Els Cinc Regnes

Introducció

La matèria curricular de primer d’ESO és molt descriptiva i sovint memorística, per la qual cosa us proposem la creació d'una unitat interactiva amb associacions, jocs, identificació de fets, imatges, classificació… que podria servir per facilitar molt el procés d’aprenentatge.

Això implica la necessitat de descarregar programes informàtics diversos: de creació d'activitats interactives, connectors per poder veure determinats recursos, de creació i gestió d'àlbums de fotos. Seguireu en aquest mòdul practicant i aprofundint en aquest procés.

En les dues primeres pràctiques aprendreu, a més, a planificar i dissenyar activitats interactives amb dos programes diferents: JClic i Hot Potatoes, i podreu comprovar-ne la seva versatilitat.

En les pràctiques tercera i quarta visitareu els portals de recursos més importants de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i valorareu algunes unitats didàctiques. També analitzareu els recursos audiovisuals de l’edu3.cat, fonamentalment els vídeos.

Finalment, en la cinquena practica treballareu la creació i gestió d’àlbums de fotos amb el programa Picasa.

Sempre que sigui possible, tant les pràctiques com els exercicis estaran centrats en els continguts curriculars de primer d'ESO.

Pràctiques