El treball amb mapes històrics

L'objectiu d'aquesta pràctica és el de donar algunes orientacions sobre algun dels recursos existents a Internet per treballar els mapes històrics, una de les eines més útils i necessàries per a la comprensió de molts fenòmens i períodes històrics.

El treball amb mapes històrics és una de les millors maneres d'atansar el nostre alumnat a les nocions de canvi històric i a la relació entre espai i història. Ajuden també a poder comparar l'evolució al llarg del temps de les grans civilitzacions i territoris i a situar correctament en el seu espai els fenòmens històrics.

Desenvolupament de la pràctica

Amb els mapes històrics podem fer molts tipus d'activitats didàctiques: des d'emplenar mapes muts reflectint la situació històrica d'un determinat lloc en un període determinat fins a fer anàlisi d'un mapa, o la comparació entre dos mapes històrics d'un mateix lloc en períodes diferents, o reflectir moviments de conquesta o ocupació, o fins i tot veure les diverses representacions que al llarg de la història s'han fet de la terra o d'uns llocs determinats, depenent també dels coneixements geogràfics disponibles.

En aquesta pràctica, sense voler ser exhaustius, en veurem algunes possibilitats i, sobretot, intentarem referenciar-vos suficients recursos per tal que pugueu preparar-vos les activitats.

Treballar amb mapes històrics

Podríem començar per la Perry-Castañeda Library Map Collection de la Universitat de Texas, sens dubte una font de recursos excel·lent:

Map collection. Historical maps Map collection. historical maps

Hi trobareu digitalitzats mapes històrics de diverses èpoques i procedents de diverses fonts en cadascun dels seus apartats:

Map collection. Historical maps

Destaquen especialment la digitalització completa del Cambridge Modern History Atlas de 1912, l'Historical Atlas de William Sheperd de 1923-1926 o el Public Schools Historical Atlas de C. Colbeck, de 1905, atles interessants també com a mostra dels atles històrics d'altres èpoques:

mapa3.jpg http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_shepherd_1923.html

Cambridge modern history maps Historical atlashttp://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_colbeck_1905.html

Destaquem també la relació d'enllaços a d'altres llocs amb mapes històrics: http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html

Una altra bona font de mapes històrics és la inclosa a la web d'Hyperhistory:

Hyperhistoryhttp://www.hyperhistory.com/online_n2/maptext_n2/maptext.html

Si el que voleu és un atles històric amb l'evolució d'Europa, segle a segle (des del segle I fins al XX), visiteu la web següent:

Atlas historique périodique de l'Europehttp://www.euratlas.com/sommaire.htm

Un atles sobre el món contemporani el trobareu en aquesta web:

mapa8.jpg

També podeu accedir a la cartoteca del CNICE:

mapa9.jpg http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/cartoteca.html

Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes, preferiblement per cada un, amb connexió a Internet.

  • Metodologia:

Amb l'alumnat d'ESO, i a partir de la web Atlas Historique Periodique, els heu de fer comparar l'Europa de l'any 400 amb l'Europa de l'any 1000 i intentar que expliquin què veuen en cadascun dels mapes i què creuen que ha passat per justificar els canvis que s'hi observen. Per a l'alumnat de batxillerat, podríeu emprar un mapa de la situació actual de les religions al món procedent d'Atlas-Historique.net per fer-los fer una descripció de la situació actual i preguntar-los sobre el paper que tenen les religions en el món actual i quines perspectives de futur preveuen. Cal dir que només mirant aquestes dues webs segur que trobareu moltes altres possibilitats.

  • Temporització:

L'activitat descrita per a l'ESO i el batxillerat es pot fer en una sessió de dues hores.

  • Avaluació:

En el cas d'ambdues activitats, la impressió del treball encarregat en format text permet avaluar fàcilment la comprensió del tema per part de l'alumnat. La posada en comú de la feina també proporciona moltes dades, així com el seguiment de l'actitud a l'aula.

Informació complementària

Altres llocs on podeu trobar mapes històrics:No cal dir que aquesta col·lecció d'enllaços, ni molt menys exhaustiva, només pretén donar una primera aproximació a partir de la qual podeu trobar molts mapes històrics i preparar les activitats o fer servir els mapes per a les vostres explicacions a classe (per exemple, amb un projector).

mapa11.jpg