Impressionisme i modernisme

L'objectiu d'aquesta pràctica és el de donar elements suficients per poder tractar amb el nostre alumnat alguns dels corrents artístics principals del període que va entre el final del segle XIX i els inicis del segle XX. S'integra deins del currículum de 4rt d'ESO i Batxillerat.

En el camp de la pintura i l'escultura l'impressionisme marcà tot un canvi artístic que revolucionà l'art i que portaria directament cap a les avantguardes del segle XX. En l'arquitectura l'estil que a Catalunya anomenem modernisme suposà una revolució importantíssima que a més afectà a la ceràmica, la forja, l'interiorisme, els mobles i guarniments de la llar… en un intent de concebre l'arquitectura com un tot.

A la xarxa disposem de suficients recursos com per poder tractar aquests temes amb la profunditat que creguem necessària i amb unes possibilitats visuals que difícilment trobaríeu en el llibre de text clàssic.

Desenvolupament de la pràctica

L'impressionisme amb la seva pintura de pinzellades soltes, els contrastos entre colors complementaris, la pintura a l'aire lliure, les variacions sobre un mateix tema per captar-ne els canvis produïts segons la llum del moment del dia, la no separació entre esbós i obra definitiva, el trencament de l'enquadrament, etc. va suposar un canvi de tal magnitud que no és estrany que fos incomprès i rebutjat en els primers moments. Només cal mirar els corrents pictòrics anteriors per valorar el canvi que suposava. El neoimpressionisme substituí les pinzellades soltes i llargues per petites taques o punts de colors purs, d'aquí que fossin coneguts també com a puntillistes. Els postimpressionistes varen donar molta importància al color i van fer del dibuix i el subjectivisme elements centrals de la seva concepció artística.

El modernisme o art nouveau, jugendstil, sezessionstil, modern style, stile Liberty, style 1900… pretengué ser quelcom més que un nou estil per constituir un moviment que intentava pensar des de l'art la societat moderna i els nous mètodes de producció industrial. Es tractava de redefinir el significat i la naturalesa de l'obra d'art. La bellesa i l'armonia havien de formar part de la vida quotidiana de la gent i s'havia de trencar amb la divisió entre les arts en majúscula (pintura i escultura) i les arts aplicades (joieria, ceràmica, mobles, vitralls, disseny gràfic, forja, etc.) per integrar-les en un tot armònic. L'arquitectura, per això, permetia una fusió quasi bé ideal de totes aquestes arts en uns edificis que quasi bé eren considerats organismes vius.

L'impressionisme, el neoimpresionisme i el postimpressionisme

Per poder començar amb l'impressionisme us pot anar bé una introducció teòrica que conté també algun comentari d'obres:Però, si domineu una mica l'anglès, una web excel·lent amb activitats preparades per al professor i, sobretot, una molt bona experiència impressionista amb un tour virtual molt didàctic el trobareu a:

Teach impressionismhttp://www.impressionism.org/


Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitarem un ordinador per a cada alumne tant per a l'activitat d'ESO com per a la de Batxillerat, amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic.

  • Metodologia:

Per a l'ESO us recomanem fer l'experiència impressionista que trobareu a experience impressionism de manera que en acabar el recorregut virtual hagin de fer una fitxa resum en format text sobre:

L'Impressionisme

1.- Quan va aparèixer i perquè?
2.- Quins temes, color, composició i tècnica pictòrica empraven els pintors impressionistes? Quin paper tenia la natura en el seu art?
3.-Per què París fou la ciutat de l'mpressionisme?
4.-Com influí la revolució industrial i els avenços científics en els impressionistes?
5.-Quin era l'interès dels impressionistes per la pintura a l'aire lliure?
6.-Què va canviar l'impressionieme en el món de l'art?
7.-Fes una llista de deu pintors impressionistes amb les seves dates de naixament i mort.
8.-Quina és la teva valoració personal de la pintura impressionista?


Amb l'alumnat de Batxillerat podríeu començar per fer una anàlisi del comentari d'obres pictòriques impressionistes a partir de l'exemplificació que trobeu a : Les impressionnistes o bé redactades a http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/percepcions/pgaec8.html.Una vegada vistos els exemples haurien d'anar a la web: impressionistes i triar dues obres i fer-ne ells el comentari. Una altra activitat per a batxillerat pot ser la de fer els qüestionaris autocorrectius que trobareu a: http://artequizz.free.fr/Frame1.htm i que ja té enllaços per poder resoldre'l o els hi podeu facilitar algun dels que es referencien en aquesta pràctica (teniu un altre test autocorrectiu a: http://www.supertest.com/co/impressionisme.cfm ).

  • Temporització:

Les tres activitats, la d'ESO i les dues de Batxillerat, es poden fer cadascuna en una hora de classe. També es poden encarregar com a feines extres a fer a casa.

  • Avaluació:

Les activitats s'avaluaran mitjançant la presentació de la feina feta per cada alumne en un document en format text, el seguiment de les respostes del qüestionari i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

impressionisme.jpg

El modernisme

Segurament una de les webs més completes sobre Gaudí i el modernisme en general i que us pot servir per començar:

Gaudí i el Modernisme a Catalunyahttp://www.gaudiallgaudi.com/C0000.htm

Una bona unitat interactiva per treballar de manera integrada des de diverses àrees de l'ESO el modernisme:

El Modernisme i el seu tempshttp://www.xtec.net/aulanet/gaudi/gaudi1.html

Podeu veure una síntesi del tema i una mostra de treballs escolars a:

Treballs escolars sobre el Modernismehttp://www.xtec.es/trobada/modernis/

L'ArtCyclopedia segur que us ajuda a acabar de cercar els recursos que trobem a mancar:

Artcyclopediahttp://www.artcyclopedia.com/history/art-nouveau.html

Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per a cada alumne tant per a l'activitat d'ESO com per a la de Batxillerat, amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic.

  • Metodologia:

Per a l'ESO us recomanem fer un recorregut pel modernisme i el seu temps i fer almenys les activitats de socials que es proposen (teniu una guia per al professor/a en la mateixa web). Per a l'alumnat de Batxillerat us podríeu plantejar que els alumnes facin un treball que inclogui una síntesi d'allò que fou i representà el modernisme acompanyat per un recull fotogràfic d'edificis modernistes de la pròpia localitat (si no n'hi ha que emprin fotografies d'altres localitats extretes d'Internet, o de qualsevol de les que citem en aquesta pàgina).

  • Temporització:

L'activitat d'ESO pot durar segons les activitats que vulgueu fer però simplement fent les de socials necessitareu almenys dues hores. Per a la de Batxillerat heu de comptar amb un temps d'una hora tot descomptant que les fotografies dels edificis modernistes de la localitat les faran fora de l'horari lectiu.

  • Avaluació:

Les activitats s'avaluaran mitjançant la presentació de la feina feta per cada alumne en un document en format text i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.
impressionisme5.jpg
Un modest exemple de com es pot fer una bona feina amb les TIC és aquest powerpoint amb imatges de Van Gogh i música de Don McLean que circula per la xarxa:

Presentació múltimèdiahttp://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdsso/dssom5/documents/VincentVanGogh.pps

Informació Complementaria

Sobre l'impressionisme també podeu veure:

Sobre el modernisme també podeu trobar recursos interessants a: