Mòdul 5: La Història de la Filosofia en clau col·laborativa

En aquest mòdul ens proposem posar a l'abast tota una selecció de recursos existents a Internet en clau col·laborativa i de molta utilitat per potenciar i promoure la Història de la Filosofia a les nostres aules en clau 2.0.

Aquesta proposta conté algunes pràctiques aplicades i eines col·laboratives, sobretot en entorn Moodle, i d'altres més generalistes per tal de poder implementar a les aules noves propostes en format web 2.0.

Aquestes propostes ens permeten incloure elements dels nostre currículum i oferir-los a l'abast de la comunitat educativa i de recerca.

Un portal que ens dóna suport i que ens ofereix una plataforma de difusió de les propostes que treballem a les aules és el Promethean Planet (disponible en anglès, castellà, francès etc.).

A més de dotar de recursos electrònics l'àrea de coneixement de la Filosofia, podem encetar accions propedèutiques per difondre, tot posant a l'abast de l'alumnat i del centre una breu selecció d'aportacions innovadores.

Una vegada presentat aquest recurs de gran potencialitat entrem a veure algunes aplicacions realitzades per diferents persones vinculades a les escoles catalanes.

Una de les escoles que ha implementat Moodle i ha desenvolupat un campus virtual propi és l'Escola Joan Pelegrí d'Hostafranchs. En l'enllaç que us relacionem a continuació podeu veure un vídeo de com empren aquest sistema i què hi ha darrera d'aquestes aplicacions.

Campus virtual (Escola Joan Pelegrí de Barcelona):

http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/videoteca/bitalaula/5m7142.rm

Per a usuaris de la xarxa educativa catalana XTEC disposeu d'un espai a mida i d'un excel·lent equip tècnic de suport:

http://phobos.xtec.cat/moodle/

Una altra utilitat interessant de conèixer per endegar projectes col·laboratius és el llenguatge PHP, que us permet fer múltiples aplicacions d'una manera senzilla i intuïtiva.

"El PHP és un llenguatge de programació interpretat i utilitzat per a generar pàgines web dinàmiques. S'executa a la banda del servidor, per tant la pàgina ja arriba al navegador web en format HTML i no podem veure'n el codi php. Tot i que menys popular, també pot ser usat per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb interfície gràfica. I té versions tant per a Windows com per a GNU/Linux i altres." (Font: Wikipèdia versió en català)

Si voleu aprofundir en aquest tipus de llenguatge i veure'n algunes aplicacions us recomanem visitar els recursos següents:

Enllaç al lloc web oficial sobre PHP i el seu desenvolupament. Inclou la seva descàrrega i manuals. http://www.php.net/

La pràctica col·laborativa ens permet contactar tant amb desenvolupadors de programari com amb d'altres professionals de diversos sectors que posen a l'abast el seu saber i la seva experiència.

Internet és un referent incomparable que ens permet abastar fonts d'arreu i potenciar les nostres propostes a la xarxa de xarxes.

Manual PHP: http://www.php.net/manual/

  • Pràctica 1:Un enfocament multidisciplinari de la història de la Filosofia a Internet