Introducció: navegadors, cercadors, captura d'imatges, presentacions

Introducció

L'existència d'innombrables pàgines web (també anomenades llocs web, sites o, senzillament, webs) fa imprescindible la utilització d'alguna mena de plataforma, anomenada normalment navegador, que ens permeti visualitzar totes aquestes pàgines i desplaçar-nos d'una a l'altra a través d'enllaços ("links").

Caldrà, doncs, que en aquest primer mòdul d'introducció recordem quins són els principals navegadors (Explorer, Netscape, SeaMonkey i, l'últim d'arribar, Chrome), les seves versions més recents, així com les seves possibilitats que, com no podria ser d'una altra manera, són molt similars. En tots aquests navegadors existeix l'opció de conservar les adreces url d'aquelles pàgines a les quals, pel seu interés, preveiem que potser tornarem en successives sessions de navegació. Aquesta és la funció de l'eina Favorits o Adreces d'Interès, present en tots els navegadors més habituals.

El nombre creixent de pàgines web justifica que l'apartat següent d'aquest primer mòdul estigui dedicat als cercadors d'Internet (Google, Yahoo, Altavista, Cercat, etc.). El seu ús ha esdevingut imprescindible i, tanmateix, cal conèixer bé les seves possibilitats per tal de fer-ne un ús eficaç, especialment quan hi treballen els/les alumnes: cal evitar la dispersió i fer una revisió crítica dels resultats de les recerques.

Els programadors col·loquen en les seves pàgines uns petis programes anomenats "applets" que permeten aconseguir efectes visuals i sonors (fins i tot, a la vegada), textos en moviment, utilitats (per exemple, un rellotge), petits programes, jocs interactius, presentaciones multimèdia, etc. Amb aquests programes aconsegueixen que la descàrrega de la pàgina sigui ràpida i molt vistosa. Però, per poder "veure" tots aquests efectes, necessitareu tenir instal·lades unes senzilles eines que desenvolupareu en la tercera pràctica.

Una de les utilitats més immediata de la navegació per pàgines web del nostre interès és la captura d'imatges, que creiem que poden ser-nos útils en la nostra pràctica educativa. Veurem també els formats d'imatge més habituals a Internet.

Tot i no ser una eina lligada exclusivament o principalment a Internet, acabarem aquest capítol veient com podem crear presentacions utilitzant l'Impress (integrat en el paquet de lliure distribució Open Office). La utilització de qualsevol altre programa de creació de presentacions no hauria de presentar greus problemes atès que les caracterítiques de tots ells són molt semblants. L'ús didàctic de les presentacions serà comentat més endavant en el Mòdul 3, en l'apartat de la introducció a la pissarra interactiva.

Pràctiques