Pràctica 4: Ús didàctic d'E-Oikos

E-Oikos és una aplicació didàctica centrada en els riscos geològics, fruit d'un projecte Leonardo da Vinci finançat amb fons de la Unió Europea. En el seu desenvolupament hi han participat diversos països europeus i algunes institucions d'Espanya i Catalunya.

Podeu accedir a la pàgina d'inici del projecte anant a http://www.e-oikos.net:

En la seva part principal trobem els enllaços corresponents als sis tipus de riscos tractats:

 1. Erosió costanera
 2. Terratrèmols
 3. Inundacions
 4. Evolució de platges
 5. Esllavissades de vessants
 6. Volcans

La zona més central (JOC) permet accedir a un joc de simulació de gestió de riscos.

La part dreta (Id) permet canviar l'idioma de treball. Teòricament podeu treballar en castellà (a més d'altres idiomes: alemany, francès, alemany, grec, etc.), però, en tractar-se d'una versió beta (en fase d'experimentació), moltes de les pàgines a què accediu estan disponibles només en anglès.

Per raons d'espai i temps, i perquè potser és l'apartat amb un interès més immediat per al nostre alumnat, ens limitarem a estudiar els riscos d'inundacions, tan freqüents i perilloses en el nostre país.

Riscos d'inundacions

En la pàgina d'inici d'E-Oikos, feu clic sobre Inundacions. Accedireu a la pàgina principal d'aquest mòdul:

A la part dreta de la pàgina hi ha una sèrie de qüestions que s'aniran resolent tot estudiant aquest mòdul dedicat als riscos d'inundacions:

 • Què és una inundació?
 • Per què es desborden els rius?
 • Quins factors determinen que un riu es desbordi?
 • Què és una plana d'inundació?
 • Quins tipus de rius hi ha?
 • Com afecta la geometria de la conca fluvial a la probabilitat d'inundació?
 • És possible aturar una inundació?
 • Cal desenvolupar les àrees que sabem que es poden inundar?

A la part central trobem els quatre aspectes (que també apareixen en els altres cinc riscos):

 1. Impacte
 2. Mecanisme
 3. Mitigació
 4. Simulació

Tot seguit analitzarem el contingut de cada aspecte.

Impacte

Si feu clic sobre aquest enllaç accedireu a una sèrie de recursos multimèdia (vídeos, fotos, sons) que il·lustren el tema. Tots aquests recursos estan situats sobre Google Maps per facilitar-ne la localització. Reproduiu-ne algun tot fent clic sobre l'enllaç:

Mecanisme

Si feu clic a mecanisme des de la pàgina d'inici d'inundacions, podreu veure una animació molt esquemàtica sobre per què es produeixen inundacions:

Sota l'animació (en vermell), hi trobareu enllaços a:

 • Període de retorn
 • Plana d'inundació
 • Conca hidrogràfica
 • Precipitacions

Exploreu pel vostre compte aquestes seccions (disponibles només en anglès).

Mitigació

L'aspecte d'aquesta pàgina és el següent:

En aquesta secció, a sota de la mateixa animació senzilla, podeu accedir (també en vermell) a enllaços a:

 • Protecció de propietats particulars
 • Protecció de comunitats
 • Gestió de riscos d'inundacions

Totes aquestes seccions les trobem també en anglès.

Simulació

Aquest apartat és el més interessant perquè permet la interacció entre l'usuari i el programa. L'aspecte inicial de la pàgina dedicada a la simulació d'inundacions és la següent:

A la part esquerra de la pantalla, us apareix un mapa de Google Maps on hi ha dues xinxetes visibles sobre Praga i Florència per visualitzar simulacions d'una biblioteca (malauradament aquests enllaços no funcionen).

A la part dreta, hi teniu tot un seguit de comandaments que ens serviran per simular les zones inundables d'un riu o torrent i fer, per tant, cartografia de riscos d'inundació tenint en compte diferents variables.

Si us desplaceu cap a la part inferior de la pàgina hi trobareu un recordatori de com funcionen les simulacions. Podeu consultar-ho tant en castellà com en anglès. Tanmateix, la simulació (de moment) només funciona en anglès:

A continuació veureu com es fa una simulació d'inundació en una zona propera a l'IES Sant Quirze (l'alumnat pot augmentar l'alçada de la làmina d'aigua per inundar el seu centre o bé calcular la seva alçada màxima per tal que no s'inundi. L'exercici corresponent a aquesta pràctica consistirà justament en fer el mateix per al vostre centre de treball).

Inundacions a Sant Quirze del Vallès

En primer lloc, fent successius dobles clics sobre el mapa de la dreta obtindrem una imatge de satèl·lit propera al nostre centre i a una escala en què sigui fàcil distingir-hi els rius i/o torrents que hi passen a la vora.

Per facilitar-vos la localització de la zona també podeu escriure Sant Quirze del Vallès al requadre que apareix sota el mapa i després fer clic a Go!:

Feu clic a draw i cliqueu amb el ratolí el recorregut del vostre riu o riera (us apareixerà marcat en blau):

 • Cliqueu sobre end draw i tot seguit sobre get per obtenir automàticament l'altitud de referència topogràfica.
 • Amb els botons + i -, seleccioneu l'augment del nivell de l'aigua que voleu enregistrar (Water level rise); seleccioneu, per exemple 3 metres.
 • Els següents botons (left side, right side o both side) us permeten visualitzar la zona inundable a la riba esquerra, a la dreta o a ambdues, respectivament. Marqueu both side.

Us hauria de quedar un quadre semblant al següent:

Feu clic a compute, espereu uns segons i el programa us dibuixarà un gràfic semblant al següent:

 • Fent clic sobre Brush podeu seleccionar el color del traç.
 • Escolliu el gruix del traç fent clic sobre Thickness. Marqueu 2.
 • Feu clic a paint i mireu què passa (el programa us dibuixa una sèrie de línies al llarg de les quals fa els perfils topogràfics que li permeten calcular la zona inundable):

 • Fent clic sobre Brush podeu seleccionar el color d'ombrejat de la zona inundable.
 • Feu clic a fill i veureu ombrejada la zona inundable:

Torneu a marcar paint i feu clic sobre una de les banderetes del gràfic. Tot seguit (1) feu clic a profile i a la part inferior dreta (2) podreu observar el perfil transversal del riu corresponent a la zona seleccionada amb les cotes dels extrems i la longitud del perfil assenyalades: