L'art contemporani

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar alguns recursos i algunes maneres de treballar amb Internet la història de l'art més contemporani, fonamentalment l'art del segle XX, incloent-hi aquelles noves expressions artístiques com el cinema, la publicitat, l'art digital en tots els seus formats, etc., que marquen el nostre present.

L'art és un dels temes del qual podeu trobar més recursos a la xarxa, però no sempre estructurat de manera que permeti emprar-lo directament com a activitat didàctica. A més, les limitacions d'aquest curs ens imposen fer una selecció molt reduïda, però esperem donar-vos suficients pistes perquè pugueu preparar moltes de les activitats que hi trobareu a mancar.

La pràctica està relacionada amb el currículum de 4t d'ESO i de batxillerat.

Desenvolupament de la pràctica

Mitjançant unes quantes webs il·lustrarem el tema d'aquesta pràctica i veureu diverses possibilitats de treballar-la amb l'alumnat, tant d'ESO com de batxillerat.

Atesa l'amplitud del tema, donarem diverses referències i centrarem les activitats en alguna d'elles, malgrat que som conscients que no podem ser exhaustius i que, per tant, ens deixarem molts corrents artístics. De fet, hauríem d'incloure referències a molts corrents i arts diferents, però amb les webs generals que us donem a la pràctica següent o a la del mòdul 4 pràctica 3 podreu completar perfectament allò que hi trobeu a faltar.

Fer una passejada per l'art contemporani

Per començar amb el tema, podeu accedir a la pàgina de F.Chordà

Fonaments de la Història de l'Art.

impressionisme.jpghttp://www.xtec.cat/%7Efchorda/fha/mlat-0.htm

Com podeu veure a l'index, la pàgina aporta la metodología i les eines bàsiques per aprendre a mirar i interpretar l'obra d'art, tant en la seva dimensió històrica com en els diversos procediments i gèneres.

Si ens centrem en l'Art contemporani podem trobar una bona introducció a la pàgina de Javier Arrimada.

sxx.jpghttp://www.xtec.es/~jarrimad/index.htmUn recurs molt interessant per a treballar les competències comunicatives i l'art és la pàgina de Marta Gallart

marta.jpghttp://www.xtec.cat/~mgallar3/8activitats/index8.htm

On trobareu unes activitats molt ben seqüenciades i molts recursos per a treballar la història de l'art i la comunicació escrita. Tot i que és una pàgina pensada per al currículum de Batxillerat, podeu adaptar les activitats i les bases d'orientació per a l'alumnat d'ESO.

Per a l'actualització de la informació relacionada amb l'Art contemporani, amb notícies,exposicions i articles de interès relacionats amb aquesta temàtica podeu recórrer a

fundacio.jpghttp://www.fundacioespais.com/principal.php?idio=1&plana=publicacions&codi_sumari=160&codi=19&seleccio=3

Per a l'alumnat és potser més adequada la web següent:

art25.jpghttp://www.edu365.cat/batxillerat/art/index_art.html

Una blog molt interessant dedicat a les avantguardes és:

bloc.jpghttp://blocs.xtec.cat/artavantguardes/

on trobareu enllaços especialitzats en els diversos moviments artístics.

Entre aquests hi ha una pàgina dedicada a les segones Avantguardes, que us pot resultar molt. Útil per al treball a l'aula.

popart.jpghttp://www.xtec.es/%7Emmoron/L%27ARTdelsegleXXal%27ESCOLA/MovimentsArtistics/LesSegonesAvantguardes/Pop-art.htm

L'estructura sempre és més o menys la mateixa: a partir de l'anàlisi d'un quadre d'algun dels autors del corrent artístic tractat, es passa a tractar l'autor, els antecedents, el corrent artístic i una síntesi (amb bibliografia i enllaços relacionats):

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet per a l'activitat d'ESO, i un ordinador per cada grup per a l'activitat de batxillerat.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO podríeu fer un exercici sobre el Pop Art , sobre la significació i el context històric en què va sorgir, i sobre la vigència actual.

Trobareu, entre altres, a les pàgines:

L'activitat es pot presentar en format text o html, i ha d'incloure un àlbum d'imatges sobre aquest corrent. Es pot fer individualment o per parelles. Amb l'alumnat de batxillerat podeu plantejar un exercici doble: veure la relació entre algun dels corrents artístics explicats a la web de http://www.xtec.es/~jarrimad/index.htm, el context històric en què va sorgir i la relació entre història i art (incidint en la relació del context històric en l'obra d'art ), exemplificant amb imatges d'obres artístiques la influència en diferents obres del context històric. El treball es pot fer en grups de 4 o 5 alumnes (també es pot encarregar com una feina fora de l'horari lectiu) i es pot presentar en format html, PowerPoint o Impress. S'ha de fer una presentació pública a l'aula. • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO es pot fer en dues hores. La del batxillerat necessita almenys tres hores, més el temps necessari per a la presentació davant el grup.

 • Avaluació:

En el cas d’aquestes activitats, el lliurament del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també aporta moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

Imatges sobre art contemporani

L'art del segle XX?

Moltes vegades heu sentit allò que el cinema és l'art del segle XX. Sense entrar en la qüestió, sí que està clar que fer una aproximació a la història de l'art contemporani sense parlar del cinema seria una greu mancança. Per aproximar-vos-hi fareu servir dues activitats que poden servir tant per a l'alumnat de batxillerat com per al d'ESO.

La primera activitat és sobre el paper social del cine a partir de la visió del film Cinema Paradiso (1989):

El paper social del cinemahttp://www.xtec.net/audiovisuals/sav/sas/sessio3/activitats/ses3act1.htm

Si us hi entreteniu una mica, veureu que l'activitat ja està perfectament pautada i preparada; només heu de tenir la pel·lícula a mà i seguir la fitxa.

L'altra activitat és sobre la història del cinema:

Història del cinemahttp://www.xtec.net/%7Exripoll/cine0.htm

A part de fer un repàs de la història del cine també inclou:

Seccions història del cinema

Destaquem el següent:I les activitats didàctiques:

El llenguatge cinematogràfic: activitats didàctiqueshttp://www.xtec.net/%7Exripoll/indexdidactic.html

Tot i que aquí no us proposarem cap activitat sobre aquesta web, no us la podeu perdre:

CineHistoria.comhttp://www.cinehistoria.com

Segur que hi sabreu trobar la manera de muntar moltes activitats.

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet, a més d'un canó de projecció i un reproductor de DVD o vídeo.

 • Metodologia:

La primera activitat ja porta incorporades totes les orientacions metodològiques; potser l'única cosa que podríeu canviar el format del treball: que sigui digital. És una activitat ideal per fer conjuntament amb l'àrea de visual i plàstica. De la segona activitat podeu triar algunes de les opcions de l'apartat de recursos didàctics, per exemple la d'anàlisi d'un film històric. Heu de triar qualsevol film històric del període que va de la Segona Guerra Mundial fins avui.

 • Temporització:

L'activitat descrita en primer lloc ja porta una temporització indicativa. En la segona heu de pensar en una mitja hora per fer la presentació de l'activitat, el temps de la visualització del film escollit i unes dues hores més si l'activitat la feu a classe en equips de tres alumnes.

 • Avaluació:

En el cas d’aquestes activitats, el lliurament del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula

Imatges pel·lícules amb contingut històric

Altres arts

No podem parlar d'art contemporani, i menys amb l'alumnat de les edats que teniu, sense almenys fer una petita referència al còmic. Per fer-ho disposeu de dues webs força interessants:

El món del còmichttp://www.museodelnino.es/sala4/mundocomic/mundocomic.htm

També trobareu material interessant a:

reballem i juguem amb el còmichttp://www.xtec.net/~imagrans/index.htm

Conté una petita història del còmic:

Breu història del còmic

La darrera proposta que us fem és sobre la publicitat, la fotografia i l'art digital, arts sovint oblidats però d'una importància social indubtable.

Sobre la publicitat, podeu recórrer a la web Centro Virtual Cervantes:

Centro Virtual Cervanteshttp://cvc.cervantes.es/actcult/muvap/indice.htm

Conté cinc seccions molt riques en recursos:

El mateix Centro Virtual Cervantes té una excel·lent web sobre fotografia espanyola:

Centro Virtual Cervantes: Fotografíahttp://cvc.cervantes.es/actcult/fotografia/

Disposa d'un bon àlbum de fotografies del segle XX (España ayer y hoy):
foto1.jpg
La World Wide Web també crea les seves pròpies formes de creació artística. En podeu trobar algunes mostres a:

MOWA: museum of web art

O també a:

Lastplace.com:Truly virtual web art museumhttp://www.lastplace.com/

Programació de l'activitatAmb qualsevol de les webs que us acabem de mostrar es podrien muntar moltes activitats. N'exemplificarem només dues: una per a l'alumnat d'ESO i una altra per al de batxillerat.

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet tant per a l'activitat d'ESO com per a la de batxillerat.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO podríeu fer un exercici sobre el còmic: l'alumnat visitarà les webs referenciades més amunt i farà en format text un resum de la història del còmic i després una presentació amb els seus personatges preferits del món del còmic, explicant el motiu de la seva elecció. Amb l'alumnat de batxillerat visitareu la web sobre la publicitat a Espanya i els fareu triar de la Sala de Cien años de publicidad española els d'una línia determinada: begudes, alimentació, etc; han d'analitzar els canvis que s'han produït en la publicitat d'aquell sector i il·lustrar exemples actuals (el cercador d'imatges del Google segur que serveix, o pàgines d'empreses del sector). També han de fer un petit estudi sobre la influència de la publicitat en l'economia i la societat (poden buscar informació a Internet). El treball es pot fer en format text o html.

 • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO es pot fer en tres hores, i la del batxillerat també.

 • Avaluació:

En el cas d’aquestes activitats, el lliurament del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

Si voleu fer alguna referència a la història de la música podeu fer servir aquesta web:

Essentials of musichttp://www.essentialsofmusic.com/

Informació Complementaria