Mòdul 3: Teatrum Philosophicum

El títol d'aquest mòdul fa referència a l'opuscle que va escriure Michel Foucault i que tots nosaltres hem tingut, en un moment o altre, present.

En aquest mòdul ens apropem al fet de ser actors de la realitat. Volem proposar-vos activitats compromeses amb la societat i que els estudiants visquin en primera persona. Alhora, volem posar al capdavant de les nostres escenes les preguntes cabdals que s'han fet al llarg de la història de les idees.

El títol del mòdul també vol retre homenatge a l'obra de Foucault i Deleuze, al postestructuralisme i les seves aportacions tan interessants, però també al pensament crític que batega en els escenaris que són les aules. L'edició que us facilito encapçala els objectius d'aquesta proposta. Tot seguit justifiquem el perquè.

Enllaç al llibre: http://www.ram-wan.net/restrepo/modernidad/Foucault-Theatrum%20Philosophicum.pdf [consulta activa:29/11/2009]

Davant el primum vivere que manifesta el fet de viure al dia amb presses i en un sentit aplicat, ara toca el torn al deinde filosofare, reflexionar sobre les accions que hem o podem emprendre per ser coherents amb nosaltres mateixos i envers els altres. Les accions de la vida quotidiana ens menen a la reflexió, a cercar, ens ofereixen una oportunitat única d'obrir vies per tal que la filosofia sigui un referent a les aules. El dret a pensar per un mateix i el dret a aprendre a pensar.

Treballarem en la línia d'una filosofia de la quotidianitat que fa millors ciutadans i ciutadanes abans que savis. La saviesa és un atribut i un valor que es conquereix al llarg dels anys. Amb sort i dedicació, els nostres estudiants han de viure la filosofia des de la mateixa realitat que els envolta i amb el professor “socràtic” a prop per potenciar la curiositat; un professorat que cerca en grup i que els ofereix suport.

Generar activitats o pràctiques que tenen una incidència en la realitat implica mostrar la coherència i moltes vegades la resposta social. Aquest tipus de proposta té, de manera sorprenent, un alt índex de participació i d'implicació de l'alumnat, la qual cosa és el més important.

La posada en escena, o la "mise en scène", pot ser força reeixida si tenim present els avantatges que ens ofereixin les TIC en clau col·laborativa. Hem d'aprofitar l'embranzida que ens poden donar i afavorir els àmbits de cooperació i desenvolupament o qüestions de sostenibilitat o d'educació per la pau, tan importants arreu.

Pràctiques

Benvinguts al Teatrum Philosophicum!