Treballar amb la cronologia

L'objectiu d'aquesta pràctica és donar-vos a conèixer algunes webs amb taules cronològiques de diversos períodes i llocs que us poden permetre situar els esdeveniments històrics principals al llarg de la història i comparar fets que, tot i produir-se al mateix temps, permeten veure la diversitat de trajectòries històriques que s'han anat produint en diversos llocs del planeta i que avui són cada vegada menys observables a causa de l'anomenada globalització.

Una certa mirada crítica també ens pot permetre veure com les cronologies reflecteixen determinades visions del món i de la importància de certs fets històrics segons la perspectiva cultural en què estan fonamentades.

Desenvolupament de la pràctica

La cronologia, tot i que només es pot considerar una ciència auxiliar de la història, pot ser una bona base sobre la qual col·locar els esdeveniments històrics i a partir d'allà anar intentant analitzar el context global que expliquen els esmentats esdeveniments. També pot ser una bona manera d'estructurar ràpidament una successió de fets històrics, per tal que ens sigui més fàcil organitzar el nostre coneixement.

El risc fonamental de totes les cronologies és pensar que la història és simplement un relat de fets importants, de manera que es perd de vista l'estudi global i estructural que requereix la ciència històrica. Potser l'exemple més senzill d'allò que no hauria de passar és l'experiència que vam patir alguns de nosaltres com a alumnes: la història convertida en l'aprenentatge de dates, personatges i grans esdeveniments totalment descontextualitzats del seu marc general. Avui no es tracta de memoritzar dates, tot i que algunes són imprescindibles, sinó d'analitzar tan profundament com puguem les societats i els processos de canvi que s'han anat produint i les causes i conseqüències.

La cronologia històrica en línia

HyperHistory online HyperHistory online

O aquesta altra:

WebChron: The Web Chronology Project WebChron: The Web Chronology ProjectEns hi podem atansar també amb una cronologia que parteix del dia d'avui:

Today in history Today in history

O mitjançant una cronologia que permet seleccionar per continents:

Camelot Village: The Bazaar Camelot Village: The Bazaar

Programació de l'activitat

  • Requeriments de maquinari i programari:

Necessiteu un ordinador per cada alumne tant per a l'activitat d'ESO com per a la de batxillerat, amb connexió a Internet i un processador de textos.

  • Metodologia:

Per a l'ESO, feu servir el Today in History i els feu triar els deu esdeveniments històrics que es van produir el mateix dia que feu l'exercici. A més, feu-los buscar quins esdeveniments, naixements i morts es van produir el dia del seu naixement. Amb tot això, han de fer una taula resum, i després fareu una posada en comú per veure quins esdeveniments ha triat cadascú i què va passar el dia que van néixer. Amb l'alumnat de batxillerat emprareu la web de Camelot i els fareu fer una taula comparativa dels esdeveniments principals que van passar l'any 1000 i el 1500 a cada continent, i amb les dades els que facin una anàlisi de les diverses realitats en diversos llocs del món en aquells moments. Tot això ho han de lliurar en un document en format de text.

  • Temporització:

Tant l'activitat de l'ESO com la de batxillerat es poden fer en 1 hora (pot plantejar-se que sigui un exercici per fer a casa).

  • Avaluació:

Ambdues activitats s'avaluaran mitjançant la presentació del document fet per cada alumne/a i per la seva actitud i hàbits de treball a l'aula.
cronologia5.jpg
Una altra manera d'atansar-nos a la relativitat cultural és l'estudi dels diversos calendaris que ha emprat la humanitat al llarg de la seva història, alguns dels quals encara estan vigents.Podeu començar per aquesta web, on trobareu una breu explicació sobre els calendaris asteca, xinès, gregorià, indi, islàmic, hebreu, julià, maia, siri i republicà.

Almanaques y calendarios Almanaques y calendarios

També podeu anar a aquesta altra web, on trobareu una breu explicació, un calendari perpetu i un joc:

Calendarios Calendarios

Si el que voleu és una anàlisi mes global del temps i la humanitat, accediu a aquesta web:

El tiempo y la humanidad El tiempo y la humanidad

Un bon resum per a l'alumnat d'ESO i amb una sèrie de qüestions finals és el següent:

Calendarios Calendarios

Si voleu organitzar una activitat conjunta amb els vostres companys de matemàtiques, teniu la web següent:

Calendarios:consideraciones astronómicas y matemáticas en la medición del tiempo Calendarios:consideraciones astronómicas y matemáticas en la medición del tiempo

Com a entreteniments força profitosos, podeu veure el llibre de les hores egipci:

El libro de las horas egípcio El libro de las horas egípcio

O el de Maria de Navarra, pintat per Ferrer Bassa:

LLibre de Maria de Navarra LLibre de Maria de Navarra

O el fabulós llibre de les hores del Duc de Berry:

LLibre de les hores del Duc de Berry LLibre de les hores del Duc de Berry

Informació complementària

Informació complementària

Podeu trobar altres cronologies a:

Sobre calendaris també podeu mirar a:

Informació complementària: