Interactius amb suport d'àudio: Vincles i Galí en línia

Amb aquesta pràctica coneixereu uns materials, Vincles i Galí, que han estat concebuts com a material d'aprenentatge per a alumnes de procedències geogràfiques i culturals diferents de les nostres i que necessiten adquirir competència bàsica en llengua catalana.

Desenvolupament de la pràctica amb Vincles

 1. Aneu a edu365.cat | ESO | català | Vincles. Veureu que, actualment, hi ha tres interactius. Són molt similars en la forma però estan graduats per dificultats dels continguts de llengua. Cliqueu al primer. Observeu la pantalla d'inici: podeu veure que l'activitat està dividida en cinc blocs: Qui sóc, Qui són, Què faig normalment, Què tinc i Què m'agrada. Cadascun d'aquests blocs està dividit en diverses lliçons.
  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/
  Vincles
 2. Feu clic a Qui sóc per accedir al primer bloc d'activitats. Tot seguit, cliqueu a la primera lliçó, Presentació. A la part superior esquerra hi ha unes icones que proporcionen informació sobre el tipus d'habilitat que es treballarà. En passar-hi el cursor, apareix una etiqueta informativa de l'habilitat. Hi podeu trobar les icones següents:
  Presentació Primer bloc Vincles 1Icones IconesLlibre per a l'alumnatLlibre d'exercicis per a l'alumnat
 3. A la part inferior esquerra es mostren les icones que proporcionen la relació entre la tasca activa a la pantalla i el llibre de text de Vincles de colors o blau. Tant els llibres de l'alumnat com la guia didàctica es poden descarregar en format PDF al web del Espai LIC.
 4. Finalment, a la part inferior dreta hi ha les icones que fan referència al funcionament dels exercicis. Fixeu-vos que el botó d'accés a les activitats canvia de color segons quina sigui la vostra progressió a la lliçó.
  IconesIcones
 5. Ara torneu a Qui sóc | 1.0. Presentació. Tal com marca la icona de la part superior dreta, feu clic a cadascun dels personatges de la pantalla; us diran els seus noms. Si cliqueu a la icona inferior dreta, tindreu l'oportunitat de poder tenir el text escrit del que diuen els personatges. Si hi torneu a fer clic, desapareix el text.
 6. Vista la Presentació, escolliu la lliçó següent, 1.1. Com et dius?, que conté quatre exercicis. Al primer sentiu la instrucció de l'activitat i teniu la possibilitat de tenir el text escrit en pantalla, escoltar-lo i enregistrar-lo. També podeu sentir-lo per fragments si cliqueu sobre el fragment del text que diu cadascun dels personatges. Si feu clic a la icona Enregistrar, s'obre una finestra on podeu llegir què necessiteu per enregistrar la vostra veu i com fer-ho.
  El segon exercici consisteix a escoltar el diàleg que es produeix entre els dos personatges i llavors respondre preguntes que hi fan referència.
  El tercer exercici fa escoltar el nom de les lletres de l'abecedari i demana que cliqueu al damunt de la lletra escoltada.
  A l'últim exercici cal ordenar alfabèticament les paraules tot arrossegant-les cap a l'espai que tenen assignat a la part dreta de la pantalla.
  ExerciciJoc de l'oca
 7. La lliçó 1. 2. Quants anys tens? presenta cinc exercicis.
  • Al primer, heu d'escoltar el diàleg i enregistrar-lo.
  • Al segon, heu d'identificar el personatge que ha parlat a la locució.
  • El tercer demana que encerteu la combinació de lletres i xifres que heu escoltat prèviament.
  • El quart també demana que encerteu la combinació de lletres i xifres que heu escoltat prèviament. Si l'encerteu, podeu escoltar el nom de l'objecte que ocupa la intersecció de la taula de l'exercici.
  • Finalment, al cinquè heu de relacionar les paraules i les xifres que s'hi presenten.
   Taula
 8. Els quatre blocs restants -2. Qui són, 3. Què faig normalment, 4. Què tinc i 5. Què m'agrada- presenten una estructura i un funcionament semblants, tot i que la dificultat és creixent a mesura que s'avança en les activitats.
 • Ara us convidem a visitar també Vincles 2 i Vincles 3 on podreu trobar més activitats.

A Vincles 2 i Vincles 3 també teniu la possibilitat d'enregistrar el so en línia.
Tingueu en compte que, si ho feu d'aquesta manera, la veu no queda guardada, i, quan tanqueu l'aplicatiu, no podreu recuperar l'àudio. Per fer-ho, cliqueu a la icona següent:

Desenvolupament de la pràctica amb Galí

 1. Aneu a edu365.cat | secundària | català | GALI en línia, escolliu entre la variant del català central, nord-occidental o alguerès i, finalment, Aprenentatge lliure. Feu clic al primer bloc temàtic, Com s'escriu? Com es pronuncia?, en la modalitat d'Iniciació. Una vegada dins del bloc, escolliu el primer tema, L'alfabet.
  http://clic.xtec.cat/gali/
  GALI en líniaGALI aprenentatge lliureCom s'escriu?Alfabet
 2. Ara apareix una pantalla en què s'ha de triar segons el tipus de connexió a Internet que tingueu. Escolliu la segona, ja que segurament disposeu de connexió ràpida. Una vegada carregat l'applet JClic, accediu a la pantalla de treball.
  ConnexióApplet
 3. Ara, seguiu les instruccions que us van apareixent en pantalla per desenvolupar l'activitat. A la part inferior esquerra hi ha uns botons que permeten interactuar amb el programa: anar a l'activitat anterior o següent; recomençar l'activitat; demanar ajuda i obtenir informació de l'activitat, i finalment veure l'informe dels resultats que s'estan obtenint. Els botons actius són de color blau cel, i els inactius, de color gris.
  ActivitatBotons
 4. Després de les trenta-una activitats que conté aquest primer bloc, torneu a la pantalla d'inici del bloc i escolliu el segon tema, On és cada lletra, i així successivament amb els blocs d'iniciació i el mateix per als d'aprofundiment.

Per l'especificitat i les característiques d'aquest programa, cal tenir present que no només pot ser indicat per a alumnat nouvingut, sinó que també ho és per a altres alumnes d'ESO que no han assolit encara d'una manera prou sòlida els continguts de l'àrea. Pot ser especialment adient com a material de reforç i de repàs.

No sempre es podrà oferir una fitxa de treball a l'alumnat nouvingut perquè no sabrà llegir les instruccions; aleshores pot ser útil col·locar els enllaços directes al material que ha de fer servir a l'escriptori de l'ordinador i donar les instruccions orals.

Programació de l'activitat

 • Metodologia. Les activitats proposades a Vincles 1, Vincles 2, Vincles 3 i Gali són majoritàriament individuals. Malgrat tot, el professorat pot organitzar les activitats per parelles i, fins i tot, servir de punt de partida per a activitats de grup.
  Prèviament a l'inici de l'activitat prevista pel professorat, cal que cada alumne conegui bé les instruccions d'ús de l'interactiu, especialment les que fan referència a la manera de tractar el so per: enregistrar, escoltar la gravació feta, esborrar, tornar a gravar, guardar i lliurar la gravació al professor/a.
 • Temporització. El temps que cal invertir en la realització de cadascun dels blocs depèn del grau de competència en llengua catalana de l'alumnat i de la dinàmica de treball que es decideixi portar a terme.