Estudi del temps històric. La prehistòria: cronologia, estudis arqueològics, creacions artístiques

Aquesta pràctica presenta tres objectius per aconseguir: El primer consisteix a treballar els frisos cronològics perquè vegeu la manera de dividir la història en el món occidental. El segon consisteix a utilitzar unes webs que us introduiran en el món dels estudis arqueològics i, a través de les excavacions, en les troballes que apareixen dels diferents períodes. El tercer objectiu és conèixer com treballar les diferents creacions artístiques que els humans de la prehistòria ens han deixat al llarg dels segles.

Aquesta pràctica està adreçada preferentment al 1r curs de l'ESO.

Desenvolupament de la pràctica

La pràctica que us proposem té diversos objectius per aconseguir. Així, doncs, es divideix en tres parts:

Estudi cronològic

A partir de la navegació per webs que treballen les diferents mesures del temps i els diversos calendaris que s'han utilitzat al llarg de la història, podeu treballar aquests aspectes amb els vostres alumnes.

A la web trobareu, en un entorn textual de manera breu i clara, diferents consideracions sobre el temps. En acabar de visitar aquesta part, entreu a l'apartat Calendarios, on trobareu informació sobre diferents tipus de calendaris.

Cronologia universal

Perquè continueu investigant en l'estudi del temps, visiteu l'adreça següent: http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit4/01/taula1.htm. Trobareu una divisió de la prehistòria des del punt de vista temporal, geològic, tipologia humana, característiques, etc.

Divisió temporal de la prehistòria

Visiteu ara la web História. Etapas históricas: geografía e história recursos en Internet a l'adreça http://tinyurl.com/ktmnd2. Aquesta pàgina posa a la vostra disposició una gran quantitat d'enllaços comentats amb recursos vinculats al tema que ens ocupa.

Recursos en Internet ecursos en Internet

Estudis arqueològics

La segona part de la pràctica respon a la cerca d'informació en webs relacionades amb estudis arqueològics, jaciments, etc. Per iniciar aquest recorregut, visiteu la web del jaciment arqueològic d'Atapuerca a l'adreça http://www.atapuerca.com.

La primera pantalla de presentació dóna accés a la zona de continguts (cliqueu a l'opció Entrar). La segona pantalla oferereix l'accés a dues zones diferenciades: Atapuerca viva i La máquina del tiempo.

Atapuerca. El eslabón digital de la evolución humana

Feu clic sobre Atapuerca viva. En aquesta zona hi ha informació sobre el jaciment, la història de la gent, les troballes, els fòrums, els debats i el diari, entre d'altres. Mentre es carrega el contingut pròpiament dit de la zona, podeu provar de veure les vostres possibilitats de supervivència al paleolític! Es tracta d'un joc senzill on heu de conservar la flama de la vostra torxa.

Joc: Capacidad de supervivencia

Tant si heu sobreviscut com si no, feu clic a Entrar.

Secció Atapuerca viva

Des de les opcions Este mes, Investigación, Reportaje, Especial, Opinión, Biblioteca, Hemeroteca i Novedades tindreu accés a molta informació en format textual, fotogràfic, vídeos i pdf.

Opcions de la secció Atapuerca viva

A continuació, visiteu l'altra gran secció de la web, anomenada Máquina del tiempo, on es proposa un viatge a la prehistòria per reviure amb els nostres avantpassats totes les etapes de l'evolució humana. Igual que a la secció anterior, mentre es carrega el contingut pròpiament dit podeu provar de veure les vostres possibilitats de supervivència al paleolítc, però aquesta vegada comprovant quina capacitat teniu com a caçadors.

Joc: Capacidad de supervivencia

Un cop mesurada la capacitat de supervivència, feu clic sobre l'opció Entrar.

Secció La máquina del tiempo

Observeu la línia temporal situada a la part inferior de la pàgina. Situeu el ratolí sobre l'element de desplaçament i arrossegueu-lo fins a la data que desitgeu. Veureu les diferents etapes en què es divideix la línia cronològica:

Cronologia d'Atapuerca

Com heu pogut comprovar, la quantitat d'informació és molt gran i cal que exploreu amb deteniment els continguts de cadascuna de les seccions i subseccions. La web facilita també dades sobre altres serveis complementaris del parc arqueològic d'Atapuerca: visites, botiga, accés, contacte, etc.

Serveis complementaris

Una altra web que facilita la visió de l'evolució dels pobles del període neolític i de l'ús de les metal·lúrgies és la que hi ha a l'adreça http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers . Podeu fer un recorregut sobre diferents aspectes relacionats amb la civilització ibèrica: formació, economia, política i societat, urbanisme, mort i creences, llengua, escriptura i art. A més, disposeu també d'un apartat amb activitas adreçades als alumnes i enllaços a recursos.

Els íbers a Catalunya

Art

El tercer objectiu de la pràctica convida a treballar l'art de la prehistòria.

Un dels llocs on l'art prehistòric es troba representat en la seva màxima expressió és a les coves d'Altamira. La web del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira a l'adreça http://museodealtamira.mcu.es ofereix un bon grapat de dades, imatges, vídeos i les activitats didàctiques que organitza el museu al voltant de les coves.

Visiteu la zona Salas del museu i en concret l'anomenada Neocueva. Podreu conèixer aquesta reproducció i els diversos recursos museogràfics que apropen a les formes de vida de fa més de 14.000 anys.

Museo Nacional y Centro de investigación de Altamira

Neocueva d'Altamira

Per saber les característiques principals de l'art prehistòric de manera esquemàtica visiteu la web Apunt d'història de l'art a l'adreça http://www.fjavier.es/arte/antigua/prehisto.html

Apunts d'història de l'art

Les construccions megalítiques estan representades a la miniunitat didàctica Els dòlmens, a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/dolmen/index.htm.

Els dòlmens

A la web Itinerari megalític a l'Albera, a l'adreça http://www.xtec.cat/~cmolins3/megalit2.htm, disposeu d'una guia didàctica que proposa un treball de camp per ajudar a fer més entenedor el món de la cultura megalítica.

Itinerari megalític a l'Albera

Programació de l'activitat

  • L'activitat que s'ha de desenvolupar és molt adequada per a l'alumnat de 1r d'ESO. Entreu a la web del jaciment d'Atapuerca, a l'adreça http://www.atapuerca.com; tal com heu vist a la pràctica, accediu a la zona anomenada Màquina del tiempo. Mentre es va carregant la pàgina, els alumnes poden fer el joc proposat. Quan ja sigueu a l'interior de la secció, aprofiteu la possibilitat de selecció cronològica per veure les característiques més rellevants de cada període i fer que estableixin comparacions. Amb aquesta activitat, s'estudia tant la cronologia com la forma de vida dels diferents períodes i l'art.  • Requisits de maquinari i programari:

Necessiteu un ordinador per cada un o dos alumnes (preferiblement per cada un), amb connexió a Internet o tenir descarregada a cada ordinador la web. La pràctica es fa a l'aula d'informàtica. Prèviament, a la classe s'ha d'haver explicat la tipologia del treball.

  • Metodologia:

S'ha de fer un treball en grups de dues persones. Cada petit grup ha de recollir tota la informació d'un dels diferents períodes. Aquesta informació poden representar-la posteriorment mitjançant un mural de gran format que reculli les aportacions de cada grup de treball.

  • Temporització:

Cal anar, almenys dues sessions, a l'aula d'informàtica. El mural l'han de fer a classe i a casa. El temps màxim de durada ha de ser de quatre sessions.

  • Avaluació:

Es valorarà molt la capacitat d'estructurar el mural.

Informació complementària

L'estudi dels diferents períodes de la prehistòria disposa de webs molt interessants de les quals podeu extreure activitats per treballar amb l'alumnat. Un bon exemple és el cas de la web Claves de la evolución humana, a l'adreça http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/index.html i Tras las huellas de nuestos orígenes, a l'adreça http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/index.html.

Per treballar l'art, l'evolució, els jaciments, l'hàbitat, la tecnologia, les creences, l'efecte de les glaciacions i altres temes, visiteu la web Nuestros orígenes, a l'adreça http://www.nuestrosorigenes.com.

La web Becoming Human, a l'adreça http://www.becominghuman.org, té gran rellevància. Entre altres recursos ofereix un documental interactiu sobre la història dels nostres orígens i l'evolució de la nostra espècie. També, si accediu a la secció Leraning center I ActivitiesI Building bodies, els alumnes poden reconstruir un esquelet de ximpanzé i un altre d'humà.

Com a cloenda d'aquest apartat informatiu, incloem una adreça amb un tractament específic del paper de la dona a la prehistòria: la web Hominidés, en francès, a l'adreça http://hominides.com. En concret, el tractament específic sobre la dona prehistòrica el trobareu a http://www.hominides.com/index.php.

Al portal edu365 disposeu d'unes activitats adreçades als alumnes de primària, però que us poden ser d'utilitat a l'hora de presentar el tema de la prehistòria. Ho trobareu a l'apartat No badis, a l'adreça http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm.