Pràctica 4

Fer escriure i produir

Una situació freqüent a les classes, és demanar als estudiants que escriguin textos a partir del què han observat, dels experiments que han fet o de les dades que els donem. El tipus de text no és sempre el mateix. Els demanem que expliquin, que interpretin… però alguns alumnes no saben ben bé com ho han de fer.
Quan els alumnes han de produir un discurs s'enfronten a dos tipus de dificultats: el que han de comunicar (els conceptes, coneixements, etc) i la forma com ho han de fer (les característiques pròpies del tipus de discurs). A mesura que l'alumne prepara la seva producció, ha d'ordenar i organitzar les idees, i aquest procés, a la vegada que millora el discurs, també ajuda a aclarir els coneixements.

A part dels beneficis que té escriure textos en els formats tradicionals per construir el coneixement, cal tenir en compte el potencial de la comunicació audiovisual en aquest sentit. Per exemple, en alguns casos, produir un petit vídeo pot ser més adequat que un text, i en altres casos pot ser al contrari.

a) Què passa en el pot de buit?

Objectiu

Veure que explicar és un terme confús, que es pot confondre amb descriure, interpretar o justificar.

 • Observeu l’experiència realitzada amb el pot de buit i expliqueu què hi passa.
 • Anoteu els dubtes que es plantegen en fer l’explicació.
 • Quin concepte “d’explicació” hi ha darrera de cada explicació?
Espereu a continuar fins que hagueu acabat la vostra explicació. Podeu veure una proposta d'explicació en aquest vídeo.

L'aire atmosfèric està format per partícules que es mouen i que estan més o menys separades segons la pressió a la que estan sotmeses. Si la pressió és baixa, tendeixen a ocupar un volum més gran, mentre que si pressió augmenta, les partícules es van acostant entre elles i ocupen en conjunt un volum més petit.


b) Explicar i justificar el que ha passat. Els informes de pràctiques

Objectiu

 • Mirar les pràctiques com activitats que comporten fer, pensar, parlar i escriure sobre els fenòmens.
 • Reflexionar i donar eines per millorar els informes de pràctiques.
 • Ompliu l'informe de pràctiques següent sobre l’experiència del pot de buit
 • Mentre ho feu, penseu en les dificultats que pot tenir l’alumnat i com els podríeu ajudar a superar-les
 • Proposeu una plantilla d’avaluació de l’informe


Què tinc? Què faig? Què passa? Per què passa?
Un globus,
un pot de buit

b)Intercanvi de descripcions / interpretacions de gràfics
Objectiu

Posar-se en la situació de l’alumnat quan li demanem explicar o interpretar un gràfic.

Tasca:

 • Feu un gràfic que mostri l’evolució de l’atur als Estats Units, Anglaterra i Alemanya a partir de les dades de la taula.
 • Organitzeu-vos en grups de quatre i mentre dos fan el gràfic els altres dos van anotant els passos que van fent els companys o les companyes (base d’orientació).

Nombre d'aturats a diferents països

1929 1930 1931 1932 1933
Estats Units 2964 6403 10477 13359
Txecoslovàquia 50 88 340 634 878
Anglaterra 1204 1694 2666 2660 2821
Alemanya 2484 3041 4744 6034 5599
França 9 14 72 347 356

Font: L. Robbins. La Grande Depression. París: Payot, 1935, p. 245

2) Mentre dos fan la interpretació del gràfic, els altres dos van anotant els passos que van fent els companys o les companyes (base d’orientació).

3) Intercanvieu els textos entre grups diferents. A partir de la descripció o la interpretació avalueu els textos amb j'ajuda de la graella.

Criteris de realització Criteris de resultats (estarà ben fet si….)
1. Presentació *S’hi precisa l’espai que abasta el gràfic (localització geogràfica).
S’hi precisa el moment històric representat (identificació temporal)
S’hi identifica el tema clau (identificació temàtica)
S’hi precisa el tipus de gràfic i el tipus de dades utilitzades
S’hi defineixen, si s’escau, les paraules clau
2. Continguts de la descripció Les variables seleccionades són les pertinents

Escriure a través del còmic

Alguns alumnes es poden sentir més motivats si els demanem que escriguin textos en una forma que els sigui més visual. Per exemple, si els demanem que escriguin un còmic. El llenguatge del còmic té també però una sintaxi que s'haurà de treballar prèviament a l'aula tant pel que fa al text com a la imatge.

Podeu trobar més informació sobre com fer-ho a:

http://www.xtec.cat/~imagrans/comic.htm

Aquest pot ser un bon treball interdisciplinar de visual i plàstica, de llengua i l'àrea de la qual en volem fer el còmic. Aquí en teniu un exemple.

Activitat

Com és l’ Univers?

Des de l’Antiguitat, han existit diferents punts de vista sobre com era el Sistema Solar. Ptolemeu i Copèrnic, en èpoques diferents van defensar el model geocèntric i l’heliocèntric.

 • Consulta les pàgines web següents:

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/03soliluna/03solilluna.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Model_helioc%C3%A8ntric
http://ca.wikipedia.org/wiki/Model_geoc%C3%A8ntric
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cop%C3%A8rnic


http://www.youtube.com/watch?v=VyQ8Tb85HrU

 • Fes un còmic que expliqui els diferents punts de vista sobre el Sistema Solar al llarg del temps.Unes eines que poden ser útils per crear còmics digitalment són

http://pixton.com/ct/
http://stripgenerator.com/
http://www.toondoo.com/Home.do

Podeu veure exemples de còmics creats amb aquests programes al web d'espurna.cat. Potser us haureu de registrar

http://www.espurna.cat/kampus/mod/glossary/view.php
Escriure a través de la web 2.0

En la xarxa trobem moltes ocasions per fer escriure als alumnes individualment o de forma col·laborativa: blocs, fòrums, fotologs, wikis,videoblogs… Si esteu interessats en el tema, podeu trobar més informació a:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td205.htm.

Aquí teniu algun exemple d'utilització de bloc al centre:

http://revistabellulla.blogspot.com/

Podem trobar altres exemples interessants de participació a través de fòrums. Aquí en teniu alguns exemples: http://www.quellegeixes.cat/ on els alumnes poden opinar sobre les seves preferències a l'hora de llegir.

La web http://www.3xl.cat/p3xl/3xl.jsp, la comunitat juvenil de Tv3, ofereix diversos espais oberts a la participació dels que la visiten, com fòrums, xats, blogs…

Per exemple, hi podeu trobar fòrums sobre un munt de temes que poden interessar a als alumnes, com El senyor dels anells o altres pel·lícules:

http://forums.ccrtvi.com/index.php?c=4
http://www.3xl.cat/p3xl/3xlSerie.jsp?idint=510

Produir un audiovisual o un vídeo

Un altra forma de comunicar és a través de la producció de vídeo o multiformat audiovisual. Consulteu el curs Narracions digitals i videotutorials: nous recursos per treballar les competències digital i comunicativa per veure possibilitats comunicatives del vídeo.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td210/index.html

També trobareu possibilitats de la producció audiovisual a:

No cal tenir grans coneixements tècnics. De vegades no cal ni edició i, si es vol fer, es pot fer amb programes gratuïts com Windows Movie Maker, o programes online, com Pixorial, entre d'altres.

Mireu aquest exemples i penseu en quines situacions d'aula podrieu proposar als alumnes fer un treball similar.

Treball d'alumnes de l'Institut la Llauna de Badalona. Es tracta d'una narració en forma de postal.

http://phobos.xtec.cat/pctac/bloc/wordpress_1/?page_id=40

Un altre exemple és el video el trobem a: Dos mons, dues realitats, elaborat per alumnes de l'Institut Joaquima Pla i Farreras per treballar el tema de l'aigua a l'àrea de Ciències Naturals.


http://www.xtec.cat/iesjplafarreras/Activitats/culturals/lamostra/lamostra2010.htm

Per saber més sobre la part de llenguatge, producció o edició de vídeo podeu anar a:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv37/index.html

Per saber-ne més

En aquesta presentació, trobareu altres possibilitats de treball i experiències de centre on la imatge hi té un paper important.