Geometria amb Geoclic

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer el paquet d'activitats Geoclic, l'autor del qual és el professor Jaume Bartrolí Brugués, i veure les possibilitats d'ús d'aquest recurs a l'aula.

Desenvolupament de la pràctica

1. Descripció del Geoclic

Es tracta d'un conjunt de 500 activitats de geometria agrupades en 40 paquets temàtics per a l'ESO. Per les seves característiques moltes de les activitats són de caire transversal de manera que poden ser utilitzades en l'àrea d'educació visual i plàstica i moltes són també aprofitables per a primària. El programa inclou una guia didàctica en format de document de text amb materials complementaris, orientacions, bibliografia, recull d'enllaços a internet i activitats d'avaluació.

Es pot accedir a aquest recurs a partir de la zonaClic. A l'apartat Biblioteca d'activitats | cerca d'activitats apareix un cercador, si poseu Geoclic al camp del títol i cliqueu cerca… us apareixerà aquest únic resultat a la llista. Seleccioneu-lo, aneu a la seva versió en català i cliqueu sobre engega'l (applet). En el mateix apartat podeu accedir a la guia per al professorat, es tracta d'un document en format pdf amb àmplia informació sobre com fer ús d'aquest recurs.

 Geoclic

Accediu a l'índex de les 40 activitats clicant a la fletxa blava de la cantonada inferior esquerre.  Accés a les activitats de Geoclic

Les activitats estan organitzades en blocs de continguts que recobreixen el currículum de l'ESO pel que fa al bloc d'espai i forma. A més, algunes activitats inclouen continguts històrics.

 Índex de Geoclic

S'hi troben activitats de diversos tipus: d'associació, assenyalar, sopes de lletres i mots encreuats… Un cop seleccionada una activitat fent clic a sobre del títol, cal passar amb la fletxa blava totes les activitats que la componen per tal de tornar a l'índex inicial.

Investigueu, per exemple, els paquets d'activitats que treballen els continguts de semblances, corresponen als paquets del 20 al 24. Hi trobareu activitats molt visuals i de diferent nivell amb les quals l'alumnat pot treballar aquest contingut. La imatge següent correspon a una de les activitats de l'apartat 21 en la qual s'ha d'indicar arrossegant quina és la raó de proporcionalitat de les mides de dues figures que són semblants.

 semblances Geoclic

Altres tipus d'activitats són les anomenades construcció amb regle i compàs, corresponen als paquets d'activitats 11 i 12. Les construccions es realitzen en quatre passos i hi ha quatre tipus d'activitats diferents:

  • Una activitat descriptiva: clicant consecutivament sobre quatre caselles numerades de l’1 al 4, apareixen en pantalla els quatre passos de la construcció. En cada casella apareix un dibuix amb un pas de la construcció, cada cop en estat més avançat, junt amb una petita explicació.

 activitats de construcció

  • Una activitat de trencaclosques: a la pantalla apareixen desordenats els quatre passos i l’alumnat els ha d’ordenar d’esquerra a dreta.
  • Una activitat d’associació: en una graella apareixen ordenades les quatre explicacions, i en una altra es troben els dibuixos desordenats. S’ha de portar cada dibuix sota l’explicació respectiva.
  • Una associació (inversa de l’anterior): en una graella apareixen els dibuixos ordenats i en l’altra les explicacions desordenades.

Aquestes activitats presenten un gran potencial didàctic per combinar el treball amb ordinador amb el de paper i llapis i també per fer que l'alumnat reprodueixi les construccions amb programes de geometria dinàmica, com ara el Geogebra.

A les pàgines finals de la guia de Geoclic hi ha un conjunt d'activitats d'avaluació. Es poden aprofitar aquestes activitats i crear d'altres per generar documents similars a aquest, semblances.pdf, que serveixin com a exercicis complementaris al treball amb ordinador i com a activitats d'avaluació.

2. Els informes del JClic

La plataforma d'aprenentatge moodle permet la incorporació d'activitats de JClic a través de la instal·lació d'un mòdul específic creat amb aquest objectiu. Això permet fer un seguiment de les activitats de JClic que fa l'alumnat a través de moodle de manera que es generen informes com el que es mostra a la imatge següent.

 informes de JClic al moodle

La guia m3_p4_jclicmoodle_instal_ca.pdf conté la informació necessària per fer la instal·lació del mòdul de JClic al moodle i la seva posterior posada en funcionament. També disposeu d'aquesta pàgina de moodle amb informació similar.

El seguiment de les activitats que fa l'alumnat també es pot fer sense necessitat d'instal·lar JClic a una plataforma d'aprenentatge donat que els paquets d'activitats JClic disposen d'un sistema d'informes que permet fer aquest seguiment. En aquest cas el sistema d'informes funciona de manera local, és a dir, cada ordinador només dóna informació del que fa l'alumnat que hi treballa. Podeu accedir als informes clicant sobre el botó JClic (Informes d'usuari) situat a la botonera de la part inferior esquerra de la pantalla.

 informes de JClic

Si desplaceu cap avall la barra de desplaçament vertical de la finestra d'informes, surt una graella amb informació de tots els paquets i les activitats realitzades per l'alumnat. Quan mireu els informes de l'alumnat és aconsellable que us fixeu si ha fet i acabat totes les activitats (columna Correcta de la graella), la puntuació i el temps que ha dedicat a fer les activitats.

 informes de JClic