Representació espai-temps: la Terra a l'Univers, orientació i escala, cartografia històrica


L'objectiu d'aquesta pràctica és estudiar un dels aspectes bàsics de la geografia física: la representació espai-temps. Aquest concepte el treballareu a partir de la localització de la Terra dins de l'Univers, l'orientació i els mètodes de representació del globus terraqui.
El contingut d'aquesta pràctica forma part del currículum de 1r d'ESO

Desenvolupament de la pràctica

Com us podeu imaginar, aquest és un tema que en el moment en què us disposeu a desenvolupar-lo a la classe pot resultar d'una gran extensió. Cal, doncs, anar treballant els diferents elements que el conformen pas a pas.

La Terra a l'Univers

La primera activitat que haureu de fer és la de situar la Terra dins de l'univers. Per això resulta de gran utilitat la visita a la web Els planetes del sistema solar, a l'adreça http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/index.htm

Pàgina inicial de la web Els planetes del Sistema Solar

 • Entreu a la web i cliqueu sobre la imatge del Sistema solar bàsic situada a la part central de la interfície, on parla de tots els planetes. Observeu que hi ha definicions sobre què és el sistema solar, què són els planetes i també dóna informacions sobre altres cossos celestes. Trobareu unes fotografies excel·lents sobre la formació del sistema solar.
 • Torneu a la pàgina inicial i entreu a l'apartat del menú Apartat del menú Planetes . Trobareu tota una sèrie de definicions i imatges sobre els planetes. A més, disposeu de comentaris sobre els moviments de rotació i translació d'aquests cossos celestes.Els planetes

Forma i mida dels planetes

 Més informació sobre els planetes

Orientació i escala

La segona activitat porta a un altre recurs diferent que, en aquest cas, tracta sobre l'orientació i l'escala. En concret, es tracta de miniunitats didàctiques. Una miniunitat didàctica (MUD) és una proposta de treball sobre un tema d'estudi de les àrees curriculars. Cada MUD conté un apartat informatiu, una proposta d'activitats d'autoavaluació i una o diverses propostes de treball pràctic relacionades amb el tema objecte d'estudi. Diversos elements multimèdia ajuden a entendre les explicacions i a dur a terme les activitats plantejades.

Aquestes miniunitats didàctiques, tot i que estan inicialment indicades per a alumnes de primària, poden ser molt adequades perquè les treballeu amb grups d'alumnes de primer d'ESO.

Sobre l'orientació, trobareu l'opció M'he perdut, però tinc una brúixola, a l'adreça http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/orientacio1/index.htm

mudbruixola.jpg

Sobre l'orientació, trobareu dues opcions: Reduir?, Augmentar? Escala, a l'adreça http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/escala/index.htm

mudescala.jpg

Per ampliar, teniu la MUD Preparem un viatge: calculem la distància real entre dos punts:

mudescala2.jpg

Programació de l'activitat de l'orientació

 • Recursos:

Els requeriments de maquinari i programari que necessiteu són un ordinador per cada un o dos alumnes, amb connexió a Internet i amb el plugin del Flash instal·lat.

 • Metodologia:

Per treballar l'orientació, l'alumnat, de manera individual o bé per parelles, anirà llegint la informació de la MUD. Podeu passar d'ordinador a ordinador i veure el ritme de treball de cada petit grup; resoleu dubtes i comproveu-ne el progrés. En acabar, han de contestar l'autoavaluació que incorpora. Cada nen/a pot fer-la davant vostre per evitar així contestar de manera aleatòria. Aneu prenent nota de les respostes, i en acabar la primera autoavaluació, han d'entrar a la pràctica de M'he perdut però tinc brúixola i fer-la; la revisareu posteriorment.

 • Temporització:

Encara que el temps de durada depèn molt del ritme del grup classe, poden fer les activitats sobre l'orientació en dues sessions de 50 minuts cadascuna.

 • Espai:

L'espai per treballar l'activitat és l'aula d'informàtica.

 • Avaluació:

L'avaluació final la podeu elaborar a partir de les preguntes d'autoavaluació de les diferents MUD.

Programació de l'activitat de l'escala

 • Recursos:

Els requeriments de maquinari i programari que necessiteu són un ordinador per cada un o dos alumnes, amb connexió a Internet i amb el plugin del Flash instal·lat.

 • Metodologia:

Per treballar l'escala, l'alumnat anirà llegint la informació de la MUD. Vosaltres passareu d'ordinador a ordinador per veure el ritme de treball de cada petit grup; resoleu dubtes i comproveu-ne el progrés. En acabar, han de contestar l'autoavaluació. Cada alumne/a pot fer-la davant vostre, per evitar així contestar de manera aleatòria. Preneu nota de les respostes i en acabar la primera autoavaluació han d'entrar a la pràctica de Reduir? Augmentar? Escala i fer-la; la revisareu posteriorment.

 • Temporització:

Encara que el temps de durada depèn molt del ritme del grup classe, poden fer les activitats sobre l'escala en dues sessions de 50 minuts cadascuna.

 • Espai:

L'espai per treballar l'activitat és l'aula d'informàtica.

 • Avaluació:

L'avaluació final la podeu preparar agafant com a base les preguntes d'autoavaluació de les diferents MUD.

Informació complementària

Si teniu interès a ampliar la informació sobre altres aspectes del tema, podeu consultar una web com aquesta, que tracta sobre la història de la cartografia a través d'un passeig des dels inicis fins a l'actualitat: http://www.mgar.net/var/cartogra.htm. Està adreçada fonamentalment a batxillerat i és en llengua castellana.

cartografia2.jpg