Recursos TAC per a l’estadística, la combinatòria i la probabilitat

Introducció

En aquest mòdul es presenten diverses unitats didàctiques per treballar continguts d'estadística i probabilitat d'ESO i de batxillerat. També es fa un recorregut pels materials aprenestadistica elaborats per docents per a l'idescat, Institut d'Estadística de Catalunya.

Continguts

  • Estadística amb el full de càlcul
  • Combinatòria per a 3r i 4t d'ESO amb la unitat didàctica "El món de la combinatòria"
  • Unitat didàctica d'estadística al batxillerat i regressió lineal
  • Estadística i probabilitat per a l'ESO amb els materials aprenestadistica

Pràctiques