MATinTIC i Quaderns virtuals

MATinTIC (Funcions i gràfiques)

En aquesta pràctica treballareu la unitat Funcions i gràfiques. Els autors de la unitat són Bernat Ancochea, Josep Lluís Cañadilla i Misericòrdia Nomen. Es tracta d'un material orientat a l'alumnat i estructurat en dos mòduls un per cada cicle de l'ESO. Els continguts de les pràctiques recobreixen la majoria dels ítems curriculars del bloc d'Anàlisi.

 Funcions i gràfiques

Desenvolupament de la pràctica

La unitat es pot treballar en línia o bé descarregant els materials de treball a l'ordinador. Per descarregar els materials al vostre ordinador, cliqueu a

la icona del disquet que trobareu a la Presentació del menú de l'esquerre, es genera un arxiu comprimit que inclou tot el material de la unitat didàctica. Al costat trobareu una segona icona que ens permet descarregar el dossier de treball i finalment apareix una icona (barret) que enllaça a una pàgina amb orientacions per al professorat.

Us recomanem abans de tot llegir les orientacions per al professorat, en elles els autors introdueixen els materials i fan una descripció de la seva estructura. Trobem els objectius, els continguts, una descripció de les eines amb les quals es treballarà, i un apartat sobre el dossier de treball.

Els continguts que es treballen són:


Cada apartat de cada mòdul correspon a una pràctica. Cada pràctica està formada per un conjunt d'activitats guiades i activitats d'autoavaluació. En les pràctiques es presenten els continguts a partir de situacions i contextos de la vida quotidiana, amb connexions, es potencia l'autonomia de l'alumnat, la representació i la comunicació.

A més de la lectura dels textos, de l'observació i la interacció amb les gràfiques que es presenten, i de completar els qüestionaris, l'alumnat ha d'elaborar un dossier amb diferents preguntes per respondre i gràfiques per fer. En cada pràctica trobem un dossier , fitxer de text que es troba a la part superior dreta de la pàgina, al costat de les icones de navegació per les pràctiques.

Cada cop que apareix la icona , s'indica que hi ha una feina per fer al dossier. Aquesta feina la poden fer durant la sessió de treball i completar-la, si es creu convenient, posteriorment, ja que els dossiers contenen tota la informació necessària.

L'elaboració del dossier per part de l'alumnat és una de les eines que té el professorat per a l'avaluació.

Per completar aquests materials, s'han inclòs diferents Quaderns Virtuals. Trobareu els enllaços al final de la presentació de cada mòdul i a les pràctiques corresponents, a la part superior dreta.

L'alumnat pot omplir el dossier en paper o bé amb l'ordinador. En aquest cas és interessant que disposi d'un espai on pugui desar els documents o bé que lliuri la feina feta com a document adjunt a través de tasques d'una plataforma d'aprenentatge com el Moodle.

Exploreu les pràctiques i valoreu l'adequació d'aquest material per portar-lo a l'aula.

Quadern virtual 2n BAT

Quadern virtual per treballar tots els continguts curriculars de 2n de BAT de les modalitats ciències i tecnologia. L'autor és Josep M. Olm Miras i aquest material s'ha elaborat gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació.

Quadern virtual

Els continguts del bloc d'anàlisi, que es treballen són:
1 Límits i continuïtat
2 Derivades
3 Aplicacions de les derivades
4 Integrals

En total trobem deu quaderns virtuals, amb 20 preguntes cadascun. Cada quadern el podem visualitzar i treballar via web o el podem descarregar (fitxer comprimit) per treballar en local.

Una vegada fet el quadern virtual tenim l'opció de corregeix. Si cliquem damunt d'ella, ens dirà quines qüestions estan bé i quines no.

També tenim la possibilitat de descarregar els quaderns en format PDF.

Moodle ens dóna la possibilitat d'integrar els quadern virtuals. D'aquesta manera ens facilita el seguiment, l'avaluació i l'accés al que va fent el nostre alumnat.

Descartes

Al mòdul 3, pràctica 3, es va presentar el Projecte Descartes.

descartes.jpg

Dins de les unitats didàctiques del Projecte Descartes, podem trobar molts recursos per treballar l'anàlisi organitzats per cursos.