El feudalisme (alta i baixa edat mitjana). Art romànic i gòtic

L'objectiu d'aquesta pràctica és identificar la fi del món antic i l'inici d'una nova etapa històrica, la medieval, els canvis que es van produir dins de la societat i conèixer les característiques de l'art romànic i gòtic.

El feudalisme és un tema que es presenta al currículum d'història de 2n d'ESO. Per iniciar el tema ens hem de situar en aquells aspectes importants impartits a 1r d'ESO, com és la crisi de l'imperi romà i el perquè de la seva caiguda.

Desenvolupament de la pràctica

El feudalisme

Prèviament a l'inici d'aquesta pràctica, haureu situat els vostres alumnes en el marc històric de referència per ajudar-los a entendre el que treballareu a continuació. Potser és important insistir en aquells elements que perduren d'un món en canvi, com ara el cristianisme i les llengües romàniques.

El manual de text pot ser molt útil per acotar els diferents períodes en què es va dividir: alta edat mitjana (s. V-XII) i baixa edat mitjana (s. XII-XIV).

Per iniciar el tractament del tema podeu aprofitar alguna presentació que trobareu a Slideshare. Slideshare és un recurs de la web 2.0, on podeu trobar i penjar les vostres presentacions i les dels vostres alumnes. Per fer una cerca no cal registrar-se. Cada presentació te el seu embed, per tant poden també enllaçar-la en en bloc de l'assignatura.

Per aquest tema en concret us proposem http://www.slideshare.net/immav/tutorial-de-slideshare-19478, tot i que en podeu cercar d'altres que us resultin més útils.

feudalisme1.jpg

A una web ja coneguda com Internet a l'aula disposeu d'una bona introduccio al tema del feudalisme: la seva aparició, l'agricultura, la distribució social, el desenvolupament i la transformació i el cas català, entre altres aspectes. La trobareu a l'adreça http://www.xtec.net/aulanet/viatge/credit2/03/repro23a.htm

Internet a l'aula: El feudalisme

Per començar a introduir el tema econòmic i social arreu d'Europa durant aquest període històric, podeu visitar la web Euroaventura Iter-itineraris, a l'adreça http://www.euroaventura.net/medieval/indexc.html . Presenta un joc interactiu en línia basat en l'aventura d'una família centreeuropea de l'Europa medieval. Es tracta d'un joc basat en proves i activitats centrades en el coneixement de la història, la geografia, la literatura i l'art europeus.

Els viatges de la família Zwing

Disposeu també d'un material didàctic de primera mà a la web de la XTEC. En concret, a la secció Aulanet, a la unitat didàctica anomenada Gaià, un riu fortificat, a l'adreça http://www.xtec.net/aulanet/ud/socials/gaia/index.htm. Des de l'estudi de les restes de les fortificacions medievals de la vall del riu Gaià, s'arriba al coneixement dels orígens del feudalisme i el naixement de Catalunya. Disposa d'una guia per al professorat, i activitats d'aprenentatge i avaluació.

El Gaià, un riu fortificat

Per conèixer aquesta etapa històrica a Catalunya, podeu començar visitant la web del Museu d'Història de Catalunya. La seva web, a l'adreça http://www.mhcat.net/oferta_museal/exposicio_permanent/el_naixement_d_una_nacio, ofereix una visita virtual a la seva exposició permanent i força informació sobre l'època que estem treballant. A la web disposeu també d'activitats educatives i dossiers didàctics.

Museu d'Història de Catalunya: el naixement d'una nació

Continuant amb els orígens de Catalunya, visiteu la web Internet a l'aula, a l'adreça http://www.xtec.net/aulanet/viatge/credit1/03/repro13a.htm. Com ja heu vist anteriorment, disposeu de material gràfic, sonor i enllaços interessants.

Internet a l'aula: Europa i la Mediterrània en l'edat mitjana

Una altra aproximació a l'edat mitjana a Catalunya la trobareu a la web Gerbert d'Orlhanc, una visió a través de la figura d'un monjo benedictí. Hi ha apartats sobre la figura d'aquest personatge, l'any 1000, la societat feudal, la ciència i la cultura i activitats didàctiques per als alumnes. La trobareu a l'adreça http://www.xtec.net/recursos/socials/gerbert/any1000.htm.

Gerbert d'Orlhanc

Per cloure aquest tema, podeu fer-ho a partir de la web Els remences, a l'adreça http://www.remences.com/. Conté molta informació de la situació dels camperols a Catalunya i les circumstàcies que expliquen la revolta.

remences.jpg

Art romànic i gòtic

L'art romànic és el primer moviment artístic medieval que va assolir un grau d'internacionalitat a Europa. Un bon lloc per fer un recorregut per les obres i característiques més representitives del romànic és la web del Museu Nacional d'Art de Catalunya, a l'adreça http://www.mnac.es/. En la seva exposició permanent hi ha obres fonamentalment del romànic català dels segles XI, XII i XIII.

MNAC. Romànic

Parlar del món medieval i no presentar els grans monestirs i castells que encara perduren a través del temps és un acte imperdonable. A la web Castell de Mur http://www.xtec.net/~ebiosca/prin.htm fareu una visita interactiva per l'interior del castell de Mur.

Viure en un castell de frontera

Sobre els monestirs, a Internet a l'aula, a més d'informaciço textual, trobareu activitats per als alumnes (a l'adreça http://www.xtec.net/aulanet/viatge/credit4/03/expal43.htm#act_4).

Internet a l'aula: activitats didàctiques sobre el romànic

Per complementar aquesta informació sobre els monestirs, podeu veure les activitats que es proposen a l'activitat JClic anomenada La vida a l'edat mitjana. Els monestirs, a l'adreça http://clic.xtec.es/db/act_ca.jsp?id=1458. Tot i ser per primària, segur que us pot ser d'utilitat.

La vida a l'Edat mitjana - Els monestirs

Tampoc podem oblidar la riquesa de l'arquitectura romànica de la vall de Boí. Des de la pàgina Història de la Vall, a l'adreça http://oliba.uoc.es/boi/portal/s_art/, trobareu una web amb molta informació general al voltant de l'art medieval i en concret sobre la història de la Vall.

Història de la Vall de Boí

Per la seva banda, són nombrosos els recursos dels quals disposeu sobre el gòtic. Podeu visualitzar la zona dedicada al Museu d'Art de Catalunya, a l'adreça http://www.mnac.es/.

Museu Nacional d'Art de Catalunya: Gòtic

Considerats per molts com el monument gòtic espanyol per excel·lència, la catedral de Burgos disposa a l'adreça http://www.catedraldeburgos.es/ de tota la informació.

La catedral de Burgos

Per poder establir comparacions amb una altra joia del gòtic, visiteu la web de la catedral de Notre Dame, a l'adreça http://www.cathedraledeparis.com/ES/O2.asp.

Notre Dame

Xavier Ripoll té una web molt interessant sobre l'art al llarg de les diferents èpoques. Hi fa sempre una introducció històrica recolzada per imatges o contruccions de l'època. Vegeu-la a l'adreça http://www.xtec.net/%7Exripoll/art2.htm. També en la mateixa línia, però amb activitats per als alumnes, visiteu l'adreça http://www.xtec.net/~ncoma4/romanic-gotic/. Teniu a la vostra disposició una activitat didàctica adreçada a conèixer les característiques del romànic i el gòtic.

Programació de l'activitat

Aprofitant la importància i abundància dels referents arquitectònics de l'època a Catalunya, cal fer una cerca d'aquests elements aquitectònics, com ara castells i fortificacions, monestirs i esglésies romàniques i gòtiques.

  • Requeriments de maquinari i programari:

Necessiteu un ordinador per cada dos alumnes amb connexió a Internet i un programa de tractament de textos. També es requereix material addicional, com mapes de rutes turístiques -que també podeu consultar a Internet-, fitxa de treball, accés a atles en línia o en versió impresa, escàner, impressora preferiblement de color, projector i cartolina.

  • Metodologia:

Creeu grups de 3-4 alumnes. En un mapa de Catalunya dividit per comarques, els alumnes han de trobar construccions romàniques i gòtiques i ubicar-les a la comarca corresponent. A l'adreça http://www.edu365.com/primaria/muds/socials/editor_comarca/index.htm disposeu d'un aplicatiu editor de comarques que pot ser de gran utilitat. Els alumnes es poden dividir el treball per comarques. Alhora, han d'anar confegint una fitxa de l'edifici indicant-hi el lloc, l'any de la construcció, el tipus de construcció, qui n'era el propietari, quin segle data, la utilització en l'època que estan estudiant i en l'actual, etc. Han de fer un mural i una presentació per escrit ben acurada de cada edifici, exemplificant-la i il·lustrant-la amb imatges. Es presentarà aquest treball davant de la resta dels companys i companyes. Si algun grup d'alumnes disposa de coneixements per preparar aquest treball en format electrònic (presentació multimèdia, pàgina web, etc.), poden fer l'exposició basant-se en aquest material.

  • Temporització:

Quatre sessions per a la preparació del treball i una més per a l'exposició i el debat.

  • Avaluació:

S'avaluarà el material presentat, l'aprofondiment en el tema, l'ús de diferents recursos, la polidesa de la presentació, l'esforç i l'actitud dels alumnes.

Informació complementària