Recursos TAC per a l'àlgebra

Introducció

En aquest mòdul es presenta un programari lliure per treballar el càlcul simbòlic, diferents recursos disponibles en la xarxa per treballar l'àlgebra i es dedica una pràctica a treballar la resolució de problemes algèbrics.

Continguts

  • El programa Maxima i Wxmaxima
  • Resolució de problemes algèbrics
  • Recursos per treballar l'àlgebra
  • Resolució i representació de les solucions d'inequacions
  • Programació lineal

Pràctiques