La Segona Guerra Mundial i la política de blocs

L'objectiu d'aquesta pràctica és apropar-nos a un període històric marcat per la Segona Guerra Mundial i la posterior divisió del món en dos grans blocs politicomilitars que van condicionar la política mundial fins a l'eclosió del moviment de països no alineats i la desaparició del bloc soviètic.

Aquest és un dels períodes del qual podem trobar més informació i recursos a Internet, però atenció: aquesta informació s'ha de contrastar per emprar-la com a activitat didàctica a l'aula. Intentarem oferir algunes referències apropiades per treballar amb l'alumnat de 4t d'ESO o de batxillerat.

Desenvolupament de la pràctica

La història d'un període tan recent com aquest té l'avantatge de disposar d'una immensitat de recursos, però al mateix temps això es converteix en una dificultat per fer la selecció del material més útil per a la pràctica pedagògica. Per això, malgrat que us donarem unes referències determinades, cal que us engresqueu a cercar a la xarxa i a buscar altres materials que us puguin semblar més adients per a la vostra intencionalitat o per a les pràctiques didàctiques.

La Segona Guerra Mundial i el seu període posterior són encara avui objecte de visions i interpretacions variades que ens poden ajudar a plantejar activitats de reflexió crítica sobre la interpretació de la història; n'intentarem veure algunes possibilitats.

La Segona Guerra Mundial

Podeu començar per una web procedent d'una font que ja heu emprat altres vegades en aquest curs i que està plantejada com a unitat informativa. No té, per tant, activitats específiques, tot i que és molt fàcil preparar-ne algunes, com ara fer un resum de la informació més significativa o una recerca de dades predeterminades. Pot anar bé com a introducció al tema. La web és:

Buxaweb: la Segona Guerra Mundialhttp://www.xtec.net/~jbuxader/historia/temes/contemp/segonaguerramundial.htm

Com veieu, consta d'una introducció, un vocabulari, un recull dels personatges principals, una cronologia, una bibliografia bàsica i una filmografia.

Més completa i amb activitats i qüestionari és aquesta web:

Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo XXhttp://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm

Com es pot observar, aquesta web forma part d'un projecte més general: Historia de las relaciones internacionales durante el siglo XX, fet per Juan Carlos Ocaña, que podeu fer servir per a qualsevol dels altres temes que inclou:

Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo XXhttp://www.historiasiglo20.org/RI/index.htm

Aquesta web remet a més a una altra de més general: Historiasiglo20.org:

Historiasiglo20.orghttp://www.historiasiglo20.org/

Però anem a la de la Segona Guerra Mundial. En aquesta web hi podeu trobar tres grans apartats:També conté un glossari, amb un arxiu de biografies per ordre alfabètic o classificat per períodes, una col·lecció de textos històrics, mapes, estadístiques, una galeria d'imatges, una cronologia, tot un seguit d'activitats diverses i una col·lecció d'enllaços. Tot això configura un recurs molt complet i útil per treballar el tema.

ww2e.jpg

Segurament una de les millors pàgines que podeu trobar sobre la Segona Guerra Mundial, per la informació i la riquesa de recursos, és la que manté la BBC:

Pàgina de la BBC: Word War Twohttp://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/

Destaquem especialment la zona multimèdia i les galeries:

BBC: Multimedia Zone BBC: Galleries

Una altra web excel·lent és aquesta:

Home front 1939-1945http://www.nationalarchives.gov.uk/education/homefront/

Un dels episodis que sens dubte marcà la història de la humanitat fou l'holocaust o extermini planificat dels jueus d'Europa. Una bona web per encetar el tema pot ser aquesta:


Enciclopedia del holocaustohttp://www.ushmm.org/wlc/sp/

Ho podeu completar amb l'extermini dels Testimonis de Jehovà, el dels republicans espanyols exiliats a França, el dels homosexuals i els gitanos o el dels malalts mentals.

Imatges de l'holocaust

Un altre fet transcendental de la Segona Guerra Mundial fou l'atac nuclear sobre el Japó, que inicià l'anomenada era nuclear. Podeu trobar algunes webs interessants sobre el tema:

Hiroshima y Nagasaki, recordar la tragediahttp://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/siglo_xx/guerra_mundial2/bombatomica/hiroynaga.htm

Atomic bomb:decisionhttp://www.dannen.com/decision/

Hisroshima peace sitehttp://www.pcf.city.hiroshima.jp/index_e2.html

Programació de l'activitat

Amb totes les referències que hem donat, podeu fer diverses activitats d'aula adaptant-les, això sí, al nivell de l'alumnat amb el qual les vulgueu treballar. Però aquí ens centrarem només en una activitat feta amb la web sobre la Segona Guerra Mundial de la Historia de las relaciones internacionales durante el siglo XX.

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes (preferiblement per cada un) amb connexió a Internet

  • Metodologia:

La web està preparada per tal que l'alumnat la pugui fer de forma totalment autònoma, però seria aconsellable fer una petita introducció al tema i a l'entorn de treball, que es pot fer mitjançant un canó de projecció. Una vegada fets tots els aclariments sobre la manera de treballar el tema, heu d'anar resolent, individualment o col·lectivament, els dubtes o problemes que es presentin. Pot plantejar-se també la possibilitat que una part de l'activitat o bé tota la facin a casa. També es pot fer un treball per grups i que cadascú s'ocupi d'un aspecte concret i després el comparteixin amb la resta d'alumnat del grup

  • Temporització:

La web necessita un mínim de cinc sessions d'una hora per poder fer un recorregut per la informació i resoldre les activitats d'aquest període. Depèn també de la informació prèvia que tingui l'alumnat sobre el tema. També podeu fer alguna activitat concreta, com l'anàlisi de les dades estadístiques, la cerca de personatges o comentaris de textos, en una sessió de dues hores, preparant una fitxa de treball. S'hauria de pensar també en una posada en comú i una conclusió final per part vostra.

  • Avaluació:

En el cas d’aquesta web, la impressió de les activitats que ja porta permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

Si voleu fer una aproximació diferent, podríeu fer una anàlisi dels cartells de propaganda. En teniu una selecció amplíssima, pel que fa als Estats Units, a:

Word War II poster collectionhttp://www.library.northwestern.edu/govpub/collections/wwii-posters/

Permet fer un estudi molt complet de les tàctiques propagandístiques de l'època. Podeu veure'n les possibilitats si aneu a la web següent, que per si mateixa facilita el fer tota una activitat interessantíssima a l'aula sobre aquest tema o qualsevol altre període històric:

HistoriaMassMediahttp://www.xtec.net/~xripoll/hist2/histmedia.html

La guerra freda

La fi de la Segona Guerra Mundial i l'eclosió com a grans potències dels Estats Units d'Amèrica i de la Unió Soviètica van suposar l'inici d'un període caracteritzat per la bipolarització del món, la cursa d'armaments fonamentada en la doctrina militar de la destrucció mútua assegurada, la divisió d'Europa, la creació de dues grans aliances militars (l'OTAN i el Pacte de Varsòvia), la soberania limitada i l'enfrontament regional entre les dues grans potències.

Aquesta situació de guerra freda, impossibilitada la calenta amb l'obtenció de l'armament nuclear per part de la Unió Soviètica, només es veurà modificada per l'aparició del moviment de països no alineats i finalment per la desaparició de l'URSS que situem amb la caiguda del mur de Berlín.

Per la seva proximitat cronològica, és un període encara per acabar d'estudiar completament i en què la informació disponible està molt mediatitzada per les fonts de procedència. Tot i així, intentarem donar referències per poder fer aproximacions a l'aula sobre aquest tema. Heu d'exercir com mai el vostre paper de guia i de contextualitzador d'unes fonts no sempre prou objectives.

Podeu començar com en el tema anterior amb la web del Buxaweb:

Buxaweb: la guerra freda i la política de blocshttp://www.xtec.net/%7Ejbuxader/historia/temes/contemp/guerrafreda.htm

Com hem assenyalat abans, consta d'una introducció, un vocabulari, un recull dels personatges principals, una cronologia, una bibliografia bàsica i una filmografia. Com a introducció al tema la trobareu prou adient.

També podríeu fer servir la corresponent unitat de la web d'Historía de la relaciones internacionales durante el siglo XX, les característiques de la qual ja hem descrit més amunt:

Historiasiglo20.org: La guerra fríahttp://www.historiasiglo20.org/GF/


Però també podeu provar de fer una activitat diferent. Usar una pel·lícula per fer una aproximació al tema:

Fotograma Dr. Strangelove

Teniu una bona web on hi ha tot el necessari per desenvolupar aquesta activitat:

Dr. Strangelove: la bogeria de la guerrahttp://www.aulamedia.org/cine6.htm

Altres webs interessants són:

The Cold War Museumhttp://www.coldwar.org

La BBC no ens falla gairebé mai:

BC: The cold warhttp://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/

Acabem amb aquesta excel·lent web canadenca en francès:

La guerre froidehttp://www.guerrefroide.34sp.com/pages/index

Programació de l'activitat

L'activitat consisteix en la visualització i anàlisi de la pel·lícula Dr. Stranveloge de Stanley Kubrick. No cal dir que es podria muntar la mateixa activitat amb moltes altres pel·lícules d'aquests anys.

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un reproductor de vídeo o DVD connectat, si podeu, a un canó de projecció. Si l'activitat la voleu completar amb l'ordinador, necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per a cada un.

  • Metodologia:

Podeu passar primer als alumnes la fitxa tècnica del film i la sinopsi que ja ha preparat Ramon Breu a la web citada anteriorment. Una vegada visionada la pel·lícula, podeu seguir les activitats:

Activitats visionat pel·lícula

Podeu continuar llegint l'apartat del context de l'època i els annexos, i llavors fer les activitats que hi estan relacionades:

Activitats visionat pel·lícula

Finalment, després de llegir el text d'Antoni Segura, contesteu aquestes qüestions:

Activitats visionat pel·lícula

  • Temporització:

La web necessita un mínim de dues hores per visionar la pel·lícula i un parell d'hores més per fer les activitats i una posada en comú

  • Avaluació:

Recollir les activitats fetes per cada alumne/a permet fer una avaluació de l'assoliment dels objectius plantejats.

Una de les activitats que es podria fer en aquests temes, i en molts d'altres, és el comentari de textos històrics. Tot i que hi ha moltes maneres d'enfocar-ho, us donem una web dedicada precisament a això i que us pot donar algunes pistes:
comentaris.jpghttp://www.educahistoria.com/reportajes/comtex/

Informació Complementària

Sobre la Segona Guerra Mundial també podeu trobar molts recursos a:

Sobre la guerra freda i el seu període podeu visitar:

Els recursos són inesgotables i no hem tractat molts esdeveniments importants: la revolució xinesa, les revoltes hongaresa i txeca, el maig del 68 , el cop d'estat a Xile ... Es tracta de cercar-los a Internet i segur que hi trobeu alguna cosa útil.coldwar12.jpg