Pràctica 5: Presentacions

Els diversos programes que permeten presentar informació en pantalla han esdevingut una eina útil tant com a suport del professorat a les seves classes, com per estimular les competències comunicatives i TAC de l'alumnat.

La biologia i la geologia són matèries especialment adequades per utilitzar aquesta eina, atès que gran part de la informació pot ser transmesa o il·lustrada amb diversos gràfics (fotos, esquemes, talls geològics, gràfiques, etc.). Les imatges poden ser tan fixes com en moviment. A més, podeu acompanyar les il·lustracions amb un petit text.

Una presentació, doncs, no és més que això: una successió d'imatges (amb suport d'àudio o no) que prèviament haureu seleccionat i de la qual en programareu l'ordre en què voleu que siguin vistes.

Existeixen diversos programes que permeten la realització de presentacions. En aquest curs ens centrarem en l'Impress, integrat a l'OpenOffice, que pertany al programari de lliure distribució. També farem esment del PowerPoint que està integrat en el paquet Microsoft Office. Les similituds evidents pel que fa al funcionament d'ambdós programes farà que aquest últim (PowerPoint) no el tractem específicament en aquest curs. Tanmateix, si el teniu instal·lat i disposeu de temps caldria que el comparéssiu amb l'Impress.

L'Impress

El primer que haureu de fer, si encara no el teniu instal·lat al vostre ordinador, és descarregar-vos i instal·lar-vos el paquet OpenOffice. Si ja el teniu instal·lat, podeu anar directament a veure el funcionament del programa.

Descàrrega i instal·lació de l'OpenOffice

Aneu a les eines de suport de la XTEC http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/eines.htm#ofimatica:

Feu clic sobre Openoffice, seleccioneu la vostra plataforma (Windows o Linux) i descarregueu-lo al vostre ordinador. Aquesta descàrrega generarà al vostre escriptori una icona com la de la figura:

Feu doble clic i instal·leu l'Open Office.

Funcionament del programa Impress

Com ja s'ha dit, l'Impress és un programa que permet crear, modificar i visualitzar presentacions.

Per obrir el programa aneu a Inici | Tots el programes | OpenOffice | Impress. Us apareixerà la pantalla auxiliar de presentació:


Veure una presentació amb l'Impress

Per començar, obriu una presentació existent. Obriu la presentació climate.odp

Per visualitzar la presentació aneu a Presentació de diapositives | Presentació de diapositives.

Per fer avançar la presentació només cal que feu clic amb el botó esquerre del ratolí. També podeu avançar o retrocedir una diapositiva utilitzant les fletxes esquerra i dreta del teclat.

En acabar la presentació feu clic amb el botó dret del ratolí per tornar a la pantalla inicial de la presentació.


Preparar una presentació amb l'Impress

Quan inicieu l'Impress, se us obrirà l'Auxiliar de Presentació:

Seleccioneu Presentació buida i feu clic a Següent.

Seleccioneu un fons per a la vostra presentació i escolliu pantalla com a mitjà de presentació. Feu clic a següent:

Escolliu l'efecte que més us agradi (després el podeu canviar) i la seva velocitat als menus deplegables de la part superior. De moment, seleccioneu la presentació predeterminada i no l'automàtica (que faria passar les diapositives automàticament a intervals regulars de temps). Quan feu clic a Crea, anireu a la següent pantalla de treball de l'Impress:

A la part superior, hi trobareu els diferents menús desplegables (que, com sempre, haureu d'anar investigant pel vostre compte) i unes quantes icones que us facilitaran la vostra tasca. La part principal de la pantalla és ocupada per:

  • Esquerra: visualitzador de dipositives en miniatura.
  • Centre: diapositiva actual amb el fons de pantalla escollit.
  • Dreta: formats de diapositives: us permet triar el format més adequat per a cada diapositiva.

Quan ja tingueu una mica de pràctica amb l'Impress, podeu anar-hi directament fent clic sobre Crea a la pantalla inicial (1) de l'Auxiliar de Presentació.

De les diferents icones diponibles, n'analitzarem les més interessants per començar:

  • 1.- Diapositiva: permet inserir una nova diapositiva a la presentació.
  • 2.- Disseny de la diapositiva: utilitzeu-la per modificar el format de la diapositiva.
  • 3.- T (text): us permetrà inserir text en les vostres diapositives. Seleccioneu la icona i després feu clic sobre la zona de la diapositiva on voleu inserir el text: teclegeu el text. Si amb el ratolí seleccioneu el text, en podeu modificar el format anant a Format | Caràcter de manera anàloga a com ho feu en altres programes.