El món contemporani (2): mundialització i globalització

Continguts

 • La Segona Guerra Mundial i la guerra freda
 • Les bases del món actual: la unitat europea, la fi dels imperis colonials i el final de la guerra freda
 • El nou ordre internacional: el món avui
 • Un món global: globalització, diversitat, relacions nord-sud
 • Moviments artístics actuals
 • Història de l'art: conceptes fonamentals, ús, tècniques, tipologies

Pràctiques

 • Pràctica 1: La Segona Guerra Mundial i la política de blocs
 • Pràctica 2: Les bases del món actual: la construcció d'Europa, la descolonització i el final de la guerra freda
 • Pràctica 3: El món en conflicte: l'atemptat de l'11 de setembre de 2001 i el nou ordre internacional
 • Pràctica 4: Un món global: globalització, diversitat i/o multiculturalitat, relacions nord-sud
 • Pràctica 5: L'art contemporani
 • Pràctica 6: Art i història: conceptes, ús, tècniques, tipologies