Los sonidos del habla

Amb aquesta pràctica podeu acostar els alumnes al camp de la fonètica, de la producció dels sons. Aquest material va destinat, principalment, als alumnes de segon cicle d'ESO i també als alumnes de batxillerat.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Accediu a la pàgina Los sonidos del habla. Una vegada hi sigueu, vegeu que a la part esquerra hi ha el menú que permet moure's per les pàgines del web.
  http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/sonidos/index.html
  Menú sonidos
 2. Si escolliu el primer vincle, La comunicación, arribeu a una pàgina que conté cinc imatges que permeten, en fer-hi clic al damunt, escoltar unes explicacions. Més aviat són reflexions sobre la capacitat que tenen els humans de fer ús del llenguatge per comunicar-se; també es comenta la diversitat lingüística existent al món.
  Lenguaje y comunicación
 3. L'apartat El sonido dóna entrada a quatre pantalles:
  • Fonación y articulación permet conèixer el funcionament de cadascun dels òrgans fonadors. En fer clic al nom dels òrgans, es presenta informació sobre el seu funcionament.
   ¿Cómo se produce el sonido?
  • Quan entreu a Sonidos y letras i feu clic al botó AFI, s'obre una pantalla en què es fa una petita introducció a l'AFI (alfabet fonètic internacional) i a la no-correspondència exacta entre sons pronunciats i lletres escrites. A més, en clicar al damunt de les transcripcions fonètiques, en podeu escoltar la pronúncia.
   Sonidos y letras
  • La tercera pantalla, Tu lengua, presenta, en un mapamundi, el domini lingüístic de quatre de les llengües oficials de l'Estat espanyol.
   ¿Qué hay de tu lengua?
  • Vocales y consonantes introdueix en la distinció d'aquests dos tipus de sons, començant per l'etimologia de cadascun dels mots. S'explica la naturalesa i les característiques de cadascun d'ells i s'introdueix també el concepte de sord i sonor. A la part inferior apareixen tres siluetes que serveixen per il·lustrar el procés de fonació d'alguns sons vocàlics i consonàntics. En clicar-hi, se sent el so del fonema en qüestió i, de forma animada, en podeu veure el procés d'articulació.
 4. El tercer element del menú principal és Vocales. Inclou dues pantalles.
  • La primera, Nuestras vocales, permet comparar l'articulació dels sons vocàlics en quatre llengües de l'Estat. El quadre que es mostra d'entrada és buit, però en fer clic al nom de les llengües, s'omple amb les vocals que té cadascuna. A més, si cliqueu damunt de les paraules que es mostren, en podeu sentir la pronunciació. Finalment, si cliqueu a la icona Pronunciació vocalsque hi ha al marge superior esquerre de la taula, podeu sentir la pronunciació de tot l'espectre vocàlic.
   Taula de vocals
  • La segona, La articulación de las vocales, mostra siluetes del procés d'articulació de cadascuna de les vocals. En clicar a sobre d'aquestes siluetes, podeu sentir-ne el so i veure'n l'animació de l'articulació.

Articulació de vocals

 • El quart apartat del menú principal, Consonantes, presenta la mateixa estructura i organització que el que s'acaba de veure referit a les vocals. En fer clic a Consonantes, apareix la classificació dels sons consonàntics segons el mode d'articulació: oclusives, fricatives, africades, nasals, laterals i vibrants. En escollir un d'aquests grups accediu a la presentació de la informació que ja coneixeu per a les vocals, és a dir, una pantalla on es presenten aquests sons per a quatre llengües de l'Estat, i una altra pantalla referida a l'articulació d'aquests sons amb les siluetes ja conegudes.
 • Finalment, el cinquè apartat del menú, Cuadros, presenta dues taules. A la primera es mostra una classificació dels sons vocàlics segons el grau d'obertura i el grau de desplaçament de la llengua.

Vocals tòniques

A la segona es pot veure la classificació dels sons consonàntics segons el mode d'articulació i segons el punt d'articulació.

Sons consonàntics

És convenient i gratificant per als alumnes fer activitats a partir de les quals calgui enregistrar el so; l'alumnat pot treballar no només escoltant sons, sinó també enregistrant-los, la qual cosa pot generar tota una sèrie d'activitats dinàmiques i enriquidores.
Abans de començar, cal una explicació prèvia per part del professorat que indiqui clarament l'objectiu de la pràctica.
L'activitat per als alumnes que s'indica a Los sonidos del habla pot generar un treball en el qual es pot fer participar l'alumnat d'un grup per constituir una mostra fonètica similar a la que presenta la pàgina de la pràctica, però amb les seves veus.

Per realizar les gravacions podeu utilitzar el programa Audacity (comentat a la pràctica 1 d'aquest mòdul); multiplica les possibilitats de manipulació d'arxius de so i es converteix en una eina eficaç i alhora senzilla per fer enregistraments, efectes, canvis de format, etc.
Recordeu! Una vegada obert el programa Audacity, tant els altaveus com el micròfon han d'estar actius i funcionant correctament; només cal iniciar l'enregistrament, fent clic en el botó vermell

Informació complementària

També és molt interessant la pàgina Fonética: Los sonidos del español, de la Universitat d'Iowa als Estats Units d'Amèrica, que destaca pel contingut multimèdia. Així, tant els sons vocàlics com els consonàntics es presenten segons els criteris fonètics de classificació amb un acompanyament gràfic i audiovisual molt acurats, cosa que fa que la informació sigui molt útil des del punt de vista didàctic.
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html