Recursos TAC per a la geometria i la trigonometria

Introducció

En aquest mòdul es presenten eines i recursos informàtics per treballar la geometria i la trigonometria. Tot i que les eines que es presenten són molt adients per treballar aquests continguts, hi trobareu recursos per a pràcticament tots els continguts curriculars i també idees per portar-los a l'aula.

Les dues primeres pràctiques es dediquen al GeoGebra, un programa de lliure accés que des del seu començament ha evolucionat ràpidament i s'ha estès per tot el món donada la facilitat del seu ús i la seva potencialitat didàctica. A la primera pràctica es fa una presentació del programa i a la segona s'introdueix la resolució de problemes. El projecte Descartes i els seus projectes derivats es presenten a la tercera pràctica on podreu conèixer la quantitat de recursos generats a partir d'una aplicació al voltant de la qual cada cop hi treballen més docents de tots els nivells educatius. La quarta pràctica presenta un clàssic entre el professorat, el Geoclic, un projecte que recobreix el currículum de espai i forma de l'ESO i que ens permetrà conèixer més de prop les aplicacions fetes amb jclic.

Continguts

  • El programa GeoGebra
  • Recursos elaborats amb GeoGebra
  • La resolució de problemes amb GeoGebra
  • El projecte Descartes
  • Projectes en el marc del projecte Descartes: EDA i EDAD
  • El paquet d'activitats Geoclic

Pràctiques