La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències

L'objectiu d'aquesta pràctica és el de documentar alguns recursos per treballar amb l'alumnat d'ESO i Batxillerat la Primera Guerra Mundial i l'anomenat període d'entreguerres fins a l'inici de la Segona Guerra Mundial.

De fet la Primera Guerra Mundial marcarà realment l'inici del segle XX des del punt de vista històric i iniciarà un període històric que podríem cloure l'any 1989 amb la caiguda del mur de Berlín.

La Primera Guerra mundial es tancarà amb les imposicions de les potències vencedores i aquest serà un dels factors que potenciarà el creixement de les ideologies totalitàries i especialment del nazisme alemany, responsable d'una nova guerra encara més sagnant i brutal entre el 1939 i el 1945.

El període d'entreguerres, molt ric des del punt de vista artístic i cultural, esdevé doncs, un parèntesi entre una guerra i la següent. La comprensió de les causes que condueixen a la guerra i les conseqüències històriques i humanes que generen aquests conflictes és també un objectiu present en aquesta pràctica

La pràctica es treballa al currículum de 4rt d'ESO i de Batxillerat.

Desenvolupament de la pràctica

L'expansió colonial del segle XIX, els fenòmens nacionalista i imperialista que hi anaven associats i la rivalitat econòmica i comercial que impulsava la revolució industrial són algun dels fets que expliquen l'esclat d'un conflicte que posarà sobre la taula una recomposició del repartiment de poder entre les potències europees.

Les derivacions d'aquesta Gran Guerra, inicialment europea, suposarà canvis importants en el paper central d'Europa en la història del món, en afavorir l'eclosió de noves potències extraeuropees (els Estats Units de Nord Amèrica i el Japó) i el triomf de la Revolució Soviètica. Les conseqüències impliquen, a més, una fractura interna molt important en el si de les societats europees que portarà a l'ascens dels feixismes i després de la Segona Guerra Mundial a la divisió d'Europa en dos grans blocs.

La història del segle XX, a Europa i de retruc a la resta d'un món sotmès en gran part a la colonització europea, vindrà marcada per la guerra del 1914 al 1918. Des de llavors moltes coses ja no seran igual.

La Primera Guerra Mundial

Un recurs excel·lent per apropar-nos a la Primera Guerra Mundial, que tot i que està pensat per a l'alumnat de Batxillerat també podeu adaptar el d'ESO, és la web del professor Juan Carlos Ocaña:

La Primera Guerra Mundial 1914-1918http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/

La web inclou força informació sobre els antecedents, el desenvolupament de la guerra i els tractats que hi van posar fi. Però allò que us pot ser més útil és el glossari, les biografies, els enllaços a altres webs sobre el tema i els esquemes. I a més porta ja activitats preparades per fer amb el vostre alumnat:

Actividades: La Primera Guerra Mundial 1914-1918http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/actividades.htm

Si exploreu bé la web, segur que hi trobareu recursos per preparar diversos tipus d'activitats segons les vostres necessitats i intencions.

El Buxaweb, com en tantes altres oportunitats, pot també ser una bona font per treballar el tema:

Buxaweb: La Primera Guerra Mundialhttp://www.xtec.net/%7Ejbuxader/historia/temes/contemp/primeraguerramundial.htm

La web de la BBC, sobretot pel tractament multimèdia, es fa imprescindible:

BBC: Word War Onehttp://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/

La BBC disposa d'unes excel·lents animacions que també us poden anar molt bé per a la classe: The western front , World War One Movies .

També és molt interessant la web corresponent de l'Spartacus Educational:

Encyclopaedia of the First Word Warhttp://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWW.htm

També podeu emprar per a les classes:

Imperailismo y Primera Guerra Mundialhttp://www.educahistoria.com/reportajes/imp_I_guerra/index.php

La Primera Guerra Mundial també ha donat lloc a una bona munió de films, alguns força interessants, i podríeu fer un passi de "Paths of glory" de Stanley Kubrick (1957) de la qual disposem d'una guia didàctica o també d'aquest material.

Senderos de gloriahttp://www.xtec.es/cgi/mediateca_crp?NU=ARTA0376

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per a cada dos alumnes tant per a l'activitat d'ESO com per a la de Batxillerat, amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic.Si volem passar alguna pel·lícula us anirà bé un canó de projecció connectat a un ordinador amb lector de DVD.

 • Metodologia:

Per a l'ESO fareu servir la taula estadística sobre el cost humà de la guerra que hi ha a la unitat didàctica de J. C. Ocaña i els hi fareu fer les activitats que allà mateix s'indiquen, juntament amb el comentari de la carta d'un soldat anglès. Amb l'alumnat de Batxillerat us podeu plantejar fer la unitat completa posant-la com un treball a fer a casa. Si no hi voleu dedicar tant de temps feu un parell de comentaris de text: el que hi ha sobre l'ambient bel·licista a l'Europa de 1914 o els corresponents a la postura socialista davant la guerra.

 • Temporització:

L'activitat de l'ESO es pot fer en 2 hores (pot plantejar-se que tot l'alumnat faci el comentari de la taula estadística i que només els més avançats facin l'activitat de la carta). La de Batxillerat, de comentari de text, es pot fer també en dues hores. Si voleu passar-los la pel·lícula:"Paths of glory" heu de comptar amb tres hores, tot comptant en fer una breu presentació inicial i un qüestionari final.

 • Avaluació:

Les activitats s'avaluaran mitjançant la presentació de la feina feta pels grups d'alumnes i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

igmf.jpg

El període d'entreguerres

Si excloem d'aquest període la Revolució Soviètica i l'aparició i ascens dels feixismes (que veurem en una pràctica posterior) el que tractarem aquí són fonamentalment els canvis socials i econòmics que es produiran.

Si voleu tractar el tema de forma global disposem també, igual que per al tema anterior, de la web de Juan Carlos Ocaña que us referenciem al final de la pàgina, però aquí intentarem buscar altres recursos per fer algunes activitats diferents.

Podríeu començar per introduir-vos a la vida quotidiana als anys 20:

Protagonistas de la historia: Vida cotidiana en los locos años 20http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/vida.htm

Com veieu, hi podeu trobar informació sobre la vida quotidiana en molts altres períodes històrics. Podeu completar el tema amb un joc interactiu:

lefs pour l'histoire: Jeuxhttp://www.mccord-museum.qc.ca/fr/clefs/jeux/jeu_0_1920s/

Podeu completar el període amb el crac del 29:

Buxaweb: El crac de 1929http://www.xtec.net/%7Ejbuxader/historia/temes/contemp/crac1929.htm

Que podeu completar amb més de 160.000 fotografies dels Estats Units del període:

America from the Great Depression to Word War IIhttp://memory.loc.gov/ammem/fsowhome.html

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitareu un ordinador per a cada alumnea tant per a l'activitat d'ESO com per a la de Batxillerat, amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic.

 • Metodologia:

Per a l'ESO fareu servir la web sobre la vida quotidiana als anys 20 d'ArteHistoria i els hi fareu contestar un qüestionari que podria ser com aquest:

 • Qüestionari sobre la vida quotidiana als anys 20
  1. Quina era la situació econòmica durant els anys 20?
  2. Per què es parla en aquests anys d'una revolució de les comunicacions?
  3. Com es divertia la gent i quina música escoltava?
  4. Quin paper tenia l'esport en la societat?
  5. Quines pel·lícules i actors i actrius triomfaven?
  6. Quin nou rol social van agafar les dones? I la sexualitat? • Amb l'alumnat de Batxillerat podríem fer una activitat sobre el crac de 1929 fent servir de referència el Buxaweb i posant-los un qüestionari com aquest: • Qüestionari sobre el crac del 29
  1. Quines causes van portar al crac de la borsa de New York de 1929?
  2. Quines conseqüències tingué?
  3. Què fou la gran depressió i en què consistí?
  4. És possible avui un crac de la borsa com aquell? Per què? • Temporització:

L'activitat de l'ESO es pot fer en dues hores (1 hora o una mica més per fer el qüestionari i la resta del temps per fer un resum final amb una comparació amb l'actualitat). La de Batxillerat podeu aprofitar per explicar els mecanismes fonamentals amb què funciona la Borsa.

 • Avaluació:Lesactivitats s'avaluaran mitjançant la presentació de la feina feta per l'alumnat i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

entreguerres4.jpg

En aquesta mateixa pràctica us hem citat un joc sobre la vida quotidiana als anys 20. No cal dir que els jocs per a ordinadors, Internet o també els videojocs formen part de la cultura del nostre alumnat i, en alguns casos, poden ser perfectament aprofitables com a activitats per a ensenyar història. Podeu veure una anàlisi d'aquesta possibilitat a:

http://www.ub.es/histodidactica/nuevastecnologias/san-tol.swf

Age of Empires. The conquerors

Alguns jocs que també us pot servir d'exemple:

I uns quants més a: BBC Games

   

Sobre la Primera Guerra Mundial es poden trobar, sense exagerar, milers de pàgines. Algunes poden ser aquestes que a més permeten arribar a moltes altres:

Sobre el període d'entreguerres podeu consultar també: