Organitzacions supraestatals. Organització territorial. Edat mitjana i món modern

Continguts

  • Política: organitzacions supraestatals i organització territorial
  • El Feudalisme (alta i baixa Edat Mitjana). Art romànic i gòtic
  • El món modern: monarquies absolutes, despotisme il·lustrat i expansió europea
  • Art renaixentista i barroc
  • El treball amb mapes històrics

Pràctiques

  • Pràctica 1: La societat i l'organització política. Les organitzacions internacionals i els drets humans. La divisió territorial
  • Pràctica 2: El Feudalisme. Art romànic i gòtic
  • Pràctica 3: El món modern: monarquies absolutes, despotisme il·lustrat i expansió europea
  • Pràctica 4: Art renaixentista i barroc
  • Pràctica 5: El treball amb mapes històrics