Dictats

Una altra manera de portar a terme una activitat tan clàssica a les classes de llengua com és el dictat és la d'utilitzar material interactiu com el que us presentem tot seguit. Els alumnes han d'escoltar un text i posteriorment l'han de transcriure a l'ordinador. També es pot treballar preparant el text de dictat i passant els àudios i/o els textos que ofereix un altre aplicatiu del qual també us parlarem.

Com podreu veure, hi ha diferents nivells de dificultat, la qual cosa fa que aquests materials siguin útils tant per als primers nivells d'ESO (sobretot en el primer cas) com per als últims, o fins i tot per al batxillerat (el segon cas). Aquests materials també poden ser adequats tant per al treball individualitzat a l'aula (amb supervisió del professorat o sense) com per a un treball individual fora de l'aula com a activitat complementària o de reforç.

Desenvolupament de la pràctica amb els Dictats de l'edu365.cat

 1. Per accedir al primer dels recursos que veurem en aquesta pràctica, seguiu la ruta edu365.cat | ESO | Llengua catalana | + recursos |Dictats de l'edu365.cat. L'activitat es presenta en dos nivells: un d'elemental i un altre d'avançat. A més, el nivell avançat permet treballar amb textos extrets d'obres d'autors literaris com Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Pere Calders o Carme Riera, i també amb altres tipologies de textos: un fragment del llibre de la Institució Catalana d'Història Natural i un altre sobre la divisió territorial de Catalunya, publicat el 1937.
  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/dictats/index.htm
  Dictats
 2. Escolliu el fragment del conte de Mercè Rodoreda Una carta, corresponent al nivell avançat. El que cal fer en primer lloc és escoltar tot el dictat tantes vegades com calgui. Per fer-ho s'ha de clicar a la fletxa que engega el reproductor: Escolteu el dictat. També és possible llegir tot el text abans d'escriure'l en sentir el dictat. Feu clic a la icona del full. S'obre una finestra amb la totalitat del text que posteriorment es dictarà: Llegiu el text
 3. Per començar el dictat, feu clic al botó Començar de la part dreta de la pantalla. A la part esquerra de la imatge hi ha els controls del so del dictat. Al mig queda l'espai destinat a escriure-hi el text dictat. Finalment, a la dreta se situen dos botons: el primer, Corregir, permet saber les errades comeses en l'escriptura del dictat. El segon, Més, fa que aparegui un altre espai idèntic per escriure el segon fragment del dictat.
 4. A la part superior dreta de la pantalla hi veureu tres botons. El primer Escoltar tot el dictat permet tornar a la pàgina principal del dictat escollit, on es pot escoltar el dictat en la seva totalitat o veure el text sencer. El segon Tornar al menú permet tornar a la pantalla principal de Dictats, on és possible escollir el dictat desitjat entre els que es presenten. Finalment, el tercer botó Necessites ajuda? proporciona ajuda sobre el que cal fer en aquesta pantalla.
  Cliqueu, doncs, a la fletxa per engegar la locució, i una vegada escoltada, escriviu el dictat a l'espai destinat a tal efecte. Si cliqueu a Corregir, podeu comprovar si s'han comès errors.
  Dictat
 5. Per seguir endavant amb el segon fragment del dictat, feu clic a Més Més. Escolteu el segon fragment del dictat i escriviu-lo. Feu-hi una falta (per exemple, ometent l'accent de "mà") i comproveu què passa en corregir-lo. Esmeneu la falta i torneu a clicar a Corregir. Recordeu que Dictats té en compte els signes de puntuació; si no s'hi han posat, tot i que corregiu les faltes apareixerà l'avís. Si feu clic a Solució, obteniu el dictat correcte. Ara només es tracta de seguir amb els diferents fragments fins a arribar al final del dictat.
  ErrorsErrorsSolució

Desenvolupament de la pràctica amb els Dictats en línia

 1. Un altre aplicatiu per a realitzar dictats en línia és el que ofereix el portal gencat. Podeu accedir-hi des de l'enllaç de edu365.cat | ESO | Llengua catalana | Enllaços d'interès i cliqueu a Dictats en línia.
  http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/dictats/index.htm
  Dictats en línia
 2. L'activitat es presenta en tres nivells: intermedi, de suficiència i superior, per als quals ofereix un total de 188 dictats. En els dos primers, es treballen les regles d'ortografia generals, en relació amb les grafies, els signes de puntuació, etc. En els de nivell avançat, s'aprofundeix en aquests continguts amb dictats més complexos on totes les dificultats ortogràfiques es combinen. Quant al procediment, la mateixa pàgina proposa preparar el dictat observant les dificultats més destacades i escoltar el text sencer abans de procedir a fer el dictat. La mecànica, que també s'hi explica, és ben senzilla, com veureu.
 3. De cada dictat, se'ns ofereix el text en format PDF, fent clic a la icona Text en format PDF , i una pista d'àudio en que es reprodueix aquest text, fent clic a la icona Reproduir pista d'àudio. Una vegada s'obri la finestra de l'àudio, veureu que podeu aturar la reproducció simplement fent clic en el botó de pausa de la barra del reproductor:
  Pista d'àudio del dictat 1
 4. Per tornar a l'inici de l'àudio o avançar la reproducció, podeu fer servir els botons de l'extrem dret de la barra: Avançar i retrocedir, i després fer clic al botó de reproducció: Reproduir.
 5. La pàgina disposa d'un enllaç per consultar la Gramàtica de l'IEC, que pot ser d'interès especialment per a l'alumnat de batxillerat:
  Gramàtica de la llengua catalana - IEC

Programació de l'activitat

 • Metodologia. Per poder dur a terme les activitats proposades a Dictats, cada alumne/a ha de disposar d'un ordinador connectat a Internet i ha de poder fer l'activitat de manera individual. Prèviament cal que cada alumne/a tingui una fitxa amb les instruccions d'accés i de funcionament del programa. Si es fa servir la pàgina de Dictats en línia, es pot fer una preparació del dictat amb el text imprès.
 • Temporització. El temps que cal invertir en cadascun dels dictats depèn de la capacitat de l'alumne/a, del nivell escollit i de la llargada de cadascun dels textos per dictar.

Cal tenir en compte que per fer aquesta pràctica els altaveus dels ordinadors han d'estar en perfecte estat de funcionament. Tanmateix, convé que cadascun dels ordinadors disposi d'auriculars perquè cada alumne/a pugui escoltar el dictat sense sentir el dels altres, ja que això, a més de dificultar-ne la correcta comprensió, provoca força enrenou a l'aula.

Informació complementària

A Ortografía | Dictados podeu trobar dictats en llengua castellana.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/