Orígens del món contemporani

Continguts

 • Societat i economia
 • Orígens del món contemporani: les revolucions liberals (la revolució anglesa del segle XVII, la revolució nord-americana i la revolució francesa)
 • Art: neoclassicisme, romanticisme i realisme
 • La revolució industrial i les seves conseqüències
 • El naixement dels moviments socials: obrerisme, treball infantil i feminisme
 • Recerca d'informació i recursos a Internet

Pràctiques

 • Pràctica 1: Societat i economia: història i conceptes fonamentals
 • Pràctica 2: Orígens del món contemporani: les revolucions liberals
 • Pràctica 3: Art: neoclassicisme, romanticisme i realisme
 • Pràctica 4: La revolució industrial i les seves conseqüències
 • Pràctica 5: El naixement del moviments socials: obrerisme, treball infantil i feminisme
 • Pràctica 6: Navegació per Internet per cercar referències de l'àrea de ciències socials