Pràctica 1

Les habilitats lingüístiques de descriure, definir, explicar, justificar i argumentar

Un dels grans reptes que tenim com a docents, és que l’alumnat aprengui a comunicar per escrit, correctament, el coneixement adquirit. En aquest procés, és important que hi hagi unes orientacions clares i a ser possible, comunes entre el professorat, per tal de facilitar l’aprenentatge i la interiorització del procés.

És per aquest motiu que partirem d'una activitat que ens animarà a reflexionar sobre la pràctica en la utilització de les habilitats lingüístiques a l’aula i ens orientarà en la identificació i la producció de textos per descriure, explicar, definir, argumentar i justificar.

Reflexionem sobre la nostra pràctica

Quina és la situació?

1. Entre les diverses tasques que l’alumnat fa a les vostres classes, els demaneu que descriguin, expliquin, argumentin, defineixin o justifiquin?

  • Mai
  • Alguna vegada
  • Freqüentment
  • Molt freqüentment, ja que la majoria de les tasques i dels exàmens demanen l’ús d’aquestes habilitats

2. Amb l’alumnat arribeu a un consens sobre el significat d’aquests termes amb alguna activitat didàctica, analitzant exemples, donant pautes, etc.?

  • No

Si la resposta és afirmativa, com ho feu?

3. En el vostre departament o equip educatiu heu compartit el significat d'aquests termes?

  • Mai ens ho hem plantejat.
  • Alguna vegada, però sense arribar a acords.
  • Hem reflexionat conjuntament, hem consensuat significats i elaborat materials per treballar aquestes qüestions a les classes de les nostres matèries.

4. Amb quins suports i mitjans acostumeu a fer aquestes activitats?


Com es podrien treballar aquestes habilitats lingüístiques?
1. Podríeu proposar una definició per a cadascuna d’aquestes habilitats? Creieu que la definició serà diferents segons si sou d’una matèria o una altra?

2. Es podria fer quelcom per avançar en el desenvolupament de la competència comunicativa des del departament? I en el centre?

3. Quina informació necessitaríeu per tal de millorar la comprensió (oral i escrita) i les produccions escrites i/o audiovisuals de l’alumnat?

Identificació de textos de diferents tipus en materials didàctics i produccions d’alumnes

A les classes de les diferents àrees, es solen fer demandes als alumnes com descriu el que observes, justifica la teva afirmació, argumenta el teu punt de vista…. El significat d'aquestes demandes de vegades no és molt clar pels alumnes. Potser coneixen els conceptes, però no amb la suficient profunditat per saber quines passes han de seguir per escriure. Per altra part, com a docents, tot i que coneguem aquests conceptes, ens pot ser difícil explicitar com s'ha de fer la feina que els demanem. A més a més, una altra dificultat pot ser que molts textos escolars barregen diferents tipologies textuals, per exemple un text pot ser en part explicatiu, en part argumentatiu, etc.

Per familiaritzar-se amb els diferents tipus de text i les seves característiques, un bon exercici pot ser estudiar diversos textos i classificar-los.

Proveu de classificar els documents següents indicant l’habilitat cognitivolingüística que predomina (descriure, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar…), el tipus de text (descriptiu, narratiu, explicatiu, instructiu, argumentatiu) i els criteris que empreu per esbrinar-ho.

Consulteu, si cal, els documents següents:
recull de M.Gallart http://www.xtec.cat/~mgallar3/8activitats/0_pautes_generals/tipus_de_textos.htm)
Jorba i altres (1998) Parlar i escriure per aprendre. ICE. UAB del qual prové l'esquema següent:
<del>Text barrat</del>
Relació entre habilitats cognitives i tipologia textual (Jorba et al.)

Document L’habilitat cognitivolingüística que predomina és… El text és una… Els criteris per a la classificació són…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Text 1. El fresc

“El fresc és una tècnica molt utilitzada des de l’antiguitat en pintures murals. L’aglutinant és la calç, i el suport el mur. Damunt de la paret s’estén una capa de morter format per una part de calç morta i tres de sorra. Abans que s’endureixi, s’hi apliquen els pigments diluïts amb aigua. Quan la calç s’asseca, forma damunt de la superfície una finíssima capa cristal·lina insoluble en aigua que evita que els pigments se’n desprenguin. Hem de diferenciar la pintura mural de la pintura al fresc. La primera és tota pintura que té com a suport un mur; la segona, en canvi, és exclusivament aquella que utilitza el procediment descrit més amunt” (llibre de text).

Text 2. Enquadrament

L’enquadrament és la manera de situar-nos davant d’un paisatge o d’una escena, o la manera de disposar els elements que volem dibuixar o fotografiar (la col·locació, la distància, els detalls). Tot això incideix en l’expressivitat de la imatge que observem o que volem representar. Podem diferenciar diversos tipus d’enquadrament: centrat, descentrat, oblic i en perspectiva (llibre de text)

Text 3. Clima

“És un clima tropical sec de l’hemisferi nord perquè només té una estació humida molt curta, just a l’estiu, quan les baixes pressions de l’equador es desplacen cap al pol. La resta de l’any no plou, perquè predominen les altes pressions. És un clima càlid perquè la temperatura mitjana està per sobre dels vint graus. L’oscil·lació tèrmica és mínima, però de novembre a febrer la temperatura baixa perquè el sol toca menys en el tròpic de Càncer” (producció d’alumne).

Text 4. Volcans

“Els volcans es formen perquè les plaques terrestres xoquen i produeixen esquerdes per on surt la lava. Hi ha molta pressió dins dels volcans i per aquest motiu es produeixen erupcions de materials magmàtics.” (producció d’alumne).

Text 5. Homes i dones

“Hi ha societats on els treballs que fan les dones són més útils que els que fan els homes. Jo defenso aquesta idea perquè penso que alguns homes no podrien viure sense les dones, perquè no saben fer els treballs domèstics ni guarir la família. La majoria dels homes solament treballen fora de casa, però les dones tenen cura de la casa, de l’educació dels fills i a més moltes treballen fora, perquè amb el que guanyen els homes no en tenen prou per viure tota la família. A més, les dones fan les feines millor, els homes tot ho fan de pressa, sense cura, sense tenir en compte la presentació”. (producció d’una alumna).

Text 6. Vacunes

“Una vacuna és un preparat que conté microbis (o substàncies d'origen microbià) morts o atenuats, i que quan són injectats en un individu sa indueixen la formació d'anticossos específics. D'aquesta manera l'individu vacunat queda immunitzat, i davant de la presència del mateix microorganisme viu, respon d'una manera ràpida i eficaç i de seguida rebutja la infecció”.

Text 7. Feixisme

“El feixisme va ser una ideologia i un règim polític que va sorgir a Itàlia després de la Primera Guerra Mundial. Es va caracteritzar per la supressió de la democràcia, l’anticomunisme, el nacionalisme i el control de l’estat per part d’un únic partit, dominat per un líder carismàtic a qui es devia obediència absoluta. A l’etapa d’entreguerres van sorgir en altres països diversos règims dictatorials que imitaven el model italià.” (llibre de text)

Text 8. Un cop d’ull al moodle

http://www.slideshare.net/lrius1/un-cop-dull-al-moodle-presentation

Text 9. Pastís de xocolata

http://www.slideshare.net/mariarosvi/com-es-fa-un-pastis-de-xocolata-presentation

Text 10. La senyora Leonor

http://www.youtube.com/watch?v=eiOgzYFx5Qg

Text 11.Cal vacunar els nens i les nenes


tv3vacunes.jpg

Text 12. Comptar compassos

http://www.edu365.cat/eso/faqs/musica/compassos.htm