Índex dels mòduls

 • Mòdul 1: Medi físic i orígens de la humanitat
 • Mòdul 2: Societat i economia. El món clàssic
 • Mòdul 3: Organitzacions supraestatals. Organització territorial. Edat mitjana i món modern
 • Mòdul 4: Orígens del món contemporani
 • Mòdul 5: Urbanització. El món contemporani (1)
 • Mòdul 6: El món contemporani (2): mundialització i globalitzacióAutors

 • Josep Cañas
 • Francesc Pomés
 • Encarna Vallespí

(Octubre de 2007)


Revisió:

 • Manoli Narvaez
 • Encarna Vallespí
 • Isabel Balaguer

(Setembre de 2009 )