Mòdul 1

Competències bàsiques i comunicacióObjectius

  • Comunicar els objectius del curs i introduir el model comunicatiu d’E –A
  • Presentar el marc teòric del curs
  • Conèixer els trets definidors del nou currículum i la importància del treball per competències
  • Desenvolupar criteris per a la reflexió sobre la competència comunicativa a l’educació
  • Introduir el moodle com a eina de treball i comunicació al llarg del curs


Continguts

  • El concepte de comunicació. Dimensions que abraça
  • Què vol dir ser competent en comunicació a nivell educatiu
  • Valoració de la importància de la llengua a les classes de les diferents matèries
  • Presentació de les primeres activitats moodlePràctiques