La Revolució soviètica i l'expansió dels feixismes. La guerra civil espanyola.

L'objectiu d'aquesta pràctica és el de suggerir-vos algunes activitats per treballar amb el vostre alumnat sobre dos dels fets que han marcat més clarament el segle XX: la Revolució Soviètica i els feixismes.

De fet ambdós donarien per dedicar-hi un curs sencer i segur que no n'esgotaríem les possibilitats d'anàlisi ni de reflexió; per tant, en aquesta pràctica només us podrem donar algunes pistes però quedarà en les vostres mans la passibilitat quasi bé innumerable d'ampliar-los i donar-los-hi altres enfocaments o aproximacions.

La pràctica es troba dins del currículum de 4t d'ESO i de Batxillerat.

Desenvolupament de la pràctica

Quan en la pràctica anterior parlàvem de conseqüències de la Primera Guerra Mundial omitíem expressament el que tractarem aquí. La Revolució Soviètica esclata com a conseqüència del desenvolupament de la guerra en el front oriental europeu, però el conflicte només va accelerar o precipitar un procés revolucionari que ja venia de lluny, donada la situació política i social del país. Un procés, d'altra banda, que tenia les seves arrels en el moviment obrer organitzat que sorgí de la Revolució Industrial del segle XIX , però que sense la guerra i l' esfondrament del règim zarista que provocà, potser no s'hauria produït o hagués estat una revolució totalment diversa.

Els feixismes i el seu ascens al poder en diversos països europeus tampoc s'expliquen sense entendre la situació en què quedà Europa després de la guerra i la contrareacció que en les classes dominants provocà el sorgiment d'un nou model econòmic, polític i social com el que representava la naixent Unió Soviètica.

La Revolució Soviètica

Amb tot, la existència de la Unió Soviètica, té una influència decisiva en el desenvolupament de la Segona Guerra Mundial i en el anomenat el període de guerra freda, amb la conseqüent divisió política del món entre els blocs capitalista i comunista. L'existència de la Unió Soviètica, també va propiciar, directa o indirectament, el desenvolupament d'un capitalisme amb trets socials, la descolonització i els moviments d'alliberament, la socialdemocràcia, etc… No és aquí el lloc de fer un balanç de la Revolució Soviètica, però comprendre-la i analitzar-ne les seves errades ens pot ajudar a situar-la en el seu lloc just, així com també ressituar i recuperar les aspiracions i els ideals frustrats que la fonamentaren. La nostra societat globalitzada no és el model de justícia social a que aspira gran part de la humanitat, hi ha moltes veus que demanen una evolució més humana i més justa del sistema capitalista, aprendre de les errades d'aquests sistemes i recuperar els seus encerts, pot ser una bona forma de construir un futur millor per a tothom. Malgrat la importància dels temes que proposem, no hem trobat gaires recursos realment atractius i didàctics per a l'ús a l'aula. Veureu que alguns són en anglès o francès. Tot i així pensem que són suficients per poder treballar-lo de diverses maneres.

Podríem començar per referenciar-vos alguns llocs on poder cercar informació i, per tant, preparar exercicis de recerca d'informació (no oblideu que des de l'edu365 teniu accés a l'Enciclopèdia Britònica, a la Catalana, a l'Enciclonet):

La revolució russa del 1917http://www.racocatala.com/seglexx/h-1917russia.htm

Amb una bona ampliació sobre l'estat tsarista i la revolució de 1905:

La Rússia dels tsars i la revolució del 1905http://www.racocatala.com/seglexx/h-1905russia.htm

També podeu recórrer a:

Buxaweb: La revolució russahttp://www.xtec.net/%7Ejbuxader/historia/temes/contemp/revoluciorussa.htm

O també aquestes:

Kairos: La Revolución Rusahttp://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/revolucionrusa_00.html

Protagonistas de la historia: La Revolución Rusahttp://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3077.htm

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per a cada alumne tant per a l'activitat d'ESO com per a la de Batxillerat, amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic.

 • Metodologia:

L'activitat a fer serà la mateixa per a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat, tot i que cal esperar-ne graus d'aprofundiment diferents. L'alumnat haurà de fer un document en format text sobre les causes i conseqüències de la Revolució Soviètica de 1917 tot fent servir com a fonts d'informació les webs referenciades més amunt. Teniu un test autocorrectiu útil per a l'ESO al Buxaweb.

 • Temporització:

Ambdues activitats es poden fer en una hora. Pot fer-se també com a treball a casa.

 • Avaluació:

Ambdues activitats s'avaluaran mitjançant la presentació de la feina feta per cada alumne en un document en format text i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

soviet6.jpg

Els feixismesEl sorgiment dels feixismes i la seva arribada al poder en molts països europeus de l'època d'entreguerres- com Itàlia, Alemanya, Espanya, Portugal, Hongria, Polònia, Croàcia…- té diverses causes, però les principals van lligades a temes que acabem de veure: la Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències desiguals, la puixança del moviment obrer i el pes del mite soviètic en aquest, la crisi d'unes democràcies liberals que no donaven resposta als nous problemes econòmics i socials i, sobretot, la reacció de les classes conservadores per evitar qualsevol alteració del seu estatus Aquest fet explica el suport d'aquests grups als moviments nacional-populistes, de caràcter feixista, atès que amb ells en el poder confiaven en mantenir els seus privilegis.

El nacionalisme xenòfob i expansionista, l'exaltació del líder, l'irracionalisme, l'enquadrament de les masses, l'autoritarisme i el totalitarisme, l'ús de la violència i la repressió com a armes polítiques, el militarisme…són factors comuns a tots els moviments feixistes que agafarien caràcters diversos segons la realitat de cada país. Malgrat que la majoria d'ells sortirien derrotats de la Segona Guerra Mundial -no tots, recordem Espanya i Portugal- la seva ideologia encara conforma moviments polítics actuals, amb més o menys pes en diversos països.

Per treballar el tema, podeu començar, igual que amb el tema anterior, amb webs informatives:Buxaweb: Els feixismeshttp://www.xtec.net/%7Ejbuxader/historia/temes/contemp/feixismes.htmDisposeu d'una bona unitat didàctica interactiva, en anglès, sobre l'ascens de Hitler al poder, amb un bon pla de treball, ampliacions i jocs:

The rise of Hitlerhttp://www.schoolhistory.co.uk/lessons/riseofhitler/index.htm

Podeu veure'n una mica les seves manifestacions actuals a l'Estat Espanyol en un bon estudi de Mariano Sánchez Soler a:

Ensayos sobre la violencia...http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12037295417824839654213/index.htm

Podeu recolzar les vostres explicacions a classe amb:

Fascismos.Periodo de entreguerras. Materiales didácticoshttp://www.educahistoria.com/reportajes/fascismos/index.php

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per a cada dos alumnes tant per a l'activitat d'ESO com per a la de Batxillerat, amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic.

 • Metodologia:

Per a l'ESO fareu la unitat didàctica "The rise of Hitler" que en estar en anglès pot propiciar convertir-la en una activitat conjunta amb l'àrea de Llengua Anglesa. La unitat ja conté una programació i guia completa. Amb l'alumnat de Batxillerat us suggerim un treball més complex: anar a la web de Mariano Sánchez Soler i fer-los analitzar quin és el contingut ideològic del text de la pàgina inicial i fer-ne una valoració crítica. Finalment, poden llegir l'article "El hombre de la violencia radical" que els pot ajudar a entendre la situació actual. És un bon text per fer-los fer una anàlisi de quins són els components ideològics del neofeixisme.

 • Temporització:

L'activitat de l'ESO es pot fer en una hora. L'activitat de Batxillerat necessita almenys dues hores per tal de fer un col·loqui final sobre el neofeixisme.

 • Avaluació:

Ambdues activitats s'avaluaran mitjançant la presentació de la feina feta per cada alumne en un document en format text i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

feixisme.jpg

La guerra civil espanyola (1936-1939)

La guerra civil espanyola ha estat objecte de milers d'estudis procedents de tot el món, també a la xarxa, segurament perquè fou l'inici del combat entre els dos grans corrents que hem tractat en aquest tema: el comunisme i els feixismes. Hi ha qui l'ha considerat la primera batalla de la Segona Guerra Mundial. El cert és que allò que havia d'estar un nou cop militar, com tants d'altres en la història espanyola, es convertí en una llarga guerra civil amb una repercussió internacional enorme. Les grans potències feixistes s'alinearen clarament al costat dels "nacionales" mentre el règim legítim només rebé l'ajut de la Unió Soviètica i la no intervenció de les grans democràcies liberals. La mobilització popular que portà a Espanya milers de voluntaris per lluitar a les anomenades Brigades Internacionals no aconseguí equilibrar la "neutralitat" de les grans potències democràtiques.

La "victòria" dels nacionals, suposà per a Espanya la instauració d' un règim feixista, de caire nacional-catòlic, que aconseguiria sobreviure fins a la mort natural del dictador el 1975. Aquesta etapa va marcar profundament el País i sense tenir-la present no es pot entendre l'Espanya actual, ja que herència de la guerra civil i de la dictadura tingué molt a veure en la forma en que es pactà i es conduí la Transició a la Democràcia. És força difícil fer una selecció, per la gran quantitat de material, i optarem per donar algunes webs amb informació històrica general i algunes que aporten enfocaments o novetats interessants.

Per tenir una informació de base el Buxaweb ens pot treure, una vegada més, del pas:

Buxaweb: La guerra civil espanyola (1936-1939)http://www.xtec.net/%7Ejbuxader/historia/temes/escat/guerracivil.htm

Una bona web per atansar-nos a les vivències dels nens de la guerra:

Els nens de la guerrahttp://oliba.uoc.es/nens/index_ca.htmlUna excel.lent web en anglès:

About the Spanish Civil Warhttp://www.english.uiuc.edu/maps/scw/scw.htm

Sobre el cartellisme durant la guerra civil:

Cartells de la guerra civilhttp://www.xtec.es/%7Eaguiu1/imatges/003/p1.htm

Per fer una aproximació diferent a la guerra us donem dues referències a les cançons d'ambdós bàndols:

España es mi canción: canciones anteriores al Frente de Juventudeshttp://www.rumbos.net/cancionero/_indices/ind_ant.htm

Altavoz del frente: canciones republicanas de la guerra civil españolahttp://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdsso/dssom5/%20http://www.altavozdelfrente.org/

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per a cada alumne tant per a l'activitat d'ESO com per a la de Batxillerat, amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic.Per a la de batxillerat necessitareu que l'ordinador tingui tarja de so, algun reproductor com el RealPlayer, Windows Media Player o el Winamp, i auriculars. Si voleu passar alguna pel·lícula us anirà bé un canó de projecció connectat a un ordinador amb lector de DVD.

 • Metodologia:

Per a l'ESO fareu servir la web "Els nens de la guerra". Els hi fareu visitar l'exposició virtual que hi ha. Podeu demanar-los fer un resum, en format text, explicant els continguts de l'exposició i algunes històries que els cridin l'atenció, afegint-hi algun dibuix de nens i nenes d'aquella guerra, per il·lustrar i explicar la seva tria.

 • Amb l'alumnat de Batxillerat us podeu plantejar fer-los fer un estudi del cartellisme d'ambdós bàndols i dels seus himnes i cançons. " Es tractaria que triessin tres cartells de cada bàndol i n'expliquessin tant la seva estètica com el missatge que transmeten.

" També triaran dues cançons o himnes de cada bàndol per analitzar el contingut de les lletres. Música nacionales: http://www.rumbos.net/cancionero/_indices/ind_ant.htm Música del bàndol republicà:http://www.altavozdelfrente.tk/" No cal dir que amb les referències que hi ha més amunt i també a peu de pàgina es poden fer moltes altres activitats, però hem tractat de fer-hi una aproximació diferent a l'habitual. Ambdues activitats es podrien encarregar com a feina a fer a casa per completar les explicacions del tema fetes a classe. També teniu un test autocorrectiu sobre la guerra civil a Catalunya al Buxaweb.

 • Temporització:

Les dues activitats es poden fer tranquil·lament en un parell d'hores.

 • Avaluació:

Les activitats s'avaluaran mitjançant la presentació de la feina feta per cada alumne en un document en format text i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

guerracivil7.jpg

Podeu fer una anàlisi de la propaganda nazi antijueva amb dos curts que trobareu a: http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/.

El cinema ha tractat en moltíssimes oportunitats l'ascens dels feixismes. Algunes pel·lícules amb les quals podríeu fer un cine-fòrum serien:

 • "The damned" o "La caduta degli dei" de Luchino Visconti (1969)
 • "Der untergang" (El hundimiento) de Olivier Hirschbiegel (2004)
 • "Cabaret" de Bob Fosse (1972)
 • "The Serpent's Egg" d'Ingmar Bergman (1978)

Informació Complementaria

Sobre la revolució soviètica també podeu trobar material per preparar activitats a:

Sobre els feixismes, també podeu consultar:

Algunes pàgines sobre la guerra civil espanyola: