Projecte

El projecte final del curs DSMA és l’element amb el qual es conclou el curs. Té la finalitat que el professorat participant aplique els coneixements apresos al llarg del curs de forma autònoma. La realització del projecte és indispensable per a superar el curs.

El projecte consisteix a fer la programació de 7 sessions d'aula on el professorat i l'alumnat faran servir diversos recursos digitals per presentar i/o treballar continguts curriculars d’ESO o de batxillerat.

Les 7 sessions que programeu no han de ser necessàriament consecutives, poden formar part de la programació d'un trimestre, per exemple. En general, es recomana que les activitats s'adaptin a la vostra situació actual com a docents de manera que les pugueu arribar a experimentar a l'aula la qual cosa farà que us impliqueu d'una manera decidida en el projecte i que la seva elaboració s'ompli de sentit.

Seguint el calendari previst del curs, heu d'enviar la vostra proposta de projecte a través de la tasca Proposta de projecte. Un cop acceptada per part del tutor o de la tutora, podreu començar a desenvolupar el projecte.

El document del projecte final es pot realitzar en diversos formats digitals (document de text, HTML, presentació…) i s'enviarà a través de la tasca Lliurament del Projecte en un arxiu comprimit (.rar, .zip o .7z).