Ecologia "Interactiva"

Introducció

Entre tots els continguts de segon d’ESO, hem escollit els temes d’ecologia pel seu caràcter integrador i estructurador, i perquè l’amplitud de l'ecologia permet abastar molts aspectes i nivells d'estudi. Podeu concentrar l’interès dels/de les vostres alumnes des del què li passa a un microorganisme fins al funcionament de tot el planeta en conjunt.

En aquest mòdul, us proposem la creació d'una unitat interactiva utilitzant uns recursos atractius i motivadors com són, per exemple, les caceres del tresor o el programari de la pissarra interactiva Smart. A vosaltres us correspondrà valorar la seva utilitat i adaptar-los en el cas que us semblin adequats per als/a les vostres alumnes i cursos.

Les caceres del tresor, i la seva versió ampliada, les webquests (que treballareu en el mòdul 5), són recursos didàctics que proposen a l’alumnat la cerca dirigida d'informació a Internet i la resolució d’activitats que afavoreixen la seva capacitat d’integració de la informació. Per tant, poden resultar molt útils per treballar les competències digital i lingüística (comprensió i expressió escrita).

Les pissarres digitals interactives Smart formen part de la dotació distribuïda pel Departament als centres. Amb tot, com que el programa es pot descarregar gratuïtament, podreu avaluar els seus avantatges encara que només disposeu d'una aula amb canó, ja que l'Smart permet crear pàgines multimèdia dinàmiques.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Caceres del tresor
  • Pràctica 2: Introducció a la Pissarra Digital Interactiva (PDI) i el programari SMART
  • Pràctica 3: Preparació d'una activitat interactiva per part de l'alumnat
  • Pràctica 4: Ecologia amb la PDI
  • Exercicis: Disseny i elaboració d'una cacera del tresor. Crear un recurs Smart a partir de materials descarregats d'Internet