Geodinàmica i medi ambient

Introducció

Aquest darrer mòdul del curs està dedicat a la part del currículum de l'ESO que correspon als continguts relatius a la Geologia i les Ciències de la Terra que trobem distribuïts entre el 3r i el 4t curs. Per tant, es podrien utilitzar en les matèries de "Ciències Experimentals" de 3r curs i "Biologia i Geologia" de 4t. Tanmateix, aquests materials i eines són prou versàtils com per ser utilitzats per a la matèria de Ciències de la Terra del Batxillerat científic.

El primer mòdul està dedicat a les aplicacions Google Maps i Google Earth. S'hi analitzen les possibilitats d'ús per situar-hi fotos, marcar recorreguts, reconèixer fenòmens o processos geològics, etc.

El segon i tercer mòduls els dedicarem a dues eines de comunicació entre alumnes molt potents. FlashMeeting és una plataforma que permet realitzar videoconferències de caire educatiu entre alumnes de diferents escoles (i, si convé, diferents països). Making the News facilita la publicació de notícies de caire científic per part dels/de les alumnes especialment en dos temes que ens són afins: el canvi climàtic i l'astronomia.

El quart mòdul analitza i introdueix el treball amb la pàgina web E-Oikos, realitzada conjuntament per diversos països. Aquesta pàgina està dedicada a l'estudi interactiu dels riscos geològics i ens centrarem en l'apartat dedicat a les inundacions.

L'últim mòdul del curs està dedicat a la creació i modificació de wikis. Aquestes eïnes col·laboratives estan en franca expansió (pensem en Wikipèdia) i en els propers anys assistirem al seu desenvolupament en el camp de la didàctica de les ciències.

Pràctiques