Recerca d'informació a Internet. Eines TIC per al professorat de matemàtiques

Introducció

En aquest mòdul es treballen tècniques de cerca i recursos TIC genèrics que poden ser útils per al professorat que ha de preparar les seves classes de matemàtiques a secundària o batxillerat. Per això, aquest primer mòdul no està centrat en presentar continguts específics de l'àrea de matemàtiques per a l'alumnat, sinó tècniques i recursos especialment adreçats al professorat de matemàtiques.

En una primera part del mòdul, dins la primera pràctica, es presenten tècniques de cerca per a trobar recursos de matemàtiques útils per portar a l'aula, i es donen a conèixer pàgines web de referència del Departament d'Educació que presenten fonts de recursos seleccionats. En aquesta línia, també es donen a conèixer diferents llocs web i programari lliure que ens ajudin a crear presentacions per incorporar a la nostra tasca i poder-les compartir.

Els darrers anys, a mesura que la connectivitat, i sobretot l'amplada de banda, ha anat millorant, s'ha fet evident la força que té el vídeo com a recurs educatiu, i és en aquest sentit que també es dona a conèixer en aquest mòdul.

Pel que fa a les eines, es presenten alguns editors de full de càlcul d'ús lliure, tot presentant la seva potencialitat per al treball col·laboratiu en línia mostrant exemples d'activitats senzilles per a portar a l'aula.

Ja en la darrera part del mòdul, en concret en la darrera pràctica, es donen a conèixer les possibilitats de les Pissarres digitals interactives (PDI) per a la docència de les Matemàtiques. A més, es presenten els diferents tipus de pissarres, programari emprat, webs de referència sobre aquesta temàtica i alguns dels repositoris de recursos existents específics per a ser emprats amb les PDI.

Continguts

  • Tècniques de cerca i recursos TIC genèrics per a les Matemàtiques
  • Pàgines web de referència del Departament d'Educació que presenten fonts de recursos seleccionats
  • Creació i difusió de presentacions
  • Editors de full de càlcul de lliure accés
  • Eines d'edició per preparar documents escrits que continguin caràcters matemàtics
  • Introducció a les Pissarres Digitals Interactives, el seu programari i recursos associats.

Pràctiques