Els imperis agraris: Egipte i Mesopotàmia. Manifestacions artístiques

En aquesta pràctica estudiareu la importància que van tenir els rius Tigris i Eufrates a la zona mesopotàmica i el Nil a les valls egípcies per al desenvolupament dels primers imperis agraris de fa aproximadament 5.000 anys. Veureu també com era el sistema de govern, la forma de viure i també de morir -per la qual cosa no podreu oblidar la importància de les construccions funeràries i les seves representacions artístiques en honor als morts-, els avenços tecnològics molt relacionats amb el control i l'aprofitament de l'aigua, el sistema d'escriptura i les creences.

El contingut d'aquesta pràctica està adreçat preferentment al 1r curs de l'ESO.

Desenvolupament de la pràctica

Tan bon punt comenceu a estudiar aquestes dues civilitzacions, l'egípcia i la mesopotàmica, us adonareu de la gran riquesa cultural, social, política i econòmica que van tenir. Conèixer els materials que donen informació dels diferents àmbits temàtics d'aquests grans imperis ajuda a fer arribar als alumnes d'una manera molt gràfica i propera la importància històrica de les civilitzacions esmentades.

Per començar, podeu situar geogràficament aquests dos imperis. A la xarxa hi ha diferents adreces amb mapes per visualitzar poblaments, accidents geogràfics, elements rellevants del relleu i altres dades d'interès. Un exemple és la pàgina http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/eso_antigua_t02.html, on podeu trobar uns mapes molt interessants sobre Egipte i Mesopotàmia.
Mapes d'Egipte i Mesopotàmia Mapes d'Egipte i Mesopotàmia

Hi ha una cronologia de l'Egipte antic a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/crono/crono.htm. Si feu clic sobre la part que parla de la prehistòria d'Egipte, apareix un mapa amb les ciutats més importants del moment.

Mapa d'Egipte Mapa d'Egipte

De fet, a la pàgina de l'àrea de ciències socials de secundària del portal edu365.com, a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/index.htm, disposeu d'un conjunt de MUD que treballen diferents elements de la civilització egípcia.

Grans temes: Egipte Grans temes: Egipte

Anteriorment ja hem comentat la importància que tenia l'aigua en la vida del egipcis. Si accediu a la web http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/nil/index.htm podeu triar entre tres interactius diferents:

egipte3.gif

Parlar i veure després com es desenvolupava la vida quotidiana dels egipcis resultarà ben il·lustrat si visiteu la MUD La vida quotidiana a l'antic Egipte. Aspectes com on vivien, què menjaven, com es vestien, la medicina i la família hi estan reflectits. La trobareu a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/vidaquot/index.htm

La vida quotidiana a l'antic Egipte La vida quotidiana a l'antic Egipte

En visitar cadascuna d'aquestes miniunitats descobrireu el gust per menjar, els perfums, la cura que tenien del cos i els cabells, l'estructura de les cases, com es tractaven els nens i les nenes, el matrimoni, etc. Tot hi està presentat d'una manera molt interessant i permet establir comparacions amb les formes de vida actuals.

Com a bons matemàtics que eren, foren els primers coneixedors dels nombres. Però també van inventar un sistema d'escriptura jeroglífica. Podeu trobar informació a la MUD Quan escriure era un jeroglífic, a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/jeroglif/index.htm

Els jeroglífics Els jeroglífics

Si el modus vivendi era important per a la civilització egípcia, no menys importància tenia la mort. Els egipcis tenien la creença que després de la vida terrenal hi havia una vida més enllà, de la qual només podien gaudir si les seves accions a la Terra havien agradat als déus. Teniu una altra miniunitat, El judici d'Osiris, que parla específicament d'aquest aspecte, a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/pesdelcor/index.htm

El judici d'Osiris El judici d'Osiris

Com a complement a aquesta MUD teniu el conte La llegenda d'Isis i Osiris, a l'adreça http://www.xtec.cat/recursos/cultura/contes/arreu/isis.htm

Un fet complementari a l'exposat anteriorment és tot el procés de momificació, que de ben segur resultarà molt atractiu per als alumnes. A la MUD Mòmies podeu veure en què consistia el procés de momificació. La trobareu a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/momies/index.htm

Mòmies, quina por! Mòmies, quina por!

Els monuments funeraris egipcis també estan ben representats al portal edu365.com. Visiteu l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/piramide/index.htm .

On s'amaga el faraó? Les piràmides On s'amaga el faraó? Les piràmides

Per completar aquest apartat de la construcció dels monuments funeraris, una visita a la web Egiptomanía de l'adreça http://www.egiptomania.com/piramides/ us aportarà informació sobre les tècniques de construcció, les eines utilitzades, les teories, les visites virtuals i altres aspectes molt interessants per iniciar temes de debat amb alumnes de batxillerat.

Egiptomanía Egiptomanía

És visita obligada per poder recollir informació de "primera mà" la web del museu egipci del Caire, a l'adreça http://www.egipto.com/museo/eshtml/index.html. La visita virtual a les seves sales i col·leccions us pot ajudar a il·lustrar el mode de vida de la societat egípcia a partir d'elements d'ús quotidià, objectes de joieria, elements funeraris, mobiliari, etc. Podeu consultar els detalls de les peces de la col·lecció i fer un recorregut virtual per les plantes del museu. La web inclou també un apartat de jocs que podeu utilitzar amb els alumnes més petits.Museu Egipci de El caire Museu Egipci de El caire

Per acabar, una visita a la web del Museu Britànic completarà un bon recorregut pels diferents aspectes de les cultures objecte d'aquesta pràctica. Trobareu la informació a l'adreça http://www.britishmuseum.org/default.aspx/.

Museu Britànic Museu Britànic

El museu disposa d'una de les més importants col·leccions egiptològiques fora de la del Caire

Secció Pedra Roseta Secció Pedra Roseta

La zona dedicada a l'aprenentatge interactiu mostra tots els vessants interessants per a l'alumnat de l'antic Egipte. La trobareu a l'adreça http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html i està en anglès.

Tot i que hem centrat l'atenció en els recursos relacionats amb Egipte, no deixeu de visitar la zona dedicada a Mesopotàmia, a l'adreça http://www.mesopotamia.co.uk/menu.html.

Secció interactiva Mesopotàmia

Programació de l'activitat

Abans d'iniciar l'activitat, cal fer una introducció a la història de les primeres civilitzacions i trencar amb tota la fabulació que tenen molts alumnes respecte a la mitologia egípcia. Entreu, després, a les pàgines esmentades anteriorment de l'edu365 per treballar diferents aspectes sobre Egipte.

  • Requeriment de programari i maquinari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes (preferiblement per a cada un) amb connexió a Internet.

  • Metodologia:

Prepareu amb antelació unes preguntes que els alumnes hauran de respondre a través de la informació que aniran trobant a les MUD del portal edu365 (passeu pels diferents ordinadors per aclarir o resoldre dubtes i a la vegada anar comprovant el progrés de cada petit grup). En acabar de contestar el qüestionari, cal que responguin les preguntes d'autoavaluació de les MUD, sempre sota la vostra supervisió.

  • Temporització:

Les activitats sobre el qüestionari i l'autoavaluació es poden dur a terme en dues sessions de 50 minuts.

  • Avaluació:

Poden entregar els qüestionaris que heu preparat a l'inici de la sessió i imprimir el resultat de les activitats d'avaluació de cada miniunitat.

Informació complementària