Genètica i evolució

Introducció

Les notícies i descobriments relacionats amb la genètica, però també, encara que amb menor mesura, els relacionats amb l’evolució, són tema de discussió freqüent en la nostra societat. És per aquest motiu que a l’hora de treballar aquests temes no podem oblidar les seves implicacions socials, ètiques…

Tenint en compte tot això, en aquest mòdul utilitzareu dues eines interessantíssimes des del punt vista pedagògic: les webquests i la plataforma Moodle. Ambdues afavoreixen el pensament crític i el treball col·laboratiu a l’hora de construir el coneixement, i són potents recursos d’aprenentatge per a l'alumnat més madur de tercer i sobretot de quart d’ESO.

Les webquests són “les germanes grans” de les caceres del tresor, ja que el seu objectiu principal és, en tots dos casos, permetre a l’alumnat du a terme una recerca guiada que afavoreixi el desenvolupament del seu esperit crític, rendibilitzant el temps i contribuint a la construcció del seu propi coneixement.

Les webquest són d’estructura més complexa que les caceres, requereixen més temps per dur-les a terme i el grau de maduresa de l’alumnat ha de ser superior. El treball cooperatiu i col·laboratiu és imprescindible en aquest tipus de recursos, ja que cada membre del grup és responsable d’una part del treball. Per tots aquests motius són molt adients per a alumnes d’últims cursos de l’ESO i, per suposat, de Batxillerat, i per treballar temes que presenten angles de visió, estudi i valoració molt diversos com són els de genètica i evolució.

Per la seva part, Moodle és una plataforma que té com a objectiu produir i gestionar cursos basats en Internet. És d’ús lliure i té un grup de professionals que ofereixen diferents serveis a l’usuari. A més, s’ha generat una xarxa entre els usuaris que col·laboren en la millora i desenvolupament continu del programa. La “comunitat Moodle” de moodle.org és un espai viu d’intercanvi entre els usuaris amb la finalitat de millorar el programa, intercanviar experiències, resoldre dubtes… Es fa des d'una perspectiva constructivista, i al darrere d'aquest poderós projecte hi ha aquesta idea del seu creador M. Dougiamas: "… aprenem en interacció amb l’entorn i amb els altres, aprenem quan construïm, especialment per als altres."

Pràctiques