Estadística i càlcul de probabilitats. El full de càlcul i simulacions

Objectius

  • Utilitzar el full de càlcul de GeoGebra per a diferents funcionalitats.
  • Presentar idees i suggeriments per a l'ús del programa en l'ensenyament i l'aprenentatge de l'estadística amb una i dues variables.
  • Treballar el càlcul de probabilitats fent simulacions i analitzant diferents distribucions.

Continguts