Mòdul 2: Les Webquests per a l'aula de Filosofia

Objectiu: Oferir Webquests per a l'aula de filosofia

Aquest mòdul pretèn apropar-nos al món de la recerca per Internet a partir de l'aplicació de Webquests que sistematitzen la recerca en les comunitats de recerca d'Internet. Aquesta comunitat de recerca s'ha anat especialitzant al llarg dels darrers anys i ha format grups interdisciplinaris molt consolidats.

A Catalunya comptem amb el suport de l'Associació Catalana de Webquest, "Comunitat Catalana de Webquest-Webquestcat", que aixopluga una comunitat molt activa en el món educatiu.

Enllaç a Webquestcat:

http://webquestcat.cat/

Des dels diversos centres docents i projectes didàctics podem trobar professionals en actiu que empren les webquests de manera habitual. És interessant poder col·laborar tots plegats en projectes d'aquest tipus i oferir des dels nostres àmbits professionals aportacions que finalment reverteixen sobre la millora de la qualitat docent que rep el nostre alumnat i la comunitat educativa.

El fet d'implicar diverses àrees del centre docent on exerciciu, o diversos professionals i col·laboradors des del vostre lloc de treball, enriquirà encara més la pràctica.

Us proposem encetar aquesta webquest filosòfica com ho faríem amb el nostre alumnat, això vol dir que caldrà repartir rols i oferir les claus per assolir la "pedra filosofal" o la cacera del tresor WQ.

Les webquests marquen unes pautes o "pistes" i ofereixen una metodologia específica per poder assolir els objectius proposats. Cadascun dels participants en aquest curs tindrà una tasca o missió per poder assolir entre tots el tresor amagat en aquesta proposta.

Pràctiques