Les religions

El fenomen religiós ha tingut al llarg de la història de la humanitat una presència molt important i sense el qual es fa molt difícil entendre determinades societats, esdeveniments, paradigmes culturals, ideològics o artístics. Per això, l'estudi de la història de les religions i de les seves implicacions socials es fa indefugible si volem entendre en tota la seva complexitat la realitat històrica, i això al marge de les creences personals de cadascú. Allò que sí que hauria de quedar clar és que l'estudi de les religions només el podem afrontar des d'una actitud racional que entomi el tema des d'un vessant científic, com un més dels fenòmens històrics que s'han produït i que, sens dubte, continuen marcant el nostre ésser, per bé o per mal.

El racionalisme del segle XVIII va iniciar un camí que semblava portar cap a una clara separació entre la religió i l'estat i cap a la consideració de la religió com un fenomen d'unes creences que quedaven en l'àmbit de la vida privada de les persones. Tot i que en algunes societats s'ha fet força camí en aquest sentit, no ha estat així en totes, i a més sembla que avui l'irracionalisme i el fanatisme que formen la base de totes les religions tornen a tenir una força enorme sota la qual encara es justifica la persecució dels "infidels" i la imposició d'unes normes morals i socials que només es fonamenten en unes creences irracionals que no tenen, en molts casos, cap base científica. L'11 de setembre inicià una guerra contra el terrorisme de caire islamista que moltes vegades se sostenia sobre un fanatisme cristià o neocristià paral·lel al pretès fonamentalisme islàmic que es pretenia combatre. Allò que sí que és constatable és que la religió és encara un element importantíssim per entendre no només el nostre passat, sinó també el nostre present.

Desenvolupament de la pràctica

En aquesta pràctica us intentarem donar les suficients referències per poder treballar amb el vostre alumnat les característiques principals d'algunes religions i la seva història, i sobretot poder fer anàlisis comparatives.

Com en molts altres temes, les aproximacions i els graus d'aprofundiment poden ser molt diversos, però es tracta només d'introduir el tema i donar els elements suficients per tal que cada professor/a pugui decidir fins a quin punt vol arribar. Per això, us donem un bon llistat de webs complementàries que hauríeu d'avaluar una mica abans de fer-les servir per saber l'enfocament que tenen.

Religió, religions i ateisme

La BBC proporciona un parell de webs excel·lents per aproximar-nos a algunes de les grans religions existents: religio1.jpg http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/features/world_religions/index.shtml

religio2.jpg http://www.bbc.co.uk/religion/religions/

Aquesta última web conté un qüestionari que us pot servir de gran utilitat.

Una altra web amb bona informació sobre les principals religions del món és la següent:

religio3.jpg http://tinyurl.com/y8zghnm

Per a una aproximació breu a diverses religions, vegeu la web que oferim a continuació:

religio4.jpg http://www.comparative-religion.com/

Per a una aproximació multidisciplinar a les religions i un llistat prou complet de religions amb les seves característiques principals, visiteu la web següent:

religio5.jpg http://www.meta-religion.com/HomeEspanol.htm

Si voleu fer una aproximació estadística, accediu a aquesta web:

religio6.jpg http://www.adherents.com/

Per poder donar altres enfocaments al tema i poder fer contrast d'idees, teniu aquesta altra web:

religio7.jpg http://ateuscat.yatros.org/indice.htm

O aquestes:

religio8.jpg http://www.atheisme.org/

Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessitaremeu un ordinador per cada alumne/a, tant per a l'activitat d'ESO com per a la de batxillerat, amb connexió a Internet i un processador de textos.

  • Metodologia:

Per a l'ESO fareu servir la Guia de la BBC de les religions principals del món i els fareu fer una taula comparativa entre l'islamisme i el cristianisme. Podria ser una cosa així:

ISLAMISME CRISTIANISME
Origen
Creences principals
Llibre sagrat
Situació actual (extensió i nombre de fidels)
Branques principals

Al final, al peu de la taula, se'ls podria fer fer una anàlisi personal de quines són les diferències i semblances principals entre ambdues religions. Amb l'alumnat de batxillerat podríeu fer-los fer, donant com a referència algunes de les webs que hem esmentat més amunt, una anàlisi de la situació religiosa del món d'avui quant a presència de la religió en els diversos llocs i el paper social que encara té. Haurien de lliurar-vos la feina en un document en format de text.

  • Temporització:

Tant l'activitat de l'ESO com la de batxillerat es poden fer en 1 hora (pot plantejar-se que sigui un exercici per fer a casa).

  • Avaluació:

Ambdues activitats s'avaluaran mitjançant la presentació del document fet per cada alumne/a i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.

religio.jpg

Un fenomen lligat des de sempre a les religions ha estat el de les sectes, que tot i la dificultat de definició clara, tenen una actualitat indiscutible i són un perill clar per a molts dels alumnes adolescents. Si voleu atansar-vos al tema amb tota la cura possible, podeu emprar aquestes webs:

religio10.jpg http://www.prevensectes.com/sciento.htm

Aquesta parla de les socioaddiccions en general:

religio11.jpg http://www.ais-sectas.org/cat/index.html

Presentem una web en francès:

religio12.jpg http://www.info-sectes.org/

També podeu visitar aquesta web d'arrel cristiana (en francès i alemany): http://www.vigi-sectes.org/

Segur que amb aquestes referències podeu muntar alguna activitat interessant amb l'alumnat.

Informació complementària