Recursos TAC per a l'anàlisi

Introducció

En aquest mòdul s'estudiarem recursos de matemàtiques referents a les funcions. Practicarem amb el full de càlcul per obtenir gràfics de funcions a partir de taules de valors, veurem les possibilitats de Wxmaxima i altres llocs web i programes que ens faciliten la representació de funcions. A continuació treballarem la funció lineal i afí, la funció quadràtica, funcions contínues i altres materials que ens ajudaran a integrar les TIC a l'aula com són MATinTIC i un quadern virtual.

Continguts

  • Utilització del full de càlcul per obtenir gràfics a partir de taules de valors
  • Wxmaxima i altres recursos per representar funcions
  • Representació de les funcions afí, lineal i quadràtica,
  • Continuïtat de funcions
  • Lectura i representació de gràfics

Pràctiques