTEC proporciona serveis de connectivitat, correu electrònic, allotjament de webs educatives, aplicacions de gestió de les activitats de formació del professorat del Departament d'Educació, promoció d'intercanvis educatius i pedagògics, etc.

Aquesta xarxa ha permès generalitzar l'accés a Internet al conjunt de les escoles i instituts de Catalunya, i ha estat un element clau per a la utilització d'Internet per part del professorat i la creació i la difusió de continguts en llengua catalana.

La secció Recursos de la web de la XTEC és el nostre primer punt de parada.

A la part central tenim l'accés als diferents espais temàtics. Convé visitar amb regularitat els que tenen un lligam directe amb la nostra àrea:

Hi trobareu una bona selecció de recursos que us poden fer molt de servei per treballar a l'aula.

A la part dreta tenim l'accés a diferents espais i serveis de la XTEC (Àgora, Alexandria…). Convé destacar-ne alguns pel seu interès per l'àrea de tecnologia (altres els treballarem més endavant):

Totes aquestes seccions de la XTEC tenen gran quantitat de recursos. Us animem a fer-hi un cop d'ull, segur que hi trobareu recursos TIC força interessants.

També trobarem, a Destacats, molts enllaços d'interès que es van actualitzant. Podem remenar i consultar… Apuntem un darrer enllaç dels que s'han destacat a la xtec:

  • Recursos TIC per a l'àrea de Tecnologia: Aquests materials són materials de formació per a sessions divulgatives de temàtiques diverses adreçades al professorat de les diferents etapes, cicles o àrees, amb la finalitat de potenciar el coneixement i l'ús dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació a les diferents àrees del currículum i en d'altres temes relacionats amb l'ensenyament i l'aprenenatge: