Recerca d'informació a les enciclopèdies en línia

Una de les activitats més clàssiques però encara força útil és la de cercar informació sobre qualsevol tema en una enciclopèdia. Internet posa al nostre abast una bona munió d'enciclopèdies que poden ser, sens dubte, una bona manera d'iniciar o completar la informació sobre qualsevol dels temes de la nostra àrea.

Buscar informació i saber-la comprendre, analitzar-la i fer-la nostra és una de les activitats més habituals que haureu de fer amb l'alumnat, i per tant, fonamental en qualsevol procés d'aprenentatge. Saber triar-ne les més útils i fiables i també tenir una visió crítica de la informació que contenen és una necessitat bàsica.

Desenvolupament de la pràctica

La pràctica consisteix a presentar-vos algunes enciclopèdies en línia per tal que pugueu muntar alguna activitat amb l'alumnat útil per a l'aula i treure profit de l'immens cabal d'informació que hi ha a Internet.

L'escriptori de l'edu365 posa a la vostra disposició algunes enciclopèdies força potents, i a la xarxa se n'hi poden trobar moltes, algunes d'especialitzades, que no podem ignorar i que són un recurs força útil i senzill.

Les enciclopèdies de l'escriptori de l'edu365

Si aneu a l'escriptori de l'edu365 http://www.edu365.cat/escriptoris/escriptori_eso.htm hi podeu trobar el següent:
Escriptori del l'edu365.com Escriptori del l'edu365.com

 • La Hiperenciclopèdia de la Gran Enciclopèdia Catalana

http://www.grec.net/cgibin/hecentra.pgm?USUARI=EDU&SESSIO=0003811306

 • L'Encyclopaedia Britannica (School Edition)

http://school.eb.co.uk/

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada dos alumnes, amb connexió a Internet i algun paquet ofimàtic.

 • Metodologia:

Per a l'activitat d'ESO, primer els heu de fer buscar a la hiperenciclopèdia què és la prehistòria i quines en són les etapes fonamentals; a continuació, han de fer un document de text que resumeixi la recerca. Posteriorment, faran el mateix amb el neolític i les seves característiques principals. En ambdós casos, hi han d'incorporar imatges relacionades amb el tema i que trobaran al mateix lloc. Amb l'alumnat de batxillerat podeu fer el mateix tipus d'activitat però buscant evolucionisme a la Hiperenciclopèdia i human evolution a l'Encyclopaedia Britannica, i amb les dades fer-los elaborar un document de text amb imatges.

 • Temporització:

Ambdues activitats es poden fer en una sessió d'una hora de classe. Són susceptibles de ser encarregades a l'alumnat per fer-les a casa com a activitats de reforç del tema.

 • Avaluació:

Les dues activitats s'avaluen fonamentalment a partir del treball en format de text que han de lliurar-vos.

 • No cal dir que hem agafat aquests temes perquè estan relacionats amb el mòdul que esteu fent, però es pot fer una recerca sobre qualsevol tema que se us ocorri, comprovant prèviament què poden trobar els alumnes.

Altres enciclopèdies

A la xarxa podeu trobar també moltes altres enciclopèdies, com la Britannica completa:

Britannica Britannica

També pot anar molt bé l'Encyclopedia.com:

Encyclopedia.com Encyclopedia.com

Però l'enciclopèdia més interessant, per les seves característiques, és la Wikipedia, una enciclopèdia de caràcter lliure i obert de la qual tothom pot ser-ne no només usuari o usuària, sinó també redactor/a:

Wikipedia Wikipedia

Disposa també de versió o projecte en català i en moltes altres llengües:

Portada de la Wikipedia Portada de la Wikipedia

Programació de l'activitat

Una bona activitat és la de crear un article per a la Viquipèdia (Wikipedia). A la pàgina inicial hi ha les diverses maneres de fer-ho. Una de les més senzilles és la de crear una pàgina editant l'URL. Només cal escriure a la barra del navegador: http://ca.wikipedia.org/wiki/Articleprova (substituint Articleprova pel títol real de l'article); crea l'enllaç, i en editar-lo, ja podreu escriure'l. Una vegada comprovat i corregit, ja el podeu desar i veure. És una bona manera d'ensenyar a elaborar un article sobre qualsevol tema de socials i aprendre què és l'aprenentatge col·laboratiu.

 • Requeriments de maquinari i de programari:

Necessiteu un ordinador per cada alumne/a, amb connexió a Internet.

 • Metodologia:

Tant per a l'ESO com per al batxillerat, l'activitat consisteix en l'elaboració d'un article per a la Viquipèdia sobre qualsevol tema de socials en què l'alumnat es vegi capaç d'aportar algunes coses noves, no només de copiar d'altres enciclopèdies i llibres. Poden ser temes de la història de l'escola o la localitat, aficions, etc. Convé recordar que si fan servir altres fonts, s'han de fer constar. Podeu avisar uns dies abans de fer l'activitat que vagin pensant i preparant un article, i així evitareu que s'encallin davant de l'ordinador.

 • Temporització:

L'activitat es pot fer perfectament en una sessió d'una hora de classe.

 • Avaluació:

L'activitat l'avaluareu fonamentalment a partir del lliurament d'una còpia impresa de l'article redactat.Tot i que no té res a veure amb una enciclopèdia, sinó més aviat amb un lloc per compartir, molts dels alumnes segur que coneixen El rincón del vago, d'on treuen més d'un treball o apunts dels que els demaneu:

El rincón del vago El rincón del vago

Informació complementària

Algunes enciclopèdies que també podeu consultar són: