Unitats Didàctiques

Unitat didàctica Divisibilitat

En aquesta pràctica treballareu amb la unitat didàctica Divisibilitat, seleccionada pel Departament d'Educació en el concurs de l'any 2002 i disponible a l'adreça http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/divisibilitat/index.htm.

El seu autor és Carmel Ramírez García de l'IES Pau Casals de Barcelona i en fa la descripció següent: "Aquesta unitat està formada per un conjunt d'exercicis i exemples que ajudaran l'alumnat a treballar els conceptes de múltiple, divisor, mínim comú múltiple i màxim comú divisor."

Els conceptes que es treballen en aquesta unitat didàctica apareixen al currículum de l'ESO, concretament a 1r curs.

Desenvolupament de la pràctica

1. Accés a la unitat didàctica

Si ens oblidem de l'adreça de la unitat didàctica, adreça que us aconsellem que poseu als favorits del vostre explorador, també podeu accedir-hi des del portal web edu365. Cal fer el recorregut següent: ESO | Matemàtiques

Unitat didàctica Divisibilitat

2. Primer contacte amb la unitat didàctica (descripció i mapa de la web)

Entreu a la unitat didàctica Divisibilitat. La primera pantalla té un menú amb quatre opcions, entreu a Descripció i guia per al professorat:

Unitat didàctica Divisibilitat

Entrareu a una pàgina web amb sis seccions (Descripció, objectius, conceptes, procediments, guia de la unitat, autor). Llegiu-los i fixeu-vos que a Guia de la unitat fa una explicació detallada dels cinc blocs que formen aquesta unitat didàctica.

guia de la unitat

Per completar la visió general de la unitat didàctica, podeu tornar al menú inicial i anar al mapa.

3. Activitats d'aprenentatge

Exploreu seguidament les unitats d'aprenentatge. Observeu que totes tenen una estructura similar:

 • Unes explicacions (a a la figura) amb exemples (c) i botons de comprovació (d) i d'obtenció de nous valors per als exemples (e).
 • Uns exercicis (b).

La figura següent mostra una activitat amb dues explicacions, l'activada és la que està en vermell, i dos exercicis:

Exemple d'activitat d'aprenentatge

I la figura següent mostra un dels dos exercicis de l'activitat anterior:

Exercici a una activitat d'aprenentatge

Per a cada activitat d'aprenentatge, els alumnes hauran de:

 • Llegir atentament les explicacions.
 • Fer uns quants exemples.
 • Fer els exercicis unes quantes vegades.

Recordeu que els valors numèrics dels exemples i exercicis es generen aleatòriament.

4. Activitats d'avaluació

Exploreu les activitats d'avaluació i comproveu que estan constituïdes per 10 preguntes que l'alumne/a haurà de respondre davant l'ordinador. Aquí teniu l'aspecte d'una pantalla d'avaluació:

Activitat d'avaluació

En finalitzar aquestes activitats, apareixen dues pantalles amb el resultat de l'avaluació (la segona d'aquestes pantalles inclou un resum):

Resultat de l'avaluació

Resultat de l'avaluació amb resum

Recordeu que cada alumne/a haurà fet l'avaluació partint de nombres diferents, ja que els valors numèrics de les activitats d'avaluació també es generen aleatòriament.

Programació de l'activitat

 • Requeriments de maquinari i de programari:
  Necessitareu un ordinador per a cada alumne (o un cada dos si teniu previst treballar-ho amb grups), amb connexió a Internet i amb el Flash Player instal·lat.
 • Metodologia:
  Caldrà dedicar un cert temps a explicar el funcionament de l'activitat als alumnes: com són les activitats d'aprenentatge (explicacions, exemples, exercicis), com són les activitats d'avaluació…. Si disposeu de projector o PDI a l'aula, podeu fer-lo servir per a aquesta explicació.
  Deixareu treballar els alumnes a partir del moment en què observeu que són autosuficients. Passareu d'ordinador en ordinador per resoldre dubtes i comprovar com van progressant. Si detecteu que una activitat té alguna dificultat especial, fareu una explicació per a tota la classe aprofitant el projector, si és el cas.
  Un cop cada alumne/a hagi fet les activitats d'aprenentatge, faran les activitats d'avaluació. Quan les finalitzin, mostraran al professor/a les pantalles amb el resultat de l'avaluació i el professor/a en prendrà nota. També podríeu demanar que facin una captura d'aquesta pantalla, i que us la lliurin.
  Finalment, els passareu individualment l'enunciat d'una prova escrita d'avaluació per què la facin.
 • Material per a l'alumnat:
  Els alumnes hauran de portar estris d'escriptura per fer la prova escrita d'avaluació.
 • Preparació d'una graella per recollir el resultat de les activitats d'avaluació:
  Es tracta de preparar una taula o un full de càlcul similar a graella1.pdf on anar anotant, per a cada alumne/a, el resultat de les 12 preguntes de les activitats d'avaluació i el resum avaluatiu final.
 • Preparació d'una prova escrita d'avaluació:
  Per preparar una prova escrita es pot aprofitar la mateixa unitat didàctica. Aprofitant que a les activitats d'avaluació de la unitat didàctica es generen valors numèrics aleatòriament, utilitzant la tècnica de copia-retalla-enganxa, podeu crear un document similar a divisibilitat.pdf per a aquesta prova escrita.
 • Temporització:
  Si bé la temporització sempre depèn de les característiques del grup classe, es pot estimar en dues sessions classe el temps necessari per dur a terme tota aquesta proposta.

Informació complementària

Altres enllaços amb recursos relatius a la divisibilitat
 • Títol: Criterios de divisibilidad (paquet d'activitats JClic)
  Autor: Virgilio Pedraz Hernández
  Idiomes: espanyol i gallec
  Adreça web: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2062 (cliqueu sobre engega l'applet)
 • Títol: Activitats de matemàtiques del grup "Interface" (paquets d'activitats JClic)
  Autora: grup "Interface"
  Idiomes: català, espanyol i basc
  Adreça web: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1291 (cliqueu sobre engega l'applet)
 • Títol: Números primos (activitats fetes amb amb l'applet Descartes)
  Autor: Luis Javier Rodríguez González
  Idioma: espanyol
  Adreça web:

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Numeros_primos/numeros_primos.htm

Informació sobre les unitats didàctiques de l'any 2002

El Departament d'Educació va convocar l'any 2002 un concurs públic per a la selecció d'unitats didàctiques en format web que integressin les tecnologies de la informació i la comunicació a les diverses àrees dels currículums. Segons els termes de la convocatòria, les unitats didàctiques han de tenir:

 • una descripció de la unitat
 • una guia per al professorat
 • activitats d'aprenentatge
 • activitats d'avaluació
 • un mapa de la web

Algunes d'aquestes unitats les trobareu a http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies_tecnologia/matematiques.htm.