Societat i economia. El món clàssic

Continguts

  • Societat i economia: concepte d'economia social
  • Població i poblament (demografia): conceptes bàsics, moviments i estructura de població
  • Les civilitzacions clàssiques: Grècia i Roma
  • La fi del món antic i l'islam
  • Cronologia
  • Les religions

Pràctiques