La tecnologia a la XTEC i l'edu365. Eines i programari lliure per al professorat de l'àrea

Objectius

  • Relacionar el programari lliure amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.
  • Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats dels docents, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura.
  • Valorar de forma crítica els recursos educatius i la seva utilitat en l'ensenyament de les TIC.

Continguts (àrea i TIC)

Els continguts més importants d'aquest mòdul són:

  • Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la

documentació i els treballs elaborats.

  • Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge.
  • Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i

transformació de l'entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet.

  • Valoració de l'accessibilitat de la informació.

Pràctiques

Al primer mòdul del curs trobareu les pràctiques següents: