El món en conflicte: l'atemptat de l'11 de setembre de 2001 i el nou ordre internacional

En aquesta pràctica ens aproximarem als esdeveniments que marquen l'actualitat internacional del moment, ja que veurem l'atemptat de l'11 de setembre i les seves conseqüències: la guerra de l'Afganistan i l'Iraq, i allò que l'administració nord-americana anomena War at terrorism.

Per la seva proximitat, segurament haureu de ser molt curosos en les fonts d'informació i en la relativització de les dades, atès que encara ens queden segurament per conèixer moltes informacions importants.

Fonamentalment, veureu recursos per poder fer activitats amb l'alumnat de segon cicle d'ESO i batxillerat, tot afrontant la dificultat de l'escassetat de material en llengua catalana i espanyola.

Desenvolupament de la pràctica

Les activitats proposades se centren en els tres grans temes assenyalats abans, i se'n procura desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica.

L'11 de setembre de 2001

Una font fiable d'informació sobre l'11 de setembre i el seu context és:

BBC: Setember 11 in contexthttp://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2001_-_11_de_septiembre_-_2002/

Una web interessant pel volum d'informació és:

Setember 11 news.comhttp://www.september11news.com/Una web amb activitats per a l'aula i amb un bon contrast d'opinions la trobeu a:

America respon to terrorismhttp://www.crf-usa.org/america-responds-to-terrorism/america-responds-to-terrorism.htmlFinalment, la web sobre la qual fareu l'activitat és aquesta:

El 11 de septiembre de 2001http://www.voltairenet.org/esProgramació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO podríeu fer un exercici de recerca d'informació sobre l'11 de setembre del 2001 fent-los fer un text resum amb imatges, un comentari sobre un dels articles de la web de la Red Voltaire (per exemple, el de Gore Vidal: El enemigo interior).

Amb l'alumnat de batxillerat podeu fer el mateix, afegint-hi, si ho creieu convenient. una visió i comentari oral i/o escrit, a l’aula, de la pel·lícula de Michael Moore, Fahrenheit 9/11.Trobareu informació sobre aquest documental a http://www.michaelmoore.com/books-films/fahrenheit-911Fahrenheit 9/11

 • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO es pot fer en dues hores. La del batxillerat necessita tres hores més, per tal de veure la pel·lícula i fer el comentari final.

 • Avaluació:

En el cas d’aquestes activitats, la impressió del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

Les guerres de l'Afganistan

Per a la guerra de l'Afganistan i en general sobre el terrorisme islàmic:

La guerra de Afganistánhttp://www.historiasiglo20.org/GLOS/afganistan.htm

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per a cada un, amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

Per a l'alumnat de batxillerat podeu fer una activitat sobre el terrorisme islamista partint de la biografia de Bin Laden: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2001_-_11_de_septiembre_-_2002/newsid_2225000/2225776.stm i de la informació que trobareu a els següents enllaços.

 • Temporització:

Ambdues activitats es poden fer en una sessió de dues hores, afegint-hi una posada en comú i una conclusió final per part del professor/a.

 • Avaluació:

En el cas d’aquestes activitats, la impressió del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

La guerra de l'Iraq

Per a la guerra d'Iraq disposeu d'un dossier: Iraq: en portada, que al marge del seu valor, us pot donar una idea de com preparar ràpidament un dossier de treball per a l'aula quan l'actualitat ho exigeixi. Podeu trobar el dossier a:

Intermón Oxfam. Iraq: en portadahttp://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=11Com veieu, conté tot un seguit de continguts, una guia didàctica i unes fitxes de treball, amb la qual cosa teniu una activitat d'aula completa.

Si voleu completar el tema i tenir a l'abast l'actualitat, Televisió de Catalunya torna a ser una bona alternativa:

iraq1.jpg

A més a més, us pot ser interesant visitar aquesta altra pàgina: http://www.elmundo.es/especiales/2001/09/internacional/afganistan/index.html

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

El dossier d'Intermon-Oxfam ja porta la seva pròpia proposta didàctica:

Activitat 1: Anàlisi d'imatges

Objectiu: fer aflorar els sentiments que generen les imatges presentades i descobrir que qui més pateix els conflictes armats és la població civil. Orientacions: reflexionar sobre què suposa ser refugiat (haver de deixar-ho tot). També convindria reflexionar que darrere les imatges atraients dels aparells de guerra hi ha destrucció, patiment i mort. Això són «els danys col·laterals», eufemisme vergonyós. La darrera foto permet reflexionar sobre la necessitat que els qui decideixen escoltin la veu de la ciutadania.

Activitat 2: L'herència històrica

Objectiu: descobrir que l’actual Iraq és un país amb unes fronteres artificials sorgit de la colonització, amb els problemes interns que comporta el fet que aquestes fronteres no coincideixin amb les de les nacionalitats que abasten. Orientacions: l ’estudi del mapa de l’Iraq actual i dels diferents tractats i pactes ens pot ajudar a entendre el drama del poble kurd, dividit entre l’Iraq, Turquia, Síria i l’Iran, i el fet que el conflicte és regional, de tota la zona, no solament de l’Iraq. Hi ha un projecte d’una nova reestructuració de les fronteres per tal de resoldre, d’una banda, la qüestió del petroli, i de l’altra, la qüestió palestina. Convé assenyalar que les principals reserves petrolíferes es troben a la zona sud, de majoria xiïta (com a l’Iran), i al nord, de majoria kurda (on ja des de 1913 se sap que hi ha petroli). Els dirigents militars, però, són majoritàriament sunnites i, per tal de mantenir la unitat territorial, no dubten a reprimir criminalment els altres dos pobles, amb el suport, fins fa poc, dels qui ara els acusen.

Activitat 3: El petroli: l'herència geològica

Objectiu: reflexionar sobre la importància que té el petroli en les nostres vides, i del perill de dominació que suposa el seu control. Reconèixer la necessitat de trobar fonts energètiques alternatives al petroli. Orientacions: en estudiar el mapa geoestratègic, convindria recordar que tan important és l’extracció de petroli com el seu transport i processament (vegeu el Global Express sobre l’Afganistan). No solament es busca obtenir el control dels jaciments, sinó també dels oleoductes i gasoductes, que asseguren la sortida del petroli (ja s’ha començat a construir el que anirà a parar al sud de Turquia). Pel que fa a les energies alternatives al petroli, ens hauríem de preguntar si s’investiga prou i, si no és així, per quin motiu no es fa (fonamentalment en les energies basades en l’hidrogen).

Activitat 4: Les contradiccions als diaris: una activitat investigadora

Objectiu: Iniciar-se en una lectura crítica dels mitjans de comunicació de masses. Orientacions: Aquest exercici feixuc de lectura comprensiva seria bo fer-lo entre tot el grup classe. Podem subratllar el fet que la notícia 2 i les notícies 7, 8 i 9 es contradiuen. La notícia 1 té com a novetat que allò que tots ja sabíem s’ha confirmat, ja que el Pentàgon ha hagut de justificar davant el Congrés que aquesta desinformació no afecta l’interior del país. La notícia 2 procura distreure dels veritables motius que tenen els Estats Units i la Gran Bretanya. La notícia 3 ens porta a tornar a parlar del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, de com França, la Xina i Rússia s’oposen a les pretensions dels Estats Units. D’una banda, perquè aquests països perdrien part del control geoestratègic, però també perquè el consorci rus LuKoil, la companyia nacional de petroli de la Xina, i la francesa TotalFinalElf tenen contractes d’extracció del petroli iraquià per quan s’aixequi l’embargament, extracció de la qual resten excloses les petrolieres nord-americanes i angleses. Si entenem això, ens serà més fàcil comprendre la notícia 4. Les notícies 5 i 10 formen part de l’estratègia informativa encaminada a justificar l’atac i el manteniment de l’embargament. La notícia 6 treu els drapets al sol des de dins dels mateixos Estats Units (aquesta notícia va aparèixer unes setmanes abans de les eleccions parcials). No podem passar per alt el fet que els actuals dirigents dels Estats Units formen part del lobby de la indústria petroliera.

Activitat 5: No a aquest preu

Objectiu: descobrir que qui paga les conseqüències d’aquest conflicte sobre el control del petroli és la població iraquiana, que pateix un embargament genocida des de fa més d’una dècada. Orientacions: treball col·lectiu al grup classe comentant les diferents informacions que s'han donat. Cal considerar drets humans bàsics el dret a la sanitat, a una alimentació correcta i a l’educació. El comentari sobre els dos còmics ens ha de servir com a activitat avaluadora individual.

 • Temporització:

S'ha de pensar en almenys una sessió de dues hores per activitat, si compteu el temps per fer una introducció, la lectura de la informació per part de l'alumnat, l'elaboració de les seves conclusions i la posada en comú

 • Avaluació:

En el cas d’aquestes activitats, la impressió del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

Un dels temes que com a professors de socials heu d'afrontar és el de la metodologia per fer un treball d'investigació i d'anàlisi de documentació. Disposeu d'un JClic per treballar el tema amb l'alumnat que pot anar bé per aclarir els dubtes:

ona Clic: El rincón de los documentoshttp://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1430

Tot i que cada centre ha anat desenvolupant el seu model, també us poden ser útils aquestes orientacions sobre el treball de recerca del batxillerat:

Orientacions sobre el treball de recerca de Batxillerathttp://www.edu365.com/batxillerat/comfer/recerca/

Informació complementària