Taula d'eines del GeoGebra

El GeoGebra té les eines organitzades en grups que apareixen sota la barra de menús.
La barra d'eines de la versió 4 de GeoGebra té per defecte els 12 grups següents, però hi ha una opció del menú que permet personalitzar-la, és a dir, us podeu trobar amb alguna configuració de GeoGebra que no tingui exactament aquests grups que presentem tot seguit, o que algun grup tingui eines diferents de les d'aquesta llista.

1r grup d'eines
Icona Eina
Mou Mou
Gira al voltant d'un punt Gira al voltant d'un punt
Registra al full de càlcul Registra al full de càlcul
2n grup d'eines
Icona Eina
Punt nou
Punt en un objecte Punt en un objecte
Posa punt en un objecte/separa'l Posa punt en un objecte/separa'l
Intersecció de dos objectes Intersecció de dos objectes
Punt mitjà o centre Punt mitjà o centre
Nombre Complex Nombre Complex
3r grup d'eines
Icona Eina
Recta que passa per dos punts Recta que passa per dos punts
Segment entre dos punts Segment entre dos punts
Segment amb longitud donada des d'un punt Segment amb longitud donada des d'un punt
Semirecta que passa per dos punts Semirecta que passa per dos punts
Línia poligonal Línia poligonal
Vector entre dos punts Vector entre dos punts
Vector des d'un punt (equipol·lent a un altre) Vector des d'un punt (equipol·lent a un altre)
4t grup d'eines
Icona Eina
Recta perpendicular Recta perpendicular
Recta paral·lela Recta paral·lela
Mediatriu Mediatriu
Bisectriu Bisectriu
Tangents Tangents
Polar o diàmetre Polar o diàmetre
Recta de regressió Recta de regressió
Lloc geomètric Lloc geomètric
5è grup d'eines
Icona Eina
Polígon Polígon
 Polígon regular Polígon regular
Polígon rígid Polígon rígid
Polígon vectorial Polígon vectorial
6è grup d'eines
Icona Eina
Circumferència donats el seu centre i un punt per on passa Circumferència donats el seu centre i un punt per on passa
Circumferència donats el centre i el radi Circumferència donats el centre i el radi
Compàs Compàs
Circumferència que passa per tres punts Circumferència que passa per tres punts
Semicircumferència donats els extrems del diàmetre Semicircumferència donats els extrems del diàmetre
Arc de circumferència donats el centre i els dos extrems Arc de circumferència donats el centre i els dos extrems
Arc de circumferència que passa per tres punts Arc de circumferència que passa per tres punts
Sector circular donats el centre i els dos extrems| Sector circular donats el centre i els dos extrems
Sector circular donats tres punts Sector circular donats tres punts
7è grup d'eines
Icona Eina
El·lipse El·lipse
Hipèrbola Hipèrbola
Paràbola Paràbola
Cònica que passa per cinc punts Cònica que passa per cinc punts
8è grup d'eines
Icona Eina
Angle Angle
Angle amb amplitud donada Angle amb amplitud donada
Longitud, perímetre o distància Longitud, perímetre o distància
Àrea Àrea
Pendent Pendent
Crea una llista Crea una llista
9è grup d'eines
Icona Eina
Simetria axial Simetria axial
Simetria central Simetria central
Inversió Inversió
Rotació al voltant d'un punt Rotació al voltant d'un punt
Translació segons un vector Translació segons un vector
Homotècia Homotècia
10è grup d'eines
Icona Eina
Punt lliscant Punt lliscant
Insereix text Insereix text
Insereix imatge Insereix imatge
Retolador Retolador
Relació entre dos objectes Relació entre dos objectes
 Calculadora de probabilitats Calculadora de probabilitats
 Inspecció de funcions Inspecció de funcions
11è grup d'eines
Icona Eina
Casella per mostrar/amagar els objectes Casella per mostrar/amagar els objectes
Botó Botó
Casella d'entrada/sortida Casella d'entrada/sortida
12è grup d'eines
Icona Eina
Desplaça la zona gràfica Desplaça la zona gràfica
Apropa Apropa
Allunya
Mostra / amaga objecte
Mostra / amaga etiqueta Mostra / amaga etiqueta
Copia l'estil visual Copia l'estil visual
Esborra objecte Esborra objecte

Font: http://wiki.geogebra.org/en/Tools Imatges: http://wiki.geogebra.org/en/Category:Tools_Icons