Les bases del món actual: la construcció d'Europa, la descolonització i el final de la guerra freda

El període posterior a la Segona Guerra Mundial està marcat, entre d'altres coses, per l'inici del projecte que ha acabat en això que avui coneixem com a Unió Europea: la desaparició dels imperis colonials clàssics, la disgregació de la Unió Soviètica i l'enfonsament del bloc politicomilitar que encapçalava.

En aquesta pràctica us aproximareu a diverses activitats per treballar a l'aula aquests fenòmens procurant emprar recursos que puguin ser útils tant a segon cicle d'ESO com a batxillerat i als cicles formatius.

Desenvolupament de la pràctica

En aquesta pràctica s'exemplifica el treball sobre tres temes molt diferents entre ells però que responen tots a un període històric comú i molt determinats per les conseqüències de la Segona Guerra Mundial.

S'exposaran activitats apropiades per a alumnat d'ESO i batxillerat de forma diferenciada, tot i que algunes es poden adaptar fàcilment a l'alumnat de l'altre nivell.

Orígens i desenvolupament de la Unió Europea

Per començar amb el tema, podeu emprar la web del Buxaweb, que pot servir d'introducció i també per organitzar activitats de recerca i documentació:

Buxaweb: La unió europeahttp://www.xtec.net/%7Ejbuxader/historia/temes/contemp/unioeuropea.htm

Molt més completa i amb activitats preparades és la web de Juan Carlos Ocaña:

 Historiasiglo20.org: la historia de la Unión Europeahttp://www.historiasiglo20.org/europa/index.htm

La web consta d'aquests apartats:

Apartats de la web Historiasiglo20.org: la historia de la Unión Europea

No es limita a fer un simple recorregut històric, sinó que també planteja temes de reflexió, com la ciutadania europea i la identitat. No hi ha el text de la Constitució Europea del 2004, pendent de ratificació per alguns dels països de la Unió Europea, que el podeu trobar, en

La Constitución europeahttp://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12826532021285950754624/index.htm


Per a conèixer com va anar el procès d'elaboració, aprovació pel Parlament Europeu i procés fallit de ratificació, teniu un bon resum a: http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Europea

Podeu completar la informació amb el portal oficial de la Unió Europea:

Portal oficial de la Unió Europeahttp://europa.eu/index_es.htm

El Departament d'Educació i Universitats i el Patronat Català Pro Europa mantenen una web amb força informació i els textos de tots els tractats i documents fonamentals de la història de la construcció europea:

La Unió Europea a l'escolahttp://www.xtec.net/escola/ueuropea/

Programació de l'activitat

A partir de les webs mencionades es poden organitzar o preparar moltes activitats sobre el tema. N'exemplificarem una per a l'alumnat d'ESO i una altra per a l'alumnat de batxillerat.

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes (preferiblement per cada un) amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO podríeu fer un exercici sobre les dades bàsiques de la Unió Europea: els països que la formen i les seves dades fonamentals (superfície i població, per exemple), quines són les principals institucions europees i a què es dediquen, himne i bandera, dia d'Europa, quins són els drets principals dels ciutadans europeus… El millor és presentar a l'alumnat una fitxa en format de text per emplenar. Totes aquestes dades les poden cercar a la web del Departament d'Educació i el Patronat Català Pro Europa. L'alumnat ha de presentar en format de text el recull corresponent amb imatges. L'activitat es pot fer perfectament en grups de dos alumnes. Només heu de fer una introducció al tema i a la forma de treballar i anar ajudant l'alumnat a desenvolupar l'activitat. Amb l'alumnat de batxillerat podeu fer qualsevol de les activitats que porta preparades la mateixa web sobre aspectes generalment de tipus econòmic i que inclouen un text de suport que serveix perfectament per introduir el tema, unes activitats per a l'alumnat i la referència al currículum d'economia. Segurament les més engrescadores poden ser les dedicades a la cohesió econòmica i social i al mercat de treball:

Activitat per a alumnat

 • Temporització:

Tant l'activitat descrita per a l'ESO com la del batxillerat es poden fer en una sessió de dues hores.

 • Avaluació:

En el cas d’aquestes activitats, la impressió del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

La descolonització

El debilitament de les grans potències colonials a conseqüència de la Segona Guerra Mundial, els moviments nacionalistes sorgits a les colònies i els interessos de les dues grans potències hegemòniques porta a un procés accelerat de descolonització de la major part d'Àfrica, Àsia i Oceania que canviarà el mapa del món.

Per atansar-vos a aquest fenomen, podeu començar una altra vegada amb el Buxaweb:

Buxaweb: Descolonització i Tercer Mónhttp://www.xtec.net/%7Ejbuxader/historia/temes/contemp/descolonitzacio.htm

També amb un caire molt descriptiu podeu visitar la web següent:

Kairos: La Descolonizaciónhttp://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/descolonizacion_00.html}

D'altra banda, podeu fer servir la que us mostrem a continuació:

La Descolonización el Movimiento de los No Alineadoshttp://www.historiasiglo20.org/GF/descolonizacion.htm

Amb qualsevol d'aquestes referències podeu organitzar diverses activitats, però us en proposem unes de diferents. Per dur-les a terme, fareu servir una web de les Nacions Unides:

Las Naciones Unidas y la Descolonizaciónhttp://www.un.org/spanish/descolonizacion/main.shtml

Amb aquesta web desenvolupareu les activitats d'aquest tema, tant per a l'ESO com per al batxillerat.

Si voleu muntar una activitat partint d'una pel·lícula, podeu fer servir, entre moltes altres, la pel·lícula sobre Gandhi:

Fitxa Gandhi

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO, després de fer una lectura atenta i comentada de la pàgina inicial de la web i de l'apartat d'història, podeu fer una anàlisi comparativa entre els mapes del món el 1945 i a l'actualitat, fent-los fer un resum dels canvis produïts i que assagin una explicació del perquè d'aquests canvis (se'ls pot facilitar una fitxa en format de text per fer-lo). Amb l'alumnat de batxillerat podeu començar fent el mateix, però afegiu a la fitxa d'anàlisi un estudi sobre la situació actual, una anàlisi crítica dels capítols de la Carta de les Nacions Unides que s'hi refereixen (els trobareu a Documentos) i una recerca d'informació sobre la terminologia bàsica del tema (la podeu trobar a la web del Buxaweb (Vocabulari / El passat colonial). Ambdues activitats podrien ser preparades per tal que l'alumnat les faci a casa com a activitats complementàries de les classes presencials.

 • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO es pot fer en una sessió de dues hores. La del batxillerat en necessitaria tres.

 • Avaluació:

En el cas d'aquestes activitats, la impressió del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

descolonitzacio5.jpg

La fi de la guerra freda

El final de la guerra freda, denotat per la caiguda del mur de Berlín, suposà la fi del món bipolar i l'inici de la incontestable hegemonia nord-americana i del sistema capitalista; per tant, els inicis de l'actual situació mundial. Sense poder entrar en tots els factors que van portar a la caiguda del bloc soviètic, aquí ens limitarem a exposar-vos algunes possibles activitats que poden permetre reflexionar sobre el tema a partir del mur de Berlín.

Si voleu aprofundir en el tema, podeu fer servir la webquest (activitats orientades cap a la investigació, en les quals part de la informació -o tota la informació- amb què l’alumnat interactua prové de recursos d’Internet) de J. C. Ocaña:

Webquest: El fin de la guerra fríahttp://www.historiasiglo20.org/ACTIV/webquest-fgf.htm

Sobre el mur de Berlín, la seva història i la seva caiguda, visiteu la web següent:

El mur de Berlínhttp://www.memorial-caen.fr/mur_de_berlin/index.html

Amb una història força completa i il·lustrada, en francès, anglès i alemany, hi ha la web que mostrem a continuació:

El mur de Berlíhttp://www.memorial-caen.fr/mur_de_berlin/berlin.htm

Si voleu fer-hi una aproximació des del vessant artístic, amb vídeos inclosos, visiteu aquesta web:

The Berlin wall: Artits for freedomhttp://www.berlin1989.com/

La revista Time hi va dedicar un monogràfic:

Monogràfic revista Time: The Berlin wallhttp://www.time.com/time/daily/special/berlin/index.html

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet per a l'activitat d'ESO i uns quants ordinadors a disposició dels grups per a la del batxillerat.

 • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO, i a partir de la web de Le Memorial de Caen i la de l'àlbum de fotos, podeu fer una activitat de resum. Feu-los buscar les dades fonamentals del mur de Berlín (història, característiques…) i feu-los fer una fitxa resum amb fotografies. Per a l'alumnat de batxillerat, els podeu proposar fer la webquest mitjançant el treball en grups. L'activitat està perfectament descrita a la web citada.

 • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO es pot fer en una sessió de dues hores. La del batxillerat necessitaria diverses sessions, com a mínim tres, o fer-ho com un encàrrec fora de les hores lectives.

 • Avaluació:

En el cas de l'activitat d'ESO, la impressió del treball encarregat permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula. L'avaluació de la webquest per al batxillerat ja està descrita a la web.Aquest fou també el període de creació de l'ONU i, per tant, n'heu de donar també algunes referències.

Podeu trobar un resum històric i de les fites principals a la web de l'ONU:

Historia de la ONUhttp://www.un.org/spanish/aboutun/origin.htm

Podeu completar la informació amb la web de l'ONU en espanyol:

Web de las Naciones Unidashttp://www.un.org/spanish/

Informació complementària

Altres webs amb informació sobre la Unió Europea:Sobre la descolonització també podeu trobar dades a:Una activitat amb moltes possibilitats sobre el final de la guerra freda i la caiguda del mur de Berlín és la visualització, amb una fitxa d'anàlisi, de la pel·lícula següent:

Fitxa Good Bye Lenin!

berlin.jpghttp://www.aulamedia.org/cinema/cine15.htm